Introduktionskurs matematik K+Kf+Bt, ht 2004

vecka 1, vecka 2

Allt kursmaterial och information utom kurslitteraturen finns att tillgå från denna web-sida.

Föreläsare :
Nils Svanstedt
tel: 772 3515, 0340-41714 (hem), 0703-958488
nilss (at) math.chalmers.se
www.math.chalmers.se/~nilss
Matematiskt Centrum, rum 2312.

Stig Larsson
telefon: 772 35 43, 45 46 93
e-mail: stig (at) math.chalmers.se
URL: http://www.math.chalmers.se/~stig
Matematiskt Centrum, Eklandagatan 86, rum 2329

Datorstudio: Nils Svanstedt, Fredrik Bengzon, Karin Kraft, Christoffer Thomée, kf01thch (at) chestud.chalmers.se

Kurslitteratur:
K. Eriksson, D. Estep, och C. Johnson, Applied Mathematics - Body and Soul, Springer 2003, (AMBS) (finns på Cremona, pris: 800 kr för 3 volymer).
D. C. Kuncicky, Matlab Programming, Prentice Hall 2004 (Cremona, 235 kr).

Programvara:
MATLAB finns på Chalmers datorer (studentlicens kan köpas på Cremona). Ett fritt alternativ är GNU Octave som finns på Chalmers start-CD.

Examination:
Ingår i examinationen av TMV035 Analys och linjär algebra, del A.
Ett mindre prov på Matlabprogrammering ges i första läsveckan i denna kurs.

Översiktlig plan:

v 1
Diagnostiskt prov.
What is mathematics (AMB&S ch 1) and Introduction to modelling (ch 3).
Natural numbers and integers (ch 5) and Matematical induction (ch 6). Lecture 1 (ps), Lecure 1 (pdf)
Introduction to Matlab. Lecture 2 (ps), Lecure 2 (pdf)
v 2
Rational numbers (ch 7).
Pythagoras and Euclid (AMB&S ch 8). Lecture 3 (ps), Lecure 3 (pdf)
Matlab vector arithmetic.
Matlab if-statements and loops.
Matlab scripts and elementary graphics.

Detaljerad veckoplanering: vecka 1, vecka 2

Länkar: Facit till bokenMatematisk ordlistaSchema.

/stig


Last modified: Aug 18 2003