Project 12: equilibrium and nonlinear systems of equations

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.

You find the projects here.

The projects were written by Ludvig Lizana in 2002.

Detta projekt genomförs och redovisas vid två studioövningar i vecka 6, 7.

Redovisning: tisdag 9/12 på studioövningen. Genomförs ungefär som de obligatoriska veckouppgifterna.
Obs:

  1. Var väl förberedd (så att det inte tar för lång tid).
  2. Förbered och visa en skriftlig dokumentation av projektet på papper. (Detta är den viktigaste delen av redovisningen. )
  3. Var beredd att visa program och beräkningar på datorn (endast på begäran).
  4. Varje student måste redovisa själv.

Godkänt projekt ger 1 bonuspoäng vid tentamen i december 2003 och efterföljande två omtentamina.

/stig


Last modified: Sat Dec 6 15:23:40 MET 2003