Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del B, 2003

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.

Föreläsning och studio

måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10 fö KE
Stig
studio, Kf+Bt
Leonid, Stig, August
fö KE
Stig
fö* KE
Stig
10-12 studio, K
Leonid, Karin, Christoffer
studio*, K
Leonid, Karin, Christoffer
13-15 studio, Kf+Bt
Leonid, Stig, August
studio*, Kf+Bt
Leonid, Stig, August
15-17 studio, K
Leonid, Karin, Christoffer
* vecka 2,4,6

Gruppverksamhet

måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10
10-12 grupp Kf, Bt a, Bt b
KS61, KS62, KS63
Marcus, Mats, Erik
grupp Kf, Bt a, Bt b
KS11, KS32, KS63
Marcus, Mats, Erik
13-15 grupp K a, K b, K c
KS61, KS62, KS63
Sven, Johan, Karin
grupp K a, K b, K c
KS11, KS32, KS63
Sven, Johan, Karin
15-17

Studio1:
K+KfBt: Leonid Gershuni

Studio2:
KfBt: Stig Larsson
K: Karin Kraft

Studiohandledare:
August Johansson, f98aujo(at)dd.chalmers.se
Christoffer Thomée, kf01thch(at)chestud.chalmers.se

Grupphandledare:
K a: Sven Järner, jarner(at)math.chalmers.se, tel 772 3561
K b: Johan Jansson
K c: Karin Kraft

Kf: Marcus Warfheimer, f98masa(at)dd.chalmers.se
Bt a: Mats Larson
Bt b: Erik Broman

/stig


Last modified: Mon Oct 27 17:29:37 MET 2003