Matematik/Matematisk statistik

Omtentor i januariperioden 2021-2022
SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6
SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8
M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A
L = Lindholmen, hus Saga (adress Höreselgång 4)
L = Lindholmen, Saga building (address: Hörselgången 4)
Måndag 3 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA017 Matematisk analys i flera variabler DI3/DEI3/EI3/MI3/MEI3/EP3/D3
Hösten 2021
Tatiana Shulman - 5374
tatshu@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M TMV225 Differentialkalkyl och algebraiska ekvationer M1
Hösten 202
1
Klas Modin - 3530
moklas@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2
Hösten 2021
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M TMA044 Flervariabelanalys E2
Hösten 2021
  Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M MVE165
MMG631
Linear and integer optimization with applications ENM1/GU/MPCAS/MPSYS
Våren 2021
  Ann-Brith Strömberg - 5378
anstr@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M TMS088
MSA410
Financial time series I3/ENM1/GU/MPCAS/MPDSC
Våren 2021
Annika Lang - 5356
langa@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2021
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB MSG110 Sannolikhetsteori GU
Hösten 2021
Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet, Hösten 2021
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet
Hösten 2021
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
Måndag 3 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE641
(MVE640)
Matematik TB på distans, del A
Hösten 2021 (Hösten 2020)
Tommy Gustafsson - 5306
tommyg@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
L LMA212 Algebra DI1/EI1, del B, Tentamen
OBS! två timmar.
Hösten 2021
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
L MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del A
Hösten 2021 (Hösten 2019)
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB MVE670 Linjär algebra F1/TM1
Hösten 2021
Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB TMA660 Linjär algebra och geometri F1/TM1
Hösten 2020
Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M
SB
M SB
MVE055
MVE051
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik D2/IT2/GU
Hösten 2021/Våren 2021
Moritz Schauer - 3029
smoritz@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB MVE045 Matematisk analys IT2
Hösten 2021
Zoran Konkoli - 5480
zorank@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB TMA265
MMA600
Numerical linear algebra ENM1,2/GU/MPDSC1,2
Hösten 2021
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
SB MVE136 Random signals analysis MPCOM/MPEES
Hösten 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M
SB
NBAM01
(NBAM00)
Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU
Hösten 2021 (Hösten 2020)

Observera att tentamensanmälan sker i Möbius.
Damiano Ognissanti - 6550
damiano@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M
SB
MMG600 Reell analys GU
Våren 2021
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
M
SB
MMA201 Representationsteori GU
Hösten 2021
Hjalmar Rosengren - 5358
hjalmar@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 28/12 före kl 13
Deadline LADOK: 25/1
Tisdag 4 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
SB Multi
TMV211
(TMV210)
Inledande diskret matematik D1/DI2
Hösten 2021 (Hösten 2019)
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1
Hösten 2021
  Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB Multi TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2
Hösten 2021
Jakob Björnberg - 1111
jakobbj@chalmers.se
Rättare: Anton Johansson
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB Multi TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU/MPDSC/TM3/MPCAS/MPCOM/MPSYS
(OBS! 5 timmar)
Hösten 2021
Emil Gustavsson - 4292
emil.gustavsson@fcc.chalmers.se
(Ann-Brith Strömberg)
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB MVE220
MSA400
Financial risk I2/ENM1/GU
Våren 2021
Holger Rootzen - 3578
hrootzen@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU
Våren 2021
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
Tisdag 4 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE575
LMA401
Matematisk analys DEI1/EP1
Matematisk analys MI1/MEI1
Hösten 2021
Sonja Radosavljevic - 5338
sonjarad@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
M MVE530 Inledande matematik KI1
Hösten 2021
Tony Johansson - 4882
tonyj@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB
SB Multi
MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3
Hösten 2021
Irina Pettersson - 1740
irinap@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB TMS165
MSA350
Stochastic calcuclus ENM1,2/GU/MPCAS1,2
Hösten 2021
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
M MVE375 Mathematics, teaching and assessment MPLOL/KPLOL
Hösten 2021
Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB
SB Multi
MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnaiselärare; Linjär algebra 2
GU Lärarprogrammet
Hösten 2021
Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB
SB Multi
MMG720 Differentialgeometri GU
Våren 2021
Jan Stevens - 5345
stevens@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
SB
SB Multi
L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet, Hösten 2021
Serik Sagitov - 5351
serik@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 29/12 före kl 13
Deadline LADOK: 26/1
Onsdag 5 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE335 Matematik 1 SI1
Hösten 2021
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1
Hösten 2021
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB Multi MVE595 Inledande matematisk analys SB1/AT1
Hösten 2021
Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
M MVE091 Matmatisk statistik Z2
Hösten 2021
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling ENM1/TM2/GU
Våren 2021
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1,2
Applied functional analysis
GU
Hösten 2021
Håkan Andreasson - 5330
hand@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB MMG410 Numerisk analys GU
Våren 2021
Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB L9MA20
LGMA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för lärare gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet, Våren 2021
Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
Onsdag 5 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M TMV157
MVE585
Inledande matematik E1/MT1
Inledande matematik TD1 (Z1 tom H19)
Hösten 2021
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
M
M
SB
MVE013
(MVE012)
MVE605
Inledande matematik I1
Inledande matematik Z1
Hösten 2021 (Hösten 2020)
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
M MVE620 Envariabelanalys  GS
Hösten 2021
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB MVE491
(MVE490)
Matematik, matematisk statistik med metoder AE2 inom SB
Hösten 2021
(Hösten 2019)
Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2/MT2
Hösten 2021
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
M
SB
TMA074 Matematisk statistik K2
Hösten 2021
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys
TM2/Kf2
Hösten 2021
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB MMG710
(TMA362)
Fourier analysis GU (ENM)
Hösten 2021 (Hösten 2020)
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1
SB MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM1,2/GU/MPDSC1,2
Hösten 2021
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 30/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/1