Doktorander


Högskoleverkets doktorandhandbok

Individuell studieplan Chalmers (pdf)
Individuell studieplan Naturvetenskapliga fakulteten (pdf)
Individuell studieplan (LATEX)
Individuell studieplan (PostScript)

Welcome to Mathematical sciences - Information on administrative and personnel matters for new doctoral students

Doktoranders rättigheter och skyldigheter

Anvisningar

Examina

Disputation Chalmers
Licentiatexamen Chalmers  
Disputation GU
Licentiatexamen GU

Guidelines: How be to an opponent

Resor

Matematik
Matematisk statistik
Stipendier

Ersättning, uppehållstillstånd

Rapportering av kurser

Matematik
Matematisk statistikAnsvarig för sidan: Anita Creson
Senast uppdaterad: 6 februari 2006
Till internsidan