Beräkningsmatematik, Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

TMV040 Tillämpad matematik K2, 2002-03, 3.0 poäng

Examinator: Stig Larsson

Allt kursmaterial och information distribueras via denna web-sida.

Kursprogram 2002-03.
Veckoprogram.
Schema.

Kursen ersätter TMA681 Tillämpad matematik K, som gavs till och med 2001-02. Eftersom årets kurs är lite annorlunda, kommer teknologer som vill tentera den gamla kursen att få en särskild skrivning. Samma tid och plats.

Tentamen: lördag 24/5 fm V (omtentamen: onsdag 27/8 em V, torsdag 2004-01-15 fm V)

Jämförelse mellan gamla och nya kursen.

Övningstentamen 2003, lösning.

050824 inkl lösning, rättningsprotokoll.
050113 inkl lösning, rättningsprotokoll.
040825 inkl lösning, 040825 gamla kursen, rättningsprotokoll.
040115, lösning, rättningsprotokoll.
030827, lösning, rättningsprotokoll.
030524, 030524 (gamla kursen), lösning, rättningsprotokoll.

Gamla tentor: 990525 lösning, 990825 lösning, 000114 lösning. 010112 lösning 000520 lösning 000823 lösning 010519 lösning 010829 lösning 020117 lösning 020525 lösning 020828 lösning 030116 lösning

Kolla in Teknisk Matematik TM!


Last modified: Sun Jan 25 22:31:10 MET 2004