Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i augustiperioden, 2019-2020
Måndag 17 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE570 Linjär algebra och differentialekvationer DEI1/EP1
Hösten 2019
Tes: Jakob Palmkvist
Rättare: Peter Kumlin
(Stefan Lemurell)
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer MI1/MEI1
Hösten 2019
Tes: Fredrik Ohlsson
Rättare: Peter Kumlin
(Stefan Lemurell)
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans LMA019 Algebra DEI1/EP1/MI1/MEI1
Hösten 2018
Tes: Johan Berglind
Rättare: Peter Kumlin
(Stefan Lemurell)
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE340 Matematik 2 SI1
Våren 2020
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans TMV137 Matematisk analys i en variabel E1
Hösten 2019
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE017 Matematisk analys i en variabel I1
Hösten 2019
  Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans TMV151 Matematisk analys i en variabel M1
Hösten 2019
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans TMV138
TMV181
Matematisk analys i en variabel Z1/TD1
Hösten 2019
Tes Johan Berglind
Rättare: Felix Held
(Thomas Wernstål)
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans ESS011 Matematisk statistisk och signalbehnadling E2
Våren 2020
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2
Hösten 2019
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE550 Stokatiska processer och Bayesiansk inferens TM2/IT3/F3/MPDSC
Hösten 2019
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Måndag 17 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2
Hösten 2019
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans TMA690 Partiella differentialekvationer F3
Hösten 2019
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE136 Random signals analysis MPCOM/MPEES
Hösten 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
  MVE330
MSF200
Stochastic processes ENM2/GU
Våren 2020
OBS! Examinationsformen kommer bestå av muntlig examination.
Jakob Björnberg - 1111
jakobbj@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MSG110 Sannolikhetsteori GU
Hösten 2019
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans L9MA30
 LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet Hösten 2019
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Tisdag 18 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE425 Matematik TB, del A
Hösten 2019
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE530
(LMA033)
Inledande matematik KI1 Hösten 2019
(Matematik BI1 Hösten 2014)
Adam Malik - 3564
maadam@chalmers.se
(Jonny Lindström)
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE302 Sannolikhet och statistik TM1
Våren 2020
  Johan Jonasson
Rättare: Sandra Eriksson Barman
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE301 Sannolikhet statistik och riskt TM1
Våren 2018 OBS! 5 timmar
  Johan Jonasson
Rättare: Sandra Eriksson Barman
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1
Våren 2020
  Johan Jonasson
Rättare: Sandra Eriksson Barman
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU/MPDSC/TM3/MPCAS/MPCOM/MPSYS
OBS! 5 timmar
Hösten 2019
Emil Gustavsson - 4292
emil.gustavsson@fcc.chalmers.se
(Ann-Brith Strömberg)
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet
Hösten 2019
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
GU Lärarprogrammet Våren 2020
Tes: Jakob Palmkvist
Rättare: Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Tisdag 18 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE270 Flervariabelanalys I2
Våren 2020
Tes: Johan Berglind
Rättare: Felix Held
(Daniel Persson)
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans TMS064
(TMS063)
Matematisk statistik TD1
Våren 2020 (Våren 2018)
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3
Hösten 2019
Tes: Fardin Saedpanah
Rättare: Irina Pettersson - 1740
irinap@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE190
MSG500
Linear statistical models ENM1,2/MPDSC/GU
Hösten 2019
OBS! examinationsformen blir muntlig tentamen
Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MSG830 Statistisk analys  och experimentplanering GU
Hösten 2019/Våren 2020
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVB200 Statistiskt tänkande GU
Hösten 2019
Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Onsdag 19 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE545 Matematisk analys DI1/EI1, del 2
Våren 2020
Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE335 Matematik 1 SI1
Hösten 2019
Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE150
MMG500
Algebra ENM1
Algebraiska strukturer GU
Våren 2020
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
MV TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1
Applied functional analysis
GU
Hösten 2020
Håkan Andreasson - 5330
hand@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE375 Mathematics, teaching and assessment MPLOL/KPLOL
Hösten 2019
Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2019
  Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
GU Lärarprograqmmet Våren 2020
Johanna Pejlare - 3540
pejlare@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Onsdag 19 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE490 Matematik, matematisk statistik med metoder AE inom SB
Hösten 2019
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling TM2/ENM1/GU
Våren 2020
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans TMA026
MMA430
Partial differential equations - second course ENM2
Partial differential equations II
GU
Våren 2020
OBS! examinationsformen blir muntlig tentamen
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1 GU Kemiprogrammet
Våren 2020
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Torsdag 20 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE425 Matematik TB, del C
Våren 2020
Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans LMA017 Matematisk analys i flera variabler DEI3/EI3/MI3/EP3/MEI3/D3
Hösten 2019
Richard Lärkäng - 3510
larkang@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans TMA976 Matematisk analys, fortsättningskurs F1/TM1
Hösten 2019
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans TMA227
LGMA62
Matematisk fördjupning Kf1
Matematik 6 för gymnasielär, lin alg, serier och program
GU Lärarprog
Våren 2020
Tes: Fredrik Ohlsson
Rättare: Tobias Gebäck - 3547
tobiasg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans TMA226 Matematisk fördjupning Kf1
Våren 2019
Tes: Fredrik Ohlsson
Rättare: Tobias Gebäck - 3547
tobiasg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans TMS088
MSA410
Financial time series I3/ENM1/GU
Våren 2020
 Tes: Andreas Petersson
Rättare: Annika Lang - 5356
langa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2 GU Lärarprogrammet
Hösten 2019
Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MMA100 Topologi GU
Våren 2020 -
OBS! examinationsformen blir muntlig tentamen
Jeff Steif - 3513
steif@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Torsdag 20 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2
Hösten 2019
Tes: Fardin Saedpanah
Rättare: David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 1 GU
Våren 2020
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans TMA362
MMG710
Fourier analysis ENM/GU
Hösten 2019
  Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MMA201 Representationsteori GU
Hösten 2019
Hjalmar Rosengren - 5358
hjalmar@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Fredag 21 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE425 Matematik TB, del D
Våren 2020
Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans SJM002 Nautisk matematik och fysik SK1
Hösten 2019
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans TMS165
MSA350
Stochastic calculus ENM1/GU
Hösten 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans MMG110 Geometri GU
Sommaren 2020
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans MVG300 Programmering med MATLAB GU
Våren 2020
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans MMA310 Galoisteori GU
Hösten 2019
Alexander Stolin - 5320
astolin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
GU Lärarprogrammet Våren 2020
Laura Fainsilber - 3560
laura@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Fredag 21 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE525 Matematisk analys KI1
Hösten 2019
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1
Hösten 2019
Tes: Antti Perälä/Philip Gerlee
Rättare: Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans MVE220
MSA400
Financial risk I2/ENM1/GU
Våren 2020 OBS! examinationsformen blir muntlig tentamen
Holger Rootzén - 3578
hrootzen@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans MMG200 Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet
Hösten 2019
Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans MMG610 Diskret matematik GU
Våren 2020
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Distans MMA211 Högre differentialkalkyl GU
Våren 2020
Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 11/9
Måndag 24 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LMA212 Algebra DI1/EI1, del A, Dugga
Hösten 2019
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE480 Linjär algebra SB1/AT1
Våren 2020
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans TMA265
MMA600
Numerisk linjär algebra  ENM1,2/GU/MPPAS
Hösten 2019
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE326
MSF100
Statistical inference principles ENM2/GU
Våren 2020
OBS! examinationsformen blir muntlig tentamen
Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MMG700 Analytiska funktioner GU
Hösten 2019
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans L9MA30
 LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet Hösten 2019
Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MMGF30 Transformer och analytiska funktioner GU Fysikprogrammet
