Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Introduktionskurs i matematik K, Kf, Bt, 2006

Allt kursmaterial och information finns att tillgå från denna web-sida.

Föreläsare: Stig Larsson

Datorstudiolärare: Christoffer Thomee, Fredrik Lindgren

Litteratur: P. Jönsson, Matlab - beräkningar inom teknik och naturvetenskap, andra upplagan, Studentlitteratur, 2006 (finns på Cremona Chalmers Bokhandel, behövs på allvar först i läsperiod 1).

Programvara: MATLAB finns på Chalmers datorer. Vi kommer sannolikt att kunna ge alla studenter en egen studentlicens för Matlab. Den distribueras förhoppningsvis i mitten av läsperiod 1. Ett fritt alternativ till Matlab är GNU Octave som finns på Chalmers start-CD.

Examination: Ingår i examinationen av TMV035 Analys och linjär algebra, del A.

Undervisning: Två föreläsningar gemensamt för K, Kf och Bt. Sedan följer fyra lektioner i datorstudio (sal KD1 och KD2) med separat schema för K och Kf+Bt (kallas också föreläsning på schemat). Obs: Matematik SI är en kompletterande studieverksamhet som organiseras separat.

Föreläsning 1:
Diagnostiskt prov.
Introduktion till matematikkursen. Anteckningar. Matlabprogram.
Föreläsning 2:
Naturliga, hela, rationella och reella tal. Anteckningar.
Datorstudio 1, 2, 3, 4:
Matlabövningar

Länkar: Matematisk ordlistaSchema. Matematikkurser K-Kf-Bt.

/stig


Last modified: Aug 19 2006