Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i juniperioden, 2018-2019
Måndag 3 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE425 Matematik TB, del D
Våren 2019
Mårten Wadenbäck Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Mårten Wadenbäck
Deadline LADOK: 7/6 (10/6)
SB NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU Hösten 2018
enligt nya upplägget. Gäller den som är nyregistrerad på kursen ht-18, eller registrerad tidigare men inte har någon av delkurserna avklarade.
Lukás Malý - 5342
lukasma@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 19/6
SB NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU Hösten 2017
enligt gamla upplägget. Gäller den som har varit registrerad på
kursen  ht-17 eller tidigare och som har avklarat Del 2.
Lukás Malý - 5342
lukasma@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 19/6
Onsdag 5 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU Hösten 2018
enligt nya upplägget. Gäller den som är nyregistrerad på kursen ht-18, eller registrerad tidigare men inte har någon av delkurserna avklarade enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad för kop
29/5 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
5325
Deadline LADOK: 19/6
SB NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU Hösten 2017
enligt gamla upplägget. Gäller den som har varit registrerad på kursen ht-17 eller tidigare och som har avklarat Del 1 enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad för kop
29/5 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
5325
Deadline LADOK: 19/6
Måndag 10 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H MVE035
MVE036
Flervariabelanalys F1/TM1
Våren 2019 OBS! för TM 9.30-13.30
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Peter Hegarty
Deadline LADOK: 2/7
H MVE036 Flervariabelanalys TM1
Våren 2019 OBS! 8.30-9.30
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Peter Hegarty
Deadline LADOK: 2/7
SB
Multi
MVE030
MVE290
Fourieranalys F2/TM2
Fouriermetoder
Kf2
Våren 2019 OBS! 5 timmar
Julie Rowlett - 5349
rowlett@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Julie Rowlett
Deadline LADOK: 2/7
SB
Multi
MVE270 Flervariabelanalys I2
Våren 2019
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
5325
Deadline LADOK: 2/7
M
SB
MVE150
MMG500
Algebra ENM1,2
Algebraiska strukturer
GU
Våren 2019
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
5325
Deadline LADOK: 2/7
SB MMA100 Topologi GU
Våren 2019
Jeff Steif - 3513
steif@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Jeff Steif
Deadline LADOK: 2/7
SB MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1
GU Kemiprogrammet
Våren 2019
Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
5325
Deadline LADOK: 2/7
SB L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för lärare 1 gymnasielärare, Aritemtik och algebra
GU Lärarprogrammet, Våren 2019
Laura Fainsilber - 3560
laura@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
5325
Deadline LADOK: 2/7
Måndag 10 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L LMA201 Tillämpad matematisk statistik EI2/DI3
Våren 2019
Reimond Emanuelsson
(Johan Tykesson)
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 2/7
L LMA522 Tillämpad matematisk statistik MI2/MEI3
Våren 2019
Reimond Emanuelsson
(Johan Tykesson)
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 2/7
SB
Multi
TMV170
MMGD30
Matematisk analys D1/GU Datavetenskapligt program
Våren 2019
Hasse Carlsson - 3590
hasse@chalmers.se
(Stefan Lemurell)
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Anton Johansson
5325
Deadline LADOK: 2/7
SB MVE210
MSA650
Linear mixed models for longitudinal data ENM2/GU
Våren 2019
Ziad Taib - 3555
ziad@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Anton Johansson
5325
Deadline LADOK: 2/7
SB MSG830 Statistisk analys och experimentplanering GU
Hösten 2018/Våren 2019
Staffan Nilsson Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Staffan Nilsson
Deadline LADOK: 2/7
Tisdag 11 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MVE155
MSG200
Statistical inference ENM1/GU
Våren 2019
Serik Sagitov Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Serik Sagitov
Deadline LADOK: 3/7
M TMS032
MSA251
Experimental design and sampling ENM2/GU
Våren 2019
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 3/7
M TMA285
MMA711
Financial derivatives and partial differential equations ENM1,2/GU
Våren 2019
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 3/7
SB MVG300 Programmering med MATLAB GU
Våren 2019
  Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 3/7
SB MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys GU Fysikprogrammet
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanalys GU Lärarprogrammet
Våren 2019
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Olof Elias
5325
Deadline LADOK: 3/7
Tisdag 11 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L LMA224 Matematisk överbryggningskurs M2/EI3/MI3/MEI3/EP3
Våren 2019
Joakim Becker Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Joakim Becker
Deadline LADOK: 3/7
SB
Multi
TMV143 Linjär algebra E1
Våren 2019
Marija Cvijovic - 5321
marija@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
Deadline LADOK: 3/7
SB
Multi
TMV206 Linjär algebra IT1
Våren 2019
Lukás Malý - 5342
lukasma@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
Deadline LADOK: 3/7
SB
Multi
TMV166 Linjär algebra M1
Våren 2019
Stig Larsson - 3543
stig@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
Deadline LADOK: 3/7
SB
Multi
TMV142
TMV186
Linjär algebra Z1/TD1
Våren 2019
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
Deadline LADOK: 3/7
J TMV220 Matematisk överbryggningskurs M2
Våren 2017
- Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
Deadline LADOK: 3/7
M MVE455 Partiella differentialekvationer Kf3
Våren 2019
  Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
Deadline LADOK: 3/7
SB
Multi
TMA372
MMG800
Partial differential equations, first course ENM1/GU
Våren 2019
  Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
Inlämnad för kop
5/6 före kl 13
Tentarond
Tobias Magnusson
5325
Deadline LADOK: 3/7
Onsdag 12 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi
M
MVE470
(MVE351)
Flervariabelanalys K1/Bt1/Kf1
(
Flervariabelanalys KI3)
Våren 2019 (Våren 2018)
Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 4/7
M MVE520
(LMA515)
Linjär algebra KI1
(Matematik KI1, del C)
Våren 2019 (Våren 2017)
Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 4/7
J LMA033 Matematik BI1, del B
Våren 2015
Tes: Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Rättare: Jonny Lindström
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 4/7
SB
Multi
MVE480 Linjär algebra SB1/AT1
Våren 2019
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 4/7
M MVE365 Problem solving and education MPLOL/KPLOL
Våren 2019
Torbjörn Lundh - 3503
torbjrn@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 4/7
SB LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Lärareprogrammet GU Våren 2019
Jonathan Nilsson - 3510
jonathn@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 4/7
SB MMGF30 Transformer och analytiska funktioner
GU Fysikprogrammet
Våren 2019
Magnus Goffeng - 1091
goffeng@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Mattias Lennartsson
5325
Deadline LADOK: 4/7
Onsdag 12 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE535
(MVE415)
Matematisk analys DI1/EI1, del 1
Våren 2019 (Våren 2017)
Hossein Raufi Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Hossein Raufi
Deadline LADOK: 4/7
SB
Multi
MVE505 Diskret matematik TM2
Våren 2019
Johan Wästlud - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 4/7
SB MMG300 Flervariabelanalys, del 1 GU
Våren 2019
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 4/7
SB MMA130 Distributionsteori GU
Våren 2019
  Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 4/7
SB MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2
GU Kemiprogrammet
Våren 2019
Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 4/7
SB L9MA10
LGMA10
Matem för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matem för lärare 1 gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
GU Lärarprogrammet, Våren 2019
Johanna Pejlare - 3540
pejlare@chalmers.se
Olle Häggström - 3511
olleh@chalmers.se
Inlämnad för kop
7/6 före kl 13
Tentarond
Filip Wikman
5325
Deadline LADOK: 4/7