Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

ALA-A, week 7, 2006

[home, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7]

Theory

Goal: Review

Reading: Summary 2006

Teaching

Lecture 7.1: Review

Studio 7.1: Finish Newton's method. Review.

Exercise 7.1:
Demo:
Adams 4.7: 5, 21
Exercises:
Adams 4.7: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Lecture 7.2: Review

Studio 7.2: Review.

Exercise 7.2:
Demo:
Exercises: old exams

/stig