Matematik/Matematisk statistik

Omtentor i januariperioden 2019-2020
Fredag 3 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU/MPDSC/TM3/MPCAS/MPCOM/MPSYS
OBS! 5 timmar, Hösten 2019
Emil Gustavsson - 4292
emil.gustavsson@fcc.chalmers.se
(Michael Patriksson)
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi TMS088
MSA410
Financial time series I3/ENM1/GU
Våren 2019
Andreas Petersson
(Annika Lang)
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU
Hösten 2019
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2019
Stefan Lemurell - 5303
sj@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi MSG110 Sannolikhetsteori GU
Hösten 2019
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
Fredag 3 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multi TMS165
MSA350
Stochastic calcuclus ENM1,2/GU/MPCAS1,2
Hösten 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi MMG410 Numeriska analys GU
Våren 2019
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi MMA201 Representationsteori GU
Hösten 2019
Hjalmar Rosengren - 5358
hjalmar@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet, Hösten 2019
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet
Hösten 2019
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
27/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/1
Tisdag 7 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA017 Matematisk analys i flera variabler DEI3/EI3/MI3/MEI3/EP3/D3
Hösten 2019
Richard Lärkäng Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Richarkd Lärkäng
Deadline LADOK: 28/1
SB Multi MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2
Hösten 2019
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/1
SB Multi TMA044 Flervariabelanalys E2/DI3
Hösten 2019
  Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/1
M  MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling TM2/ENM1/GU
Våren 2019
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/1
SB L9MA20
LGMA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för lärare gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet, Våren 2019
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/1
Tisdag 7 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L LMA212 Algebra DI1/EI1, Dugga, del A
Hösten 2019
Reimond Emanuelsson Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 28/1
L LMA019 Algebra DEI1/MI1/MEI1/EP1
Hösten 2018
Johan Berglind Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 28/1
SB Multi TMA660 Linjär algebra och geometri F1/TM1
Hösten 2019
Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/1
M TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2
Hösten 2019
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
ankn 6457
Deadline LADOK: 28/1
SB Multi MVE055
MVE051
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik D2/IT2/GU
Hösten 2019/Våren 2019
Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/1 2
SB Multi MVE045 Matematisk analys IT2
Hösten 2019
Zoran Konkoli - 5480
zorank@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusseon
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/1
M TMA074 Matematisk statistik K2
Hösten 2019
Moritz Schauer - 3029
smoritz@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
ankn 6457
Deadline LADOK: 28/1
SB MVE275 Linjär algebra AT3
Hösten 2017
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/1
M MVE136 Random signals analysis MPCOM/MPEES
Hösten 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
30/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
ankn 6457
Deadline LADOK: 28/1
Onsdag 8 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE425 Matematik TB, del A
Hösten 2019
Hossein Raufi Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Johan Berglind
Deadline LADOK: 29/1
SB Multi TMV210 Inledande diskret matematik D1/DI2
Hösten 2019
 Jakob Palmkvist - 5348
jakobpal@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB Multi MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1
Hösten 2019
Antti Perälä - 5342
perala@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
M TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2
Hösten 2019
Jakob Björnberg - 5317
jakobbj@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB Multi MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM1,2/GU
Hösten 2019
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB Multi MMG720 Differentialgeometri GU
Våren 2019
Jan Stevens - 5345
stevens@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB Multi L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet, Hösten 2019
Serik Sagitov - 5351
serik@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
Onsdag 8 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE575 Matematisk analys DEI1/EP1
Hösten 2019
Johan Berglind Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Johan Berglind
Deadline LADOK: 29/1
L LMA401 Matematisk analys MI1/MEI1
Hösten 2019
Axel Flinth Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Johan Berglind
Deadline LADOK: 29/1
L LMA400 Matematisk analys DEI1/MI1/MEI1/EP1
Hösten 2018
Axel Flinth Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Johan Berglind
Deadline LADOK: 29/1
SB Multi TMV157 Inledande matematik E1
Hösten 2019
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Morgan Görtz
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB Multi MVE012 Inledande matematik I2
Hösten 2019
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Morgan Görtz
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB MVE530 Inledande matematik KI1
Hösten 2019
Adam Malik - 3564
maadam@chalmers.se
(Jonny Lindström)
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Morgan Görtz
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB Multi MVE585
(TMV122,
TMV177)
Inledande matematik Z1/TD1
Hösten 2019 (Hösten 2018)
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Morgan Görtz
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3
Hösten 2019
Fardin Saedpanah - 3515
fardin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Morgan Görtz
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
SB Multi TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1,2/MPPAS
Applied functional analysis
GU
Hösten 2019
Håkan Andreasson - 5330
hand@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Morgan Görtz
ankn 5325
Deadline LADOK:  29/1
M MVE375 Mathematics, teaching and assessment MPLOL/KPLOL
Hösten 2019
Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
ankn 6457
Deadline LADOK:  29/1
M MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnaiselärare; Linjär algebra 2 GU Lärarprogrammet
Hösten 2019
Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
ankn 6457
Deadline LADOK:  29/1
Torsdag 9 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE335 Matematik 1 SI1
Hösten 2019
Joakim Becker Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Joakim Becker
Deadline LADOK: 30/1
L SJM002 Nautisk matematik och fysik SK1
Hösten 2019
Elin Götmark Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Elin Götmark
Deadline LADOK: 30/1
SB Multi TMV225 Inledande matematik M1 Datatenta (ingen tes skall tryckas upp)
Hösten 2019
Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Carl-Joar Karlsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1
SB Multi
SB
MVE595
(MVE475)
Inledande matematisk analys SB1/AT1
Hösten 2019 (Hösten 2018)
Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Carl-Joar Karlsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1
SB Multi MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys
TM2/Kf2
Hösten 2019
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Carl-Joar Karlsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1
M TMA362
MMG710
Fourier analysis ENM/GU
Hösten 2019
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Carl-Joar Karlsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1
M MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU
Våren 2019
Lyudmila Turowska 5341
turowska@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Carl-Joar Karlsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1
Torsdag 9 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L LMA212 Algebra DI1/EI1, Tentamen, del B
Hösten 2019
Reimond Emanuelsson Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 30/1
SB Multi TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1
Hösten 2019
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1
M MVE490 Matematik, matematisk statistik med metoder AE2 inom SB
Hösten  2019
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1
M TMA265
MMA600
Numerical linear algebra ENM1,2/GU/MPPAS
Hösten 2019
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1 1
M MVE220
MSA400
Financial risk I2/ENM1/GU
Våren 2019
Holger Rootzen - 3578
hrootzen@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1
M MMG600 Reell analys GU
Våren 2019
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
3/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
ankn 5325
Deadline LADOK: 30/1