Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i augustiperioden, 2018-2019
Måndag 19 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA019 Algebra DEI1/EP1/MI1/MEI1
Hösten 2018
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond:
Johan Berglind
Deadline LADOK: 9/9
SB
Multi
TMV137 Matematisk analys i en variabel E1
Hösten 2018
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB
Multi
MVE017
(MVE016)
Matematisk analys i en variabel I1
Hösten 2018 (Hösten 2016)
  Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB
Multi
TMV151 Matematisk analys i en variabel M1
Hösten 2018
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB
Multi
TMV138
TMV181
Matematisk analys i en variabel Z1/TD1
Hösten 2018
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB
Multi
ESS011 Matematisk statistisk och signalbehnadling E2
Våren 2019
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
5325
Deadline LADOK: 9/9
M TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2
Hösten 2018
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
5325
Deadline LADOK: 9/9
Måndag 19 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2
Hösten 2018
Milo Viviani - 3564
viviani@chalmers.se
(Jonny Lindström)
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB
Multi
MVE550 Stokatiska processer och Bayesiansk inferens TM2
Hösten 2018
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB
Multi
TMA690 Partiella differentialekvationer F3
Hösten 2018
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB
Multi
MVE136 Random signals analysis MPCOM
Hösten 2018
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB MSG110 Sannolikhetsteori 1 GU
Hösten 2018
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 9/9
SB L9MA30
 LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet Hösten 2018
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad för kop
14/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 9/9
Tisdag 20 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE425 Matematik TB, del A
Hösten 2018
Tes: Mårten Wadenbäck
Rättare: Thomas Wernstål
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Thomas Wernstål
(enbart per telefon)
Deadline LADOK: 10/9
SB
Multi
MVE530
(LMA515)
Inledande matematik KI1 Hösten 2018
(Matematik KI1, del A Hösten 2016)
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Per Ljung
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB
Multi
LMA033 Matematik BI1
Hösten 2014
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Per Ljung
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB
Multi
MVE302 Sannolikhet och statistik TM1
Våren 2019
  Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Per Ljung
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB
Multi
MVE301
(MVE300)
Sannolikhet statistik och riskt TM1
Våren 2018 (Våren 2016) OBS! 5 timmar
  Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Per Ljung
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB
Multi
MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1
Våren 2019
  Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Per Ljung
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU OBS! 5 timmar
Hösten 2018
Michael Patriksson - 3529
mipat@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Per Ljung
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet
Hösten 2018
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Per Ljung
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
GU Lärarprogrammet Våren 2019
Jonathan Nilsson - 3510
jonathn@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Per Ljung
5325
Deadline LADOK: 10/9
Tisdag 20 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi

H
SB
MVE270 Flervariabelanalys I2
Våren 2019
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB
Multi
TMS064
(TMS063)
Matematisk statistik TD1
Våren 2019 (Våren 2018)
Olof Elias
(Johan Tykesson)
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB
Multi
MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3
Hösten 2018
Fardin Saedpanah - 3515
fardin@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB MVE190
MSG500
Linear statistical models ENM1/GU
Hösten 2018
Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 10/9
SB MSG830 Statistisk analys  och experimentplanering GU
Hösten 2018/Våren 2019
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad för kop
15/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 10/9
Onsdag 21 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE545
(MVE415)
Matematisk analys DI1/EI1, del 2
Våren 2019 (Våren 2017)
Vilhelm Adolfsson Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Vilhelm Adolfsson
Deadline LADOK: 11/9
SB MVE150
MMG500
Algebra ENM1
Algebraiska strukturer GU
Våren 2019
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Gustav Lindwall
5325
Deadline LADOK: 11/9
SB TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1
Applied functional analysis
GU
Hösten 2018
Peter Kumlin - 3532
kumlin@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Gustav Lindwall
5325
Deadline LADOK: 11/9
