K2/Kb2 - TMK: Tillämpad matematik K (TMA 682), 2003/2004

Lärare

Föreläsare och examinator:
Mohammad Asadzadeh, telefon: 772 3517, mohammad@math.chalmers.se
Matematiska Institutionen, Chalmers

Handledare:

Erik Svensson, telefon: 772 5322, eriksv@math.chalmers.se
Chalmers Finite Element Center

Fredrik Bengzon, telefon: 772 5344, bengzon@math.chalmers.se
Chalmers Finite Element Center

Kursbeskrivning

Kursen behandlar matematiska modeller i 1D och 2D av processer där reaktion och produktion, samt transportmekanismer som diffusion och konvektion, ingår. Dessa modeller, som typiskt baseras på konservering av massa och värme (energi) samt vissa konstitutiva samband, utgörs av partiella differentialekvationer. Huvudmomentet i kursen består i att lära dig beräkna approximativa lösningar till dessa ekvationer med Finita Elementmetoden (FEM), samt analytiska lösningar med Fourieranalys (transform metoder). FEM bygger på approximation med styckvisa polynom. Vi inleder kursen med att studera styckvisa polynom och hur de kan användas för att approximera givna funktioner. Vi går sedan vidare och beskriver hur en approximation av den okända lösningen till en differentialekvation kan beräknas. Slutligen studerar vi Fourier metoder som är baserade på variabelseparationsteknink, Fourierserier och Laplace- och Fouriertransformer. Under kursens gång kommer du att få arbeta med både teori, implementation av metoden, samt modellering och problemlösning med Fourieranalys. Speciellt utvecklar du din egen FEM-lösare i Matlab och löser differentialekvationer med Fouriermetoder.

Kursform

Föreläsningar (4 tim/v) plus övningar i datorstudio (4 tim/v), av dessa 4 är 2 tim/v dator övningar och 2 tim/v räkneövningar. En del stoff inte gås igenom i föreläsningarna/datorstudio utan lämnas åt självstudier. Detta material ingår dock i lika hög grad i kursen. Arbetet med inlämningsuppgifterna spelar en viktig roll under kursen och ger genomgång av hela kursinnehållet från teori till praktik.

Schema

Föreläsning:
Måndag 13-15, i KE. Onsdag 8-10, i HB1.

Datorstudio:
K2: Tisdag 10-12 i KD1 och KD2.
Bt2: Tisdag 13-15, i KD1 och KD2.

Räkneövningar:
Fredag 15-17 (lv 2-7), i KD1, KD2.

Räkneövningar/frågor:
Fredag 15-17 (lv 2-7), i MA.

Kurslitteratur

Applied Mathematics: Body and Soul Part D: kap 52, 53, 76, 77, 82 och 83.
(Delas ut i samband med föreläsning. Kan också hämtas från Matematisk Centrum utanför mitt rum: 2331.)

Mera stödmaterial finns i:
I. PDE Lecture Notes, Chapters: 5, 6, (7), 8, (9), 14, 15, (16).
II. Lecture Notes in Fourier analysis

Detaljerat kursprogram

Grov plan för föreläsningarna:

Läsvecka 1-4: kap 52, 53, 76 och 77
Läsvecka 5-7: kap 82 och 83, samt utdelade material om Laplacetransformer, variabelseparation, Fourierserier, Fouriertransformer.

Detaljerad (preliminär) plan:

lv1:
Föreläsning 1, måndag 13-15: kap 52.1-3.
Studioövning 1, tisdag K: 10-12, Bt: 13-15: Piecewise Polynomial Lab. Ladda ner filerna PP.fig och PPmod.m till din dator.
Föreläsning 2, onsdag 8-10: kap 52.3-5.

lv2:
Föreläsning 3, måndag 13-15 : kap 53.1-5.
Studioövning 2, tisdag K: 10-12, Bt: 13-15: L2-projection.. Ladda ner filerna LoadVector.m och MassMatrix.m till din dator.
Föreläsning 4, onsdag 8-10: Kap 53.5-10.
Räkneuppgifter I, II: fredag 15-17; KD1, KD2, och MA
I. ps-format och pdf-format,
II. ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter I:
ps-format och pdf-format
Lösningar till Räkneuppgifter II:
ps-format och pdf-format

lv3:
Föreläsning 5, måndag 13-15: kap 76.
Studioövning 3, tisdag K: 10-12, Bt: 13-15: 1D Poisson Solver. Ladda ner filerna PoissonSolver1D.m och PoissonAssembler1D.m
Föreläsning 6, onsdag 8-10: kap 77.1-5.
Räkneuppgifter III, IV: fredag 15-17; KD1, KD2, och MA
III. ps-format och pdf-format (vi räknar uppgift 1 på övningen)
IV. ps-format och pdf-format (vi räknar uppgift 1 på övningen)