Våren 2020
Tes: Magnus Goffeng
Rättare: Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Måndag 24 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1 /GU Datavetenskapligt program
Hösten 2019
Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans TMV143 Linjär algebra E1
Våren 2020
Marija Cvijovic - 5321
marija@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans TMA660 Linjär algebra och geometri F1/TM1
Hösten 2019
Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE022 Linjär algebra I1
Våren 2020
  Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans TMV206 Linjär algebra IT1
Våren 2020
Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1
Hösten 2019
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans TMV166 Linjär algebra M1
Våren 2020
Stig Larsson - 3543
stig@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans TMV142
TMV186
Linjär algebra Z1/TD1
Våren 2020
Tes: Fredrik Ohlsson
Rättare: Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE275 Linjär algebra AT3
Hösten 2017
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Tisdag 25 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE535 Matematisk analys DI1/EI1, del 1
Våren 2020
Tes: Nancy Abdallh
Rättare: Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans TMV170
MMGD30
Matematisk analys D1/GU Datavetenskapligt program
Våren 2020
Zoran Konkoli -  5480
zorank@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE035
MVE600
(MVE036)
Flervariabelanalys F1/TM1(TM1)
Våren 2020 (Våren 2019)
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE045 Matematisk analys IT2
Hösten 2019
Zoran Konkoli -  5480
zorank@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE030
MVE290
Fourieranalys F2/TM2
Fouriermetoder Kf2
OBS! 5 timmar, Våren 2020
Julie Rowlett - 5349
rowlett@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE095
MMG810
Options and mathematics ENM1,2/I2/IT3/TM3/MPCAS1,2/GU
Hösten 2019
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys GU Fysikprogrammet
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
GU Lärarprogrammet Våren 2020
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Tisdag 25 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2
Hösten 2019
Jakob Björnberg - 5317
jakobbj@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE365 Problem solving and education MPLOL/KPLOL
Våren 2020
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans TMA462
MMA410
Wavelet analysis ENM1,2
Fourier and wavelet analysis
GU
Hösten 2019
Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU
Våren 2020
David Witt Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1/GU
Hösten 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE171 Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar I3
Hösten 2019 OBS! 3 timmar
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Onsdag 26 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LMA212 Algebra DI1/EI1, del B, Tentamen
Hösten 2019
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE425 Matematik TB, del B
Hösten 2019
Tes: Nancy Abdallah
Rättare: Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 16/9
Distans LMA224 Matematisk överbryggningskurs M2/EI3/MEI3/EP3
Våren 2020
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
. . Deadline LADOK: 16/9
Distans TMV220 Matematisk överbryggningskurs M2
Våren 2017
Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
. . Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE520
(LMA033)
Linjär algebra KI1 Våren 2020
(Matematik BI1, del B Våren 2015)
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans TMV157 Inledande matematik E1
Hösten 2019
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE012 Inledande matematik I1
Hösten 2019
  Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans TMV225 Inledande matematik M1 Datatenta (ingen tes skall tryckas upp)
Hösten 2019
  Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE585
(TMV122
TMV177)
Inledande matematik Z1/TD1
Hösten 2019 (Hösten 2018)
Tes: Fredrik Ohlsson
Rättare: Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO/ENM1,2
Hösten 2019
OBS! examinationsformen blir muntlig tentamen
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Onsdag 26 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE055
MVE051
MSG810
Matematisk statistisk och diskret matematik D2/IT2/GU
Hösten 2019/Våren 2020 Kurserna som gått i lp1, lp2 och lp4
Tes: Nancy Abdallah
Rättare: Moritz Schauer - 3029
smoritz@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans TMA321 Matematisk statistik F2
Våren 2020
Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE505 Diskret matematik TM2
Våren 2020
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MMG410 Numerisk analys GU
Våren 2020
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans TMS016
MSA301
(MSA300)
Spatial statistics and image analysis ENM1/GU
(Statistical image analysis ENM/GU)
Våren 2020
(Våren 2018)
Mats Rudemo - 3575