SB
Multi
MVE375 Mathematics, teaching and assessment MPLOL/KPLOL
Hösten 2018
Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Gustav Lindwall
5325
Deadline LADOK: 11/9
SB MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2018
  Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Gustav Lindwall
5325
Deadline LADOK: 11/9
SB L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
GU Lärarprograqmmet Våren 2019
Johanna Pejlare - 3540
pejlare@chalmers.se/
Olle Häggström - 3511
olleh@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Gustav Lindwall
5325
Deadline LADOK: 11/9
Onsdag 21 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MVE490 Matematik, matematisk statistik med metoder AE inom SB
Hösten 2018
Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 11/9
M
SB
TMS032
MSA251
Experimental design and sampling ENM2/GU
Våren 2019
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 11/9
SB MMG410 Numerisk analys GU
Våren 2019
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 11/9
SB MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1 GU Kemiprogrammet
Våren 2019
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad för kop
16/8 före kl 13
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 11/9
Torsdag 22 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE425 Matematik TB, del C
Våren 2019
Tes: Mårten Wadenbäck
Rättare: Thomas Wernstål
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Telefon: Thomas Wernstål
Rond: Richard Lärkäng
Deadline LADOK: 12/9
L LMA017 Matematisk analys i flera variabler DEI3/EI3/MI3/EP3/MEI3
Hösten 2018
Richard Lärkäng Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Richard Lärkäng
Deadline LADOK: 12/9
SB
Multi
TMA976 Matematisk analys, fortsättningskurs F1/TM1
Hösten 2018
Peter Kumlin - 3532
kumlin@chalmers.se
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
5325
Deadline LADOK: 12/9
SB
Multi
TMA226 Matematisk fördjupning Kf1
Våren 2019
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
5325
Deadline LADOK: 12/9
SB TMS088
MSA410
Financial time series I3/ENM1/GU
Våren 2019
  Andreas Petersson
(Annika Lang)
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
5325
Deadline LADOK: 12/9
SB MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2 GU Lärarprogrammet
Hösten 2018
Alexander Stolin - 5320
astolin@chalmers.se
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
5325
Deadline LADOK: 12/9
SB MMA100 Topologi GU
Våren 2019
Jeff Steif Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Jeff Steif
Deadline LADOK: 12/9
Torsdag 22 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M
SB Multi
TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2
Hösten 2018
Fardin Saedpanah - 3515
fardin@chalmers.se
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Johannes Borgqvist
5325
Deadline LADOK: 12/9
SB MMG300 Flervariabelanalys, del 1 GU
Våren 2019
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Johannes Borgqvist
5325
Deadline LADOK: 12/9
M
SB
TMA362
MMG710
Fourier analysis ENM/GU
Hösten 2018
  Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Johannes Borgqvist
5325
Deadline LADOK: 12/9
SB MMA130 Distributionsteori GU
Våren 2019
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
Inlämnad för kop
19/8 före kl 13
Tentarond
Johannes Borgqvist
5325
Deadline LADOK: 12/9
Fredag 23 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE425 Matematik TB, del D
Våren 2019
Tes: Mårten Wadenbäck
Rättare: Thomas Wernstål
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Thomas Wernstål
(enbart per telefon)
Deadline LADOK: 13/9
L SJM002 Nautisk matematik och fysik SK1
Hösten 2018
Elin Götmark Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Elin Götmark
Deadline LADOK: 13/9
L SJM001 Nautisk matematik SK1
Hösten 2016
Elin Götmark Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Elin Götmark
Deadline LADOK: 13/9
M TMS165
MSA350
Stochastic calculus ENM1/GU
Hösten 2018
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
5325
Deadline LADOK: 13/9
SB MMG100 Elementär talteori GU
Sommaren 2019
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
5325
Deadline LADOK: 13/9
SB MVG300 Programmering med MATLAB GU
Våren 2019
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
5325
Deadline LADOK: 13/9
SB MMA330 Kommutativ algebra GU
Hösten 2018
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
5325
Deadline LADOK: 13/9
SB L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
GU Lärarprogrammet Våren 2019
Laura Fainsilber - 3560
laura@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
5325
Deadline LADOK: 13/9
Fredag 23 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MVE525
(LMA515)
Matematisk analys KI1
(Matematik KI1, del B)
Hösten 2018 (Hösten 2016)
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Helga Kristin Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 13/9
SB
Multi
SB
MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1
Hösten 2018
Tes: Philip Gerlee - 5354
gerlee@chalmers.se
Rättare: Antti Perälä
