Matematik/Matematisk statistik

Omtentor i januariperioden 2020-2021
Lördag 2 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU/MPDSC/TM3/MPCAS/MPCOM/MPSYS
OBS! 5 timmar, Hösten 2020
Emil Gustavsson - 4292
emil.gustavsson@fcc.chalmers.se
(Ann-Brith Strömberg)
    Deadline LADOK: 25/1
Distans TMS088
MSA410
Financial time series I3/ENM1/GU/MPCAS/MPDSC
Våren 2020
Annika Lang - 5356
langa@chalmers.se
    Deadline LADOK: 25/1
Distans MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2020
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 25/1
Distans MSG110 Sannolikhetsteori GU
Hösten 2020
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
    Deadline LADOK: 25/1
Distans L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet, Hösten 2020
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
    Deadline LADOK: 25/1
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet
Hösten 2020
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
    Deadline LADOK: 25/1
Måndag 4 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LMA017 Matematisk analys i flera variabler DI3/DEI3/EI3/MI3/MEI3/EP3/D3
Hösten 2020
Tes: Axel Flinth
Rättare: Klas Modin - 3530
moklas@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2
Hösten 2020
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans TMA044 Flervariabelanalys E2
Hösten 2020
  Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling TM2/ENM1/GU
Våren 2020
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
J NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU
Hösten 2020
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
28/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Ulla Dinger
Deadline LADOK: 26/1
Distans MMA330 Kommutativ algebra GU
Hösten 2020
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans L9MA20
LGMA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för lärare gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet, Våren 2020
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Måndag 4 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del A
Hösten 2020 (Hösten 2019)
Hossein Raufi Inlämnad till MV:s
28/12 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Hossein Raufi
Deadline LADOK: 26/1
Distans MVE640 Matematik TB på distans, del A
Hösten 2020
Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans TMA660 Linjär algebra och geometri F1/TM1
Hösten 2020
Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2
Hösten 2020
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans TMA074 Matematisk statistik K2
Hösten 2020
Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans MVE055
MVE051
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik D2/IT2/GU
Hösten 2020/Våren 2020
Moritz Schauer - 3029
smoritz@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans MVE045 Matematisk analys IT2
Hösten 2020
Zoran Konkoli - 5480
zorank@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans TMS165
MSA350
Stochastic calcuclus ENM1,2/GU/MPCAS1,2
Hösten 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans MVE136 Random signals analysis MPCOM/MPEES
Hösten 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Distans MMG410 Numeriska analys GU
Våren 2020
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
    Deadline LADOK: 26/1
Tisdag 5 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMV211
(TMV210)
Inledande diskret matematik D1/DI2
Hösten 2020 (Hösten 2019)
Jonathan Nilsson - 5348
jonathn@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Distans MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1
Hösten 2020
  Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
Rättare: Samuel Bengmark
    Deadline LADOK: 27/1
Distans TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2
Hösten 2020
Jakob Björnberg - 5317
jakobbj@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Distans MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM1,2/GU/MPDSC1,2
Hösten 2020
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Distans MMG610 Diskret matematik GU
Våren 2020
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Distans L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet, Hösten 2020
Serik Sagitov - 5351
serik@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Tisdag 5 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE575
LMA401
Matematisk analys DEI1/EP1
Matematisk analys MI1/MEI1
Hösten 2020
Richard Lärkäng - 3510
larkang@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Distans LMA400 Matematisk analys DEI1/MI1/MEI1/EP1
Hösten 2018
Richard Lärkäng - 3510
larkang@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Distans MVE530 Inledande matematik KI1
Hösten 2020
  Linnea Hietala - 3594
hietala@chalmers.se
(Jonny Lindström)
    Deadline LADOK: 27/1
Distans MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3
Hösten 2020
Irina Pettersson - 1740
irinap@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Pascal TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1,2
Applied functional analysis
GU
Hösten 2020
Håkan Andreasson - 5330
hand@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Distans MVE375 Mathematics, teaching and assessment MPLOL/KPLOL
Hösten 2020
Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Distans MMG600 Reell analys GU
Våren 2020
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
    Deadline LADOK: 27/1
Torsdag 7 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE335 Matematik 1 SI1
Hösten 2020
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans SJM002 Nautisk matematik och fysik SK1
Hösten 2020
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans TMV225 Differentialkalkyl och algebraiska ekvationer M1
Hösten 2020
Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans MVE620 Envariabelanalys  GS
Hösten 2020
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans MVE595
(MVE475)
Inledande matematisk analys SB1/AT1
Hösten 2020 (Hösten 2018)
Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys
TM2/Kf2
Hösten 2020
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans TMA362
MMG710
Fourier analysis ENM/GU
Hösten 2020
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU
Våren 2020
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Torsdag 7 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans LMA212 Algebra DI1/EI1, Tentamen, del B
Hösten 2020
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans TMV157 Inledande matematik E1/MT1
Hösten 2020
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
    Deadline LADOK:  28/1
Distans TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1
Hösten 2020
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans MVE012 Inledande matematik I2
Hösten 2020
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
    Deadline LADOK:  28/1
Distans MVE605
MVE585
(TMV122
TMV177)
Inledande matematik Z1
Inledande matematik
TD1 (Z1 tom H19)
(Inledand matematik
Z1/TD1)
Hösten 2020 (Hösten 2018)
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans MVE491
(MVE490)
Matematik, matematisk statistik med metoder AE2 inom SB
Hösten 2020 (Hösten 2019)
Tes: Anders Muszta
Rättare: Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans TMA265
MMA600
Numerical linear algebra ENM1,2/GU/MPDSC1,2
Hösten 2020
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans MVE220
MSA400
Financial risk I2/ENM1/GU
Våren 2020
Holger Rootzen - 3578
hrootzen@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1
Distans MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnaiselärare; Linjär algebra 2 GU Lärarprogrammet
Hösten 2020
Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/1