Partiella differentialekvationer, F2, lp4 2004

 

Lärare

Föreläsare och Examinator:
Claes Johnson
Telefon: 772 3518
Email: claes@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~claes
Matematiskt centrum, rum 2328, Chalmers Finite Element Center

Sessioner och Projekt:
Christoffer Cromvik
Telefon: 772 3515
Email: kf99crch@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~kf99crch
Matematiskt centrum, rum 2334, Chalmers Finite Element Center

NYHETER:

Navier-Stokes funkar nu i Puffin!!!

Gästföreläsningar mån 10/5 15-17, se nedan.

Plan för föreläsn. med litt.hänvisn uppdaterad, se nedan.

Prel. PM inför Tentamen, se nedan.


Presentation av Chalmers Finite Element Center
The Body and Soul Project

Kurslitteratur:
Eriksson, Estep and Johnson: Applied Mathematics: Body and Soul Vol I-III (AMBS I-III) Springer, 2003. (Cremona 800 kr för 3 volymer)

alternativt

Eriksson, Estep, Hansbo and Johnson: Computational Differential Equations (CDE), Studentlitteratur/Cambridge, 1996. (Cremona 400 kr)

Bredvidläsning

PDE-anteckningar av Azadzadeh.
Laplacian models AMBS
Adaptive ode-solver AMBS
Lorenz and the Essence of Chaos AMBS
The Solar System AMBS
The Crash Model AMBS
Navier-Stokes: quick and easy AMBS.
Inverse Problems AMBS
Optimal Control AMBS
Adaptive methods for parabolic problems.
Computability and adaptivity in CFD.
Dreams of Calculus.


Extramaterial

Software:
Computer Sessions
Puffin
Dolfin
FEniCS

Schema (ändringar!!!)
Föreläsningar:
Må 15-17 i HC1
Ons 10-12 i HA2
Sessions och Projekt:
Konsultationstider Tis 10-12,
Ons 15-17 (Matematiskt centrum, rum 2334)
eller enligt överenskommelse, t.ex. genom mail.
Mån 29/3 och tis 30/3 ingen undervisning
Uppehåll under v15 och v16 för påsk- och omtentavecka

Gästföreläsningar mån 10/5 15-17
Anders Logg och Johan Jansson: Dynamiska System
Georgios Foufas: PDE och Optioner,
Thomas Rylander: Maxwells ekvationer.

Plan för föreläsningarna

v 1 Intro till Computational Mathematical Modeling. Poissons ekv.
v 2 Poissons ekv (AMBS 52,53,61,73,76,77. CDE 8,12,13,14,15)
v 3 Dynamiska system (AMBS 56,57. CDE 9,10)
Påsk
v 4 Dynamiska system (AMBS 56,57. CDE 9,10)
v 5 Värmeledning (CDE 16)
v 6 Konvektion-diffusion-reaktion (AMBS 77, CDE 18, 19). Vågekv. (AMBS 77. CDE 17)
v 7 Gästföreläsn. Navier-Stokes (AMBS 87). Schrödingerekv. för väteatomen (CDE 20)
v 8 Projektpresentationer. Repetition.

Plan för Sessions och Projekt

v 1 Session E1
v 2 Session E1
v 3 Session C3-4 (grupp 2)
Påsk
v 4 Session C3-4 (grupp 1), E2-5
v 5 Session E2-5
v 6 Session E6
v 7 Projekt 1
v 8 Projekt 2

Projekt

Kursen innehåller ett obligatoriskt (Proj 1) och ett frivilligt projekt (Proj 2). Proj 1 genererar max 10p bonus till tentamen, och Proj 2 max 5p. Proj 1 går ut på att i anslutning till någon Session göra en egen tillämpning efter eget fritt val. Proj 2 är helt fritt inom området Computational Mathematical Modeling. Projekten redovisas i koncis skriftlig form v8. Sista dubbeltimmarna föreläsning ägnas teknologpresentation av valda projekt.
Projektförslag

Examination

Skriftlig tentamen: 5 uppgifter totalt 50 p
Betygsgränser 3: 25 poäng, 4: 34 poäng, 5: 43 poäng. Utöver tentamenspoäng kan man få max 15 poäng för Proj 1 och 2. Bonuspoängen är giltiga under ett år.
Hjälpmedel: Beta.

PM inför tentamen


Editor: Claes Johnson
Last modified: April 29 2004