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Helga Kristin Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 13/9
SB MVE220
MSA400
Financial risk I2/ENM1/GU
Våren 2019
Holger Rootzén - 3578
hrootzen@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Helga Kristin Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 13/9
SB MMG200 Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet
Hösten 2018
Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Helga Kristin Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 13/9
SB MMG720 Differentialgeometri GU
Våren 2019
Jan Stevens - 5345
stevens@chalmers.se
Inlämnad för kop
20/8 före kl 13
Tentarond
Helga Kristin Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 13/9
Måndag 26 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA212 Algebra DI1/EI1, del A, Dugga
Hösten 2018
Reimond Emanuelsson Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 16/9
L MVE335 Matematik 1 SI1
Hösten 2018
Joakim Becker Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Joakim Becker
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
MVE480 Linjär algebra SB1/AT1
Våren 2019
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Kristian Holm
5325
Deadline LADOK: 16/9
SB TMA026
MMA430
Partial differential equations - second course ENM2
Partial differential equations II
GU
Våren 2019
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Kristian Holm
5325
Deadline LADOK: 16/9
SB MMG700 Analytiska funktioner GU
Hösten 2018
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Kristian Holm
5325
Deadline LADOK: 16/9
SB L9MA30
 LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet Hösten 2018
Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Kristian Holm
5325
Deadline LADOK: 16/9
SB MMGF30 Transformer och analytiska funktioner GU Fysikprogrammet
Våren 2019
Magnus Goffeng - 1091
goffeng@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Kristian Holm
5325
Deadline LADOK: 16/9
Måndag 26 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1 /GU Datavetenskapligt program
Hösten 2018
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Carl Lundholm
6457
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
TMV143 Linjär algebra E1
Våren 2019
Marija Cvijovic - 5321
marija@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Carl Lundholm
6457
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
TMA660 Linjär algebra och geometri F1/TM1
Hösten 2018
Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Olof Giselsson
5325
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
MVE022
(MVE021)
Linjär algebra I1
Våren 2019 (Våren 2017)
  Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Olof Giselsson
5325
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
TMV206 Linjär algebra IT1
Våren 2019
Tes: Lukas Maly
Rättare: Carl Lundholm - 5362
carlun@chalmers.se
(Elin Götmark)
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Carl Lundholm
6457
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1
Hösten 2018
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Olof Giselsson
5325
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
TMV166 Linjär algebra M1
Våren 2019
Stig Larsson - 3543
stig@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Olof Giselsson
5325
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
TMV142
TMV186
Linjär algebra Z1/TD1
Våren 2019
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Carl Lundholm
6457
Deadline LADOK: 16/9
SB
Multi
MVE275 Linjär algebra AT3
Hösten 2017
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
Inlämnad för kop
21/8 före kl 13
Tentarond
Olof Giselsson
5325
Deadline LADOK: 16/9
Tisdag 27 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE535
(MVE415)
Matematisk analys DI1/EI1, del 1
Våren 2019 (Våren 2017)
Hossein Raufi Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Hossein Raufi
Deadline LADOK: 17/9
SB TMV170
MMGD30
Matematisk analys D1/GU Datavetenskapligt program
Våren 2019
Hasse Carlsson - 3590
hasse@chalmers.se
(Stefan Lemurell)
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 17/9
SB
Multi
MVE035
MVE036
Flervariabelanalys F1/TM1
Våren 2019 OBS! för TM 9.30-13.30
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Peter Hegarty
Deadline LADOK: 17/9
SB
Multi
MVE036 Flervariabelanalys TM1
Våren 2019 OBS! 8.30-9.30
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Peter Hegarty
Deadline LADOK: 17/9
SB
Multi
MVE045 Matematisk analys IT2
Hösten 2018
Zoran Konkoli -  5480
zorank@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 17/9
SB
Multi
MVE030
MVE290
Fourieranalys F2/TM2
Fouriermetoder Kf2
OBS! 5 timmar, Våren 2019
Julie Rowlett - 5349
rowlett@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 17/9
M MVE095
MMG810
Options and mathematics I2/ENM1/GU
Hösten 2018
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 17/9
SB MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys GU Fysikprogrammet
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
GU Lärarprogrammet Våren 2019
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 17/9