rudemo@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans L9MA45
LGMA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet Hösten 2019
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Torsdag 27 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE575 Matematisk analys DEI1/EP1
Hösten 2019
Tes: Johan Berglind
Rättare: Peter Kumlin
(Thomas Wernstål)
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans LMA401 Matematisk analys MI1/MEI1
Hösten 2019
Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans LMA400 Matematisk analys DEI1/EP1/MI1/MEI1
Hösten 2018
Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans LMA521 Tillämpad matematisk statistik DI3/DEI3/EP2
Hösten 2019
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans LMA522 Tilämpad matematisk statistik MI2/MEI3
Våren 2020
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans LMA201 Tillämpad matematisk statistik DI2,3/EI2
Våren 2020
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans LKT325 Matematisk statistik KI2
Hösten 2019
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans TMA672
(TMA671)
Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1
Våren 2020 (Våren 2019
)
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE455 Partiella differentialekvationer Kf3
Våren 2020
  Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans TMA372
MMG800
Partial differential equations, first course ENM1/GU
Våren 2020
  Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM2/GU
Hösten 2019
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans L9MA20
LGMA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet Våren 2020
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Torsdag 27 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2019
Stefan Lemurell - 5303
sj@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE155
MSG200
Statistical inference ENM1/GU
Våren 2020
Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE565
MMA630
Computational methods for stochastic differential equations ENM1/GU
Våren 2020
OBS! Examinationsformen har ändrats och kommer bestå av  muntlig examination.
Annika Lang - 5365
langa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet
Hösten 2019
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2 GU Kemiprogrammet
Våren 2020
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Fredag 28 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB MI1
Våren 2020
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1
Hösten 2019
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MVE470
(MVE351)
Flervariabelanalys K1/Bt1/Kf1
(Flervariabelanalys KI3)
Våren 2020 (våren 2018)
Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MVE255 Matematisk analys i flera variabler M1
Våren 2020
  Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MVE595
(MVE475)
(LMA033)
Inledande matematisk analys SB1/AT1
Hösten 2019 (Hösten 2018)

(Matematik BI1, del A Hösten 2014)
Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
OBS! Jonny Lindström rättar LMA033
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans TMA044 Flervariabelanalys E2/DI3
Hösten 2019
Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans TMA074 Matematisk statistik K2
Hösten 2019
Moritz Schauer - 3029
smoritz@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MVE041 Flervariabelmatematik Z1
Våren 2020
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MVE090 Matematisk statistik Z3
Våren 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MVE380 Analyze learning MPLOL/KPLOL
Våren 2020
Philip Gerlee - 5354
gerlee@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
  MMG010 Introduktionskurs Matematikprogrammet och Fysikprogrammet
Examination sker via dator kl 9-12 alt kl 13-16.
Damiano Ognissanti - - Deadline LADOK: 18/9
Fredag 28 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMV210 Inledande diskret matematik D1/DI2
Hösten 2019
Tes: Jakob Palmkvist
Rättare: Linnea Hietala - 3594
hietala@chalmers.se
(Elin Götmark - 5340)
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans TMV200 Diskret matematik IT1/E3
Hösten 2019
Christian Johansson - 5352
chrjohv@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys TM2/Kf2
Hösten 2019
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MMG600 Reell analys GU
Våren 2020
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans TMA285
MMA711
Financial derivatives and partial differential equations ENM1,2/GU
Våren 2020
OBS! Examinationsformen har ändrats och kommer bestå av  muntlig examination.
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Distans MVE200
MSA620
Design and analysis of clinical trials ENM2/GU
Våren 2020
Ziad Taib - 3555
ziad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9
Lördag 29 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMGD00 Introduktionskurs, Datavetenskapligt program GU
Sommaren 2020
Jonathan Nilsson - 3510
jonathn@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 18/9