Project 9: reaction kinetics and differential equations

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.

Inledning.

You find the projects here.

The projects were written by Ludvig Lizana in 2002.

Redovisning, individuell skriftlig rapport. Lämnas till Stig Larsson, Matematiskt centrum.
Deadline: 8 december, 2003.

Väl godkänd rapport ger 2 bonuspoäng vid tentamen i december 2003 och efterföljande två omtentamina.

/stig


Last modified: Mon Nov 17 19:21:53 MET 2003