Tisdag 27 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2
Hösten 2018
Jakob Björnberg - 5317
jakobbj@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Sandra Eriksson Barman
5325
Deadline LADOK: 17/9
SB
Multi
TMS136 Dataanalys och statistisk I2
Hösten 2016
Jakob Björnberg - 5317
jakobbj@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Sandra Eriksson Barman
5325
Deadline LADOK: 17/9
M MVE365 Problem solving and education MPLOL/KPLOL
Våren 2019
Torbjörn Lundh - 3503
torbjrn@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Sandra Eriksson Barman
5325
Deadline LADOK: 17/9
SB MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU
Våren 2019
Lyudmila Turowska 5341
turowska@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Sandra Eriksson Barman
5325
Deadline LADOK: 17/9
SB MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1/GU
Hösten 2017
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Sandra Eriksson Barman
5325
Deadline LADOK: 17/9
SB MVE171 Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar I3
Hösten 2017 OBS! 3 timmar
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad för kop
22/8 före kl 13
Tentarond
Sandra Eriksson Barman
5325
Deadline LADOK: 17/9
Onsdag 28 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA212 Algebra DI1/EI1, del B, Tentamen
Hösten 2018
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Carl Lundholm
6792
Deadline LADOK: 18/9
L MVE425 Matematik TB, del B
Hösten 2018
Tes: Lukas Maly
Rättare: Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Carl Lundholm
6792
Deadline LADOK: 18/9
L LMA224 Matematisk överbryggningskurs M2/EI3/MI3/MEI3/EP3
Våren 2019
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Carl Lundholm
6792
Deadline LADOK: 18/9
L MVE340 Matematik 2 SI1
Våren 2019
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Carl Lundholm
6792
Deadline LADOK: 18/9
M MVE520
(LMA515)
Linjär algebra KI1
(Matematik KI1, del C)
Våren 2019 (Våren 2017)
  Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Olof Zetterqvist
5325
Deadline LADOK: 18/9
M LMA033 Matematik BI1, del B
Våren 2015
Tes: Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Rättare: Jonny Lindström
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Olof Zetterqvist
5325
Deadline LADOK: 18/9
SB
Multi
TMV157 Inledande matematik E1
Hösten 2018
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Valentina Fermanelli
6457
Deadline LADOK: 18/9
SB
Multi
MVE012 Inledande matematik I1
Hösten 2018
  Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Valentina Fermanelli
6457
Deadline LADOK: 18/9
SB
Multi
TMV225 Inledande matematik M1
Hösten 2018
  Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Valentina Fermanelli
6457
Deadline LADOK: 18/9
SB
Multi
TMV122
TMV177
Inledande matematik Z1/TD1
Hösten 2018 
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Valentina Fermanelli
6457
Deadline LADOK: 18/9
M TMV220 Matematisk överbryggningskurs M2
Våren 2017
Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Olof Zetterqvist
5325
Deadline LADOK: 18/9
M MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO/MPENM
Hösten 2018
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Olof Zetterqvist
5325
Deadline LADOK: 18/9
Onsdag 28 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MVE055
MVE051
MSG810
Matematisk statistisk och diskret matematik D2/IT2/GU
Hösten 2018/Våren 2019 Kurserna som gått i lp1 och lp4
  Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 18/9
SB
Multi
TMA321 Matematisk statistik F2
Våren 2019
Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 18/9
SB
Multi
MVE505 Diskret matematik TM2
Våren 2019
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 18/9
SB MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling TM2/ENM1/GU
Våren 2019
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 18/9
SB TMS016
MSA301
(MSA300)
Spatial statistics and image analysis ENM1/GU
(Statistical image analysis ENM/GU)
Våren 2019
(Våren 2018)
David Bolin Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
David Bolin
Deadline LADOK: 18/9
SB MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik GU
Hösten 2018 OBS! Kursen som gick i lp2 (Fysikprogrammet)
Hossein Raufi Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 18/9
SB L9MA45
LGMA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet Hösten 2018
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad för kop
23/8 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 18/9
Torsdag 29 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA400 Matematisk analys DEI1/EP1/MI1/MEI1
Hösten 2018
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Fredrik Ohlsson
Deadline LADOK: 19/9
L LMA521 Tillämpad matematisk statistik DI3/DEI3/EP2
Hösten 2018
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 19/9
L LMA522 Tilämpad matematisk statistik MI2/MEI3
Våren 2019
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 19/9
L LMA201 Tillämpad matematisk statistik DI3/EI2
Våren 2019
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 19/9
