Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i augustiperioden, 2020-2021
Måndag 16 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMV137 Matematisk analys i en variabel E1/MT1
Hösten 2020
Tes: Vilhelm Adolfsson
Rättare: Genkai Zhang
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans MVE017 Matematisk analys i en variabel I1
Hösten 2020
  Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans TMV151 Integralkalkyl och ordinära differentialekvationer  M1
Hösten 2020
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2
Hösten 2020
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans TMA074 Matematisk statistik K2
Hösten 2020
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans MVE150
MMG500
Algebra ENM1
Algebraiska strukturer
GU
Våren 2021
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Måndag 16 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE570
MVE580
Linjär algebra och differentialekvationer DEI1/EP1
Linjär algebra och differentialekvationer MI1/MEI1
Hösten 2020
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans LMA019 Algebra DEI1/EP1/MI1/MEI1
Hösten 2018
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans MVE340 Matematik 2 SI1
Våren 2021
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2
Hösten 2020
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans TMA690 Partiella differentialekvationer F3
Hösten 2020
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans TMS032
MSA251
Experimental design and sampling ENM2/GU
Våren 2021
Marina Axelson-Fisk - 4996
marinaa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans MVE136 Random signals analysis MPCOM/MPEES
Hösten 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans MMG720 Differentialgeometri GU
Våren 2021
Jan Stevens - 5345
stevens@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Distans L9MA30
 LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet Hösten 2020
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/9
Tisdag 17 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE530 Inledande matematik KI1
Hösten 2020
Linnea Hietala - 3594
hietala@chalmers.se
(Jonny Lindström)
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU/MPDSC/TM3/MPCAS/MPCOM/MPSYS
(OBS! 5 timmar)Hösten 2020
Emil Gustavsson - 4292
emil.gustavsson@fcc.chalmers.se
(Ann-Brith Strömberg)
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet
Hösten 2020
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
GU Lärarprogrammet Våren 2021
Alexander Stolin - 5320
astolin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Tisdag 17 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del A
Hösten 2020 (Hösten 2019)
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE640 Matematik TB Distans, del A
Hösten 2020
Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE620 Envariabelanalys GS1
Hösten 2020
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE270 Flervariabelanalys I2
Våren 2021
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE302 Sannolikhet och statistik TM1
Våren 2021
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1
Våren 2021
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans TMA321 Matematisk statistik F2
Våren 2021
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3
Hösten 2020
Irina Pettersson - 1740
irinap@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Distans MVE155
MSG200
Statistical inference ENM1/GU
Våren 2021
Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 7/9
Onsdag 18 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA362
MMG710
Fourier analysis ENM/GU
Hösten 2020
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Pascal TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1,2
Applied functional analysis
GU
Hösten 2020
Håkan Andreasson - 5330
hand@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE375 Mathematics, teaching and assessment MPLOL/KPLOL
Hösten 2020
Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2020
  Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
GU Lärarprograqmmet Våren 2021
Johanna Pejlare - 3540
pejlare@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Onsdag 18 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE545 Matematisk analys DI1/EI1, del 2
Våren 2021
  Sonja Radosavljevic - 5338
sonjarad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE335 Matematik 1 SI1
Hösten 2020
Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE491
(MVE490)
Matematik, matematisk statistik med metoder AE inom SB
Hösten 2020 (Hösten 2019)
Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling TM2/ENM1/GU
Våren 2021
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans TMA026
MMA430
Partial differential equations - second course ENM1,2
Partial differential equations II
GU
Våren 2021
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9  
Distans MMG100 Elementär talteori GU
Sommaren 2021
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 8/9
Distans MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1 GU Kemiprogrammet
Våren 2021
Tes: Vilhelm Adolfsson
Rättare: Simone Calogero
- - Deadline LADOK: 8/9
Torsdag 19 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMV157 Inledande matematik E1/MT1
Hösten 2020
Tes: Vilhelm Adolfosson
Rättare: Alexei Heintz
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans TMA976 Matematisk analys, fortsättningskurs F1/TM1
Hösten 2020
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE012 Inledande matematik I1
Hösten 2020
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans TMA227
LGMA62
Matematisk fördjupning Kf1
Matematik 6 för gymnasielär, lin alg, serier och program
GU Lärarprog
Våren 2021
Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans TMA226 Matematisk fördjupning Kf1
Våren 2019
Tobias Gebäck - 3547
tobiasg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans TMV225 Differentialkalkyl och algebraiska ekvationer M1
Hösten 2020
Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE605
MVE585
(TMV122
TMV177)
Inledande matematik Z1
Inledande matematik
TD1 (Z1 tom H19)
(Inledand matematik
Z1/TD1)
Hösten 2020 (Hösten 2018)
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE100 Transformer- och differentialekvationer M3/IT3
Våren 2021
Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Torsdag 19 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del C
Våren 2021
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE640 Matematik TB Distans, del C
Våren 2021
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans LMA017 Matematisk analys i flera variabler DI3/DEI3/EI3/MI3/MEI3/EP3/D3
Hösten 2020
Tes: Axel Flinth
Rättare: Tatiana Shulman
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2
Hösten 2020
David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MVE190
MSG500
Linear statistical models ENM1,2/MPDSC1,2/GU
Hösten 2020
OBS! Examinationsformen har blivit ändrad till muntlig examination.
Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 1 GU
Våren 2021
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MSG830 Statistisk analys  och experimentplanering GU
Hösten 2020/Våren 2021
Aila Särkkä - 3542
aila@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Distans MMA130 Distributionsteori GU
Våren 2021
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 9/9
Fredag 20 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMV139 Matmatisk analys i en variabel TD1
Hösten 2020
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MVE630 Matematisk analys i en och flera variabler Z1
Hösten 2020
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans TMV38
TMV181
Matematisk analys i en variabel Z1/TD1
Hösten 2019
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans TMS165
MSA350
Stochastic calculus ENM1,2/MPCAS1,2/GU
Hösten 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MVG300 Programmering med MATLAB GU
Våren 2021
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
GU Lärarprogrammet Våren 2021
Laura Fainsilber - 3560
laura@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Fredag 20 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del D
Våren 2021 (Våren 2020)
Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
(Thomas Wernstål)
Inlämnad till MV:s
studieadm
17/8 före kl 13.
Tentarond:
Mattias Lennartsson
Deadline LADOK: 10/9
L MVE640 Matematik TB Distans, del D
Våren 2021
Arpan Ghosh - 5338
arpang@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
17/8 före kl 13.
Tentarond:
Arpan Ghosh
Deadline LADOK: 10/9
Distans SJM002 Nautisk matematik och fysik SK1
Hösten 2020
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
-   Deadline LADOK: 10/9
Distans MVE525 Matematisk analys KI1
Hösten 2020
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1
Hösten 2020
Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MVE220
MSA400
Financial risk I2/ENM1/GU
Våren 2021
Holger Rootzén - 3578
hrootzen@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MMG200 Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet
Hösten 2020
Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Mats Andersson - 3571
matsa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Distans MMG700 Analytiska funktioner GU
Hösten 2020
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 10/9
Måndag 23 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LMA212 Algebra DI1/EI1, del A, Dugga
Hösten 2020
Tes: Reimond Emanuelsson
Rättare: Arpan Ghosh
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans MVE480 Linjär algebra SB1/AT1
Våren 2021
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans MVE550 Stokatiska processer och Bayesiansk inferens TM2/IT3/F3/MPDSC
Hösten 2020
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
    Deadline LADOK: 10/9
Distans TMS088
MSA410
Financial time series  I3/ENM1/GU/MPCAS/MPDSC
Våren 2021
Annika Lang - 5365
langa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans MSG110 Sannolikhetsteori GU
Hösten 2020
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans L9MA30
 LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet Hösten 2020
Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans MMGF30 Transformer och analytiska funktioner GU Fysikprogrammet
Våren 2021
Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Måndag 23 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1 /GU Datavetenskapligt program
Hösten 2020
Stefan Lemurell - 5303
sj@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans TMV143 Linjär algebra E1/MT1
Våren 2021
Marija Cvijovic - 5321
marija@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans TMA660 Linjär algebra och geometri F1/TM1
Hösten 2020
Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans MVE022 Linjär algebra I1
Våren 2021
  Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans TMV206 Linjär algebra IT1
Våren 2021
Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1
Hösten 2020
Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans TMV166 Linjär algebra och system av linjära ekvationer   M1
Våren 2021
Karine le Bail -
bail@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Distans MVE610
(TMV142)
TMV186
Linjär algebra Z1/TD1 (Z1)
Våren 2021 (Våren 2020)
Arpan Ghosh - 5338
arpang@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 13/9
Tisdag 24 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMV170
MMGD30
Matematisk analys D1/GU Datavetenskapligt program
Våren 2021
Zoran Konkoli -  5480
zorank@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE035
MVE600
(MVE036)
Flervariabelanalys F1/TM1(TM1)
Våren 2021 (Våren 2019)
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE045 Matematisk analys IT2
Hösten 2020
Zoran Konkoli -  5480
zorank@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE030
MVE290
Fourieranalys F2/TM2
Fouriermetoder Kf2
OBS! 5 timmar, Våren 2021
Julie Rowlett - 5349
rowlett@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE095
MMG810
Options and mathematics ENM1,2/I2/IT3/TM3/MPCAS1,2/GU
Hösten 2020
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys GU Fysikprogrammet
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
GU Lärarprogrammet Våren 2021
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Tisdag 24 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE535 Matematisk analys DI1/EI1, del 1
Våren 2021
Sonja Radosavljevic - 5338
sonjarad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2
Hösten 2020
Jakob Björnberg - 5317
jakobbj@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE365 Problem solving and education MPLOL/KPLOL
Våren 2021
Torbjörn Lundh - 3503
torbjrn@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans TMA521
MMA511
Large scale optimization ENM1,2/GU
Hösten 2020
Ann-Brith Strömberg - 5378
anstr@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU
Våren 2021
David Witt Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1,2/GU
Hösten 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Distans MVE172 Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar I3/MPDSC
Hösten 2020 OBS! 3 timmar
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 14/9
Onsdag 25 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE520 Linjär algebra KI1
Våren 2021
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9  
Distans MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO/ENM1,2
Hösten 2020
OBS! Examinationsformen har blivit ändrad till muntlig examination.
