Övrigt kursmaterial ALA-B 2003

Reaction kinetics (postscript).
Ordinary differential equations - summary (postscript).
Utgår: Dynamiskt system. Stabilitet (postscript)
90. Linearization and Newton's method. (ps)
Utgår: 91. Linearization and stability (postscript).
92. Analytical computation of integrals (postscript).
93. Analytical solution of differential equations (postscript).
94. Taylor's formula (postscript).
95. Matlab summary (postscript).
96. Determinant. Inverse matrix. (ps).
Utgår: 97. The eigenvalue problem. (ps).
Utgår: The tankreactor 1.
Utgår: The tankreactor 2.
Facit till AMBS.
Davids lösningar.
More integrals (by Fredrik B.)
More exercises on Ch 35 (by Fredrik B.)

Matematisk ordlista(ps).
Johan Hoffmans presentationsmanual.
Plus en massa datorstudioövningar, se veckoprogrammen.

Ny övningstentamen 2003 (ps).
Zip-arkiv med allt kursmaterial:  ala-b.zip.

Läsanvisningar inför tentamen 2003 (ps).


Last modified: Sun Jan 18 21:03:27 MET 2004