L LKT325 Matematisk statistik KI2
Hösten 2018
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 19/9
SB
Multi
LMA033 Matematik BI1, del A
Hösten 2014
Tes: Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
Rättare: Jonny Lindström
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 19/9
SB
Multi
M
TMA671 Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1
Våren 2019
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 19/9
SB
Multi
MVE455 Partiella differentialekvationer Kf3
Våren 2019
  Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 19/9
SB
Multi
MVE475 Inledande matematisk analys SB1/AT1
Hösten 2018
Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 19/9
SB TMA372
MMG800
Partial differential equations, first course ENM1/GU
Våren 2019
  Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 19/9
SB MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM2/GU
Hösten 2018
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 19/9
SB L9MA20
LGMA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet Våren 2019
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 19/9
Torsdag 29 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2018
Stefan Lemurell - 5303
sj@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Stepan Maximov
5325
Deadline LADOK: 19/9
SB MVE155
MSG200
Statistical inference ENM1/GU
Våren 2019
Serik Sagitov Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Serik Sagitov
Deadline LADOK: 19/9
SB MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet
Hösten 2018
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Stepan Maximov
5325
Deadline LADOK: 19/9
SB MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2 GU Kemiprogrammet
Våren 2019
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad för kop
26/8 före kl 13
Tentarond
Stepan Maximov
5325
Deadline LADOK: 19/9
Fredag 30 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med Matlab EP1/MI1
Våren 2019
Katarina Blom Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Katarina Blom
Deadline LADOK: 20/9
SB
Multi
TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1
Hösten 2018
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
5325
Deadline LADOK: 20/9
SB
Multi
SB
MVE470
(MVE351)
Flervariabelanalys K1/Bt1/Kf1
(Flervariabelanalys KI3)
Våren 2019 (våren 2018)
Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
6457
Deadline LADOK: 20/9
M MVE255 Matematisk analys i flera variabler M1
Våren 2019
Stig Larsson - 3543
stig@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Henrik Imberg
6457
Deadline LADOK: 20/9
SB
Multi
TMA044 Flervariabelanalys E2
Hösten 2018
Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
5325
Deadline LADOK: 20/9
SB
Multi
TMA074 Matematisk statistik K2
Hösten 2018
David Bolin Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
David Bolin
Deadline LADOK: 20/9
SB
Multi
MVE041 Flervariabelmatematik Z1
Våren 2019
Tes: Lukas Maly
Rättare: Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
5325
Deadline LADOK: 20/9
M MVE090 Matematisk statistik Z3
Våren 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Henrik Imberg
6457
Deadline LADOK: 20/9
M
SB
MVE380 Analyze learning MPLOL/KPLOL
Våren 2019
Torbjörn Lundh - 3503
torbjrn@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
5325
Deadline LADOK: 20/9
- MMG010 Introduktionskurs Matematikprogrammet och Fysikprogrammet
Examination sker via dator kl 9-12 alt kl 13-16.
Damiano Ognissanti - - Deadline LADOK: 20/9
Fredag 30 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
TMV210 Inledande diskret matematik D1/DI2
Hösten 2018
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 20/9
SB
Multi
TMV200 Diskret matematik IT1
Hösten 2018
Tes: Mårten Wadenbäck
Rättare: Stefan Lemurell - 5303
sj@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 20/9
SB
Multi
MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys TM2/Kf2
Hösten 2018
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 20/9
SB MMG600 Reell analys GU
Våren 2019
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 20/9
SB TMA285
MMA711
Financial derivatives and partial differential equations ENM1,2/GU
Våren 2019
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 20/9
SB MVE210
MSA650
Linear mixed models for longitudinal data ENM2/GU
Våren 2019
Ziad Taib - 3555
ziad@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/8 före kl 13
Tentarond
Juan Inda
5325
Deadline LADOK: 20/9
Lördag 31 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
- Introduktionskurs D1
Sommaren 2019
Jakob Palmkvist - 5348
jakobpal@chalmers.se
Inlämnad för kop
 28/8 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
-
SB
Multi
- Introduktionskurs IT1
Sommaren 2019
Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Inlämnad för kop
 28/8 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
-
SB
SB
Multi
MMGD00 Introduktionskurs, Datavetenskapligt program GU
Sommaren 2019
Edvin Wedin - 3574
edvinw@chalmers.se
(Peter Hegarty)
Inlämnad för kop
 28/8 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
Deadline LADOK: 20/9