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE210
MSA650
Linear mixed models for longitudinal data ENM2/GU
Våren 2021
José Sánchez -
sanchezj@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2
GU Lärarprogrammet
Hösten 2020
Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MMA330 Kommutativ algebra GU
Hösten 2020
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Onsdag 25 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del B
Hösten 2020 (Hösten 2019)
Linnea Hietala - 3594
hietala@chalmers.se
(Thomas Wernstål)
- . Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE640 Matematik TB Distans, del B
Hösten 2020
Tommy Gustafsson - 5306
tommyg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans LMA212 Algebra DI1/EI1, del B, Tentamen
Hösten 2020
Tes: Reimond Emanuelsson
Rättare: Arpan Ghosh
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans LMA224 Matematisk överbryggningskurs M2/EI3/MEI3/EP3
Våren 2021
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
. . Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE055
MVE051
MSG810
Matematisk statistisk och diskret matematik D2/IT2/GU
Hösten 2020/Våren 2021 Kurserna som gått i lp1 och lp4
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MVE505 Diskret matematik TM2
Våren 2021
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans MMG410 Numerisk analys GU
Våren 2021
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans TMS016
MSA301
Spatial statistics and image analysis ENM1/GU/MPCAS/MPDSC
Våren 2021
Aila Särkkä - 3542
aila@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Distans L9MA45
LGMA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet Hösten 2020
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 15/9
Torsdag 26 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA672
(TMA671)
Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1
Våren 2021 (Våren 2019
)
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE455 Partiella differentialekvationer Kf3
Våren 2021
David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans TMA372
MMG800
Partial differential equations, first course ENM1/GU
Våren 2021
David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM1,2/MPDSC1,2/GU
Hösten 2020
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE380 Analyze learning MPLOL/KPLOL (Datortenta)
Våren 2021
Philip Gerlee - 5354
gerlee@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans L9MA20
LGMA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet Våren 2021
Tes: Reimond Emanuelsson
Rättare: Thomas Wernstål
- - Deadline LADOK: 16/9
Torsdag 26 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE575
LMA401
Matematisk analys DEI1/EP1
Matematisk analys
MI1/MEI1
Hösten 2020
Richard Lärkäng - 3524
larkang@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans LMA400 Matematisk analys DEI1/EP1/MI1/MEI1
Hösten 2018
Richard Lärkäng - 3524
larkang@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans LMA522 Tilämpad matematisk statistik MI2/MEI3
Våren 2021
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans LMA521 Tillämpad matematisk statistik DI3/DEI3/EP2
Hösten 2020
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans LMA201 Tillämpad matematisk statistik DI2,3/EI2
Våren 2021
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans LKT325 Matematisk statistik KI2
Hösten 2020
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MVE165
MMG631
Linear and integer optimization with applications ENM1/GU/MPCAS/MPSYS
Våren 2021
  Ann-Brith Strömberg - 5378
anstr@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2020
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
  MMA100 Topologi GU
Våren 2021
OBS! Examinationsformen har blivit ändrad till muntlig examination.
Tatiana Shulman - 5374
tatshu@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet
Hösten 2020
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/9
Distans MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2 GU Kemiprogrammet
Våren 2021
Tes: Vilhelm Adolfsson
Rättare: Simone Calogero
- - Deadline LADOK: 16/9
Fredag 27 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1
Hösten 2020
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE470 Flervariabelanalys K1/Bt1/Kf1
Våren 2021
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE255 Flervariabelanalys och partiella differentialekvationer  M1
Våren 2021
Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE595
(MVE475)
Inledande matematisk analys SB1/AT1
Hösten 2020 (Hösten 2018)
Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE635
(TMS064)
Matematisk statistik TD1
Våren 2021 (Våren 2020)
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans TMA044 Flervariabelanalys E2/DI3
Hösten 2020
Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE615 Matematisk analys i flera variabler Z1
Våren 2021
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE041 Flervariabelmatematik Z1
Våren 2020
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE090 Matematisk statistik Z3
Våren 2021
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MMG010 Introduktionskurs Matematikprogrammet och Fysikprogrammet
Sommaren 2021
Examination sker via dator kl 9-12 alt kl 13-16.
Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Fredag 27 augusti
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE645 Programmering och numeriska beräkningar med Python MI1
Våren 2021
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB MI1
Våren 2020
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans TMV211
(TMV210)
Inledande diskret matematik D1/DI2
Hösten 2020
(Hösten 2019)
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans TMV200 Diskret matematik IT1/E3
Hösten 2020
Christian Johansson - 5352
chrjohv@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys TM2/Kf2
Hösten 2020
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Distans TMA285
MMA711
Financial derivatives and partial differential equations ENM1,2/GU
Våren 2021
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
MVH12 MMG600 Reell analys GU
Våren 2021
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9
Lördag 28 augusti
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMGD00 Introduktionskurs, Datavetenskapligt program GU
Sommaren 2021
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 17/9