Lösningar till Räkneuppgifter III:
ps-format och pdf-format
Lösningar till Räkneuppgifter IV:
ps-format och pdf-format

lv4:
Föreläsning 7, måndag 13-15: Kap 77.6-10.
Studioövning 4, tisdag K: 10-12, Bt: 13-15: Mass Matrix. Ladda ner filen
MassMatrix2D.m.
Föreläsning 8, onsdag 8-10: Kap 77.10-14.
Räkneuppgifter V, VI : fredag 15-17; KD1, KD2, och MA
V. ps-format och pdf-format
VI. ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter V :
ps-format och pdf-format
Lösningar till Räkneuppgifter VI:
ps-format och pdf-format

lv5:
Föreläsning 9, måndag 13-15: Stegfunktioner och Impulsfunktioner.
Studioövning 5, tisdag K: 10-12, Bt: 13-15: 2DPoisson Solver. Ladda ner filerna
PoissonSolver2D.m. och PoissonAssembler2D.m.
Föreläsning 10, onsdag 8-10: Laplacetransformen
Övningar i Fourieranalys: Laplacetransformer: fredag 15-17; KD1, KD2, MA.
ps-format och pdf-format

lv6:
Föreläsning 11, måndag 13-15: Variabelseparation (VarSep)
Övningar i Fourieranalys; Laplacetransformer : tisdag K: 10-12, Bt: 13-15.
ps-format och pdf-format
Föreläsning 12 , onsdag 8-10: Fourierserier
Övningar i Fourieranalys; Variabelseparation: fredag 15-17; KD1, KD2, MA
ps-format och pdf-format

lv7:
Föreläsning 13, måndag 13-15: Fourierserier
Övningar i Fourieranalys; VarSep/Fourierserier: tisdag K: 10-12, Bt: 13-15:
ps-format och pdf-format
Föreläsning 14, onsdag 8-10: Fourierserier
Övningar i Fourieranalys; Fourierserier: fredag 15-17; KD1, KD2, MA
ps-format och pdf-format

Inlämningsuppgifter

Lämna in en kortfattad rapport för varje inlämningsuppgift.
Rapporterna för inlämningsuppgifter 1 och 2 skall innehålla beskrivning av problemet, variationsformulering, diskretisering, implementering, resultat samt slutsats.
För inlämningsuppgift 3, lämna in fullständiga analytiska lösningar.
Arbeta gärna i grupper om två eller tre studenter och lämna en gemensam rapport.

Inlämningsuppgift 1:
Lösare för tvåpunkts randvärdesproblem, valda problem: tidsberoende värmeledning och diffusions-reaktions-konvektionsekvation.
ps-format och pdf-format. Rapporten skall lämnas in på slutet av läsvecka 4.

Inlämningsuppgift 2:
Tillämpningar på FEM i 2D, valda problem.
ps-format och pdf-format. Rapporten skall lämnas in på slutet av läsvecka 6.

Inlämningsuppgift 3:
Fourier-problem.
ps-format och pdf-format.
Rapporten skall lämnas in senast på slutet av läsvecka 1 i lp2 .

Examination

1. Tre inlämningsuppgifter, högst 10 poäng var.
2. Skriftlig tentamen:
Lördag den 031025 fm V-salarna (omtenta Tordag den 040115 fm V-salarna). Tentamen består av 7 uppgifter 10 poäng var, där ingår 2 teorifrågor från följande lista: ps-format och pdf-format.
Inlämningsuppgifter+ tentan ger sammanlagt 100 poäng.
För betyg 3 krävs 40 poäng, för betyg 4 krävs 60 poäng, och för betyg 5 krävs 80 poäng.

Hjälpmedel i tentan: Tabell för Laplacetransformation (utdelat)
ps-format och pdf-format
papper, och penna.

Ordinarie tentamen 2003-10-25
ps-format och pdf-format

Lösningar till ordinarie tentamen: 2003-10-25
ps-format och pdf-format

Gamlakurs (225/205) tentamen 2003-10-25
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen i gamlakursen: 2003-10-25
ps-format och pdf-format

Gamla tentor

PDE:

Tentamen 2002-06-01
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen: 2002-06-01
ps-format och pdf-format

Tentamen 2002-01-14
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2002-01-14
ps-format och pdf-format

Tentamen 2001-10-22
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2001-10-22
ps-format och pdf-format.

Fourieranalys:

Tentamen 2003-03-08
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2003-03-08
ps-format och pdf-format.

Tentamen 2002-03-09
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2002-03-09
ps-format och pdf-format.


Editor: M. Asadzadeh
Last modified: 2003-10-25