Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i juniperioden, 2019-2020
Måndag 1 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE425 Matematik TB, del D
Våren 2020
Jakob Palmkvist - 5348
jakobpal@chalmers.se
Antti Perälä - 5342
perala@chalmers.se
. . Deadline LADOK: 8/6
Tisdag 2 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MVF NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU
Hösten 2019
Tes: Ulla Dinger
Rättare: Thomas Wernstål
- - Deadline LADOK: 25/6
Torsdag 4 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MVF NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU
Hösten 2019
Tes: Ulla Dinger
Rättare: Thomas Wernstål
- - Deadline LADOK: 29/6
Måndag 8 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE035
MVE600
(MVE036)
Flervariabelanalys F1/TM1(TM1)
Våren 2020 (Våren 2019)
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MVE030
MVE290
Fourieranalys F2/TM2
Fouriermetoder
Kf2
Våren 2020 OBS! 5 timmar
Julie Rowlett - 5349
rowlett@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MVE270 Flervariabelanalys I2
Våren 2020
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MVE150
MMG500
Algebra ENM1
Algebraiska strukturer
GU
Våren 2020
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MMA100 Topologi GU
Våren 2020 OBS! Examinationsformen har ändrats och kommer bestå av  muntlig examination.
Jeff Steif - 3513
steif@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Måndag 8 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans LMA201 Tillämpad matematisk statistik EI2/DI2,3
Våren 2020
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans LMA522 Tillämpad matematisk statistik MI2/MEI3
Våren 2020
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 1 GU
Våren 2020
OBS! Denna tentan har flyttats från 10/6 eftermiddag till 8/6 eftermiddag.
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans TMV170
MMGD30
Matematisk analys D1/GU Datavetenskapligt program
Våren 2020
Zoran Konkoli -  5480
zorank@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MVE326
MSF100
Statistical inference principles ENM2/GU
Våren 2020
OBS! Examinationsformen har ändrats och kommer bestå av  muntlig examination.
Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MSG830 Statistisk analys och experimentplanering GU
Hösten 2019/Våren 2020
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1 GU Kemiprogrammet
Våren 2020
Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för lärare 1 gymnasielärare, Aritemtik och algebra
GU Lärarprogrammet, Våren 2020
Laura Fainsilber - 3560
laura@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Tisdag 9 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE155
MSG200
Statistical inference ENM1/GU
Våren 2020
Serik Sagitov - 5351
serik@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MVE200
MSA620
Design and analysis of clinical trials ENM2/GU
Våren 2020
Ziad Taib - 3555
ziad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMA285
MMA711
Financial derivatives and partial differential equations ENM1,2/GU
Våren 2020
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MVG300 Programmering med MATLAB GU
Våren 2020
  Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys GU Fysikprogrammet
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanalys GU Lärarprogrammet
Våren 2020
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Tisdag 9 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans LMA224 Matematisk överbryggningskurs M2/EI3/MEI3/EP3
Våren 2020
Joakim Becker -  3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMV220 Matematisk överbryggningskurs M2
Våren 2017
- - - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMV143 Linjär algebra E1
Våren 2020
Marija Cvijovic - 5321
marija@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMV206 Linjär algebra IT1
Våren 2020
Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMV166 Linjär algebra M1
Våren 2020
Stig Larsson - 3543
stig@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMV142
TMV186
Linjär algebra Z1/TD1
Våren 2020
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MVE455 Partiella differentialekvationer Kf3
Våren 2020
  Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMA372
MMG800
Partial differential equations, first course ENM1/GU
Våren 2020
  Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MMA211 Högre differentialkalyl GU
Våren 2020
  Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Onsdag 10  juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE470
(MVE351)
Flervariabelanalys K1/Bt1/Kf1
(Flervariabelanalys KI3)
Våren 2020 (Våren 2018)
  Antti Perälä - 5342
perala@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE520
(LMA033)
Linjär algebra KI1
(Matematik BI1, del B)
Våren 2020
(Våren 2015)
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE480 Linjär algebra SB1/AT1
Våren 2020
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE365 Problem solving and education MPLOL/KPLOL
Våren 2020
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Lärareprogrammet GU Våren 2020
Jakob Palmkvist - 5348
jakobpal@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MMGF30 Transformer och analytiska funktioner
GU Fysikprogrammet
Våren 2020
Magnus Goffeng - 1091
goffeng@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Onsdag 10 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE535 Matematisk analys DI1/EI1, del 1
Våren 2020
Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE505 Diskret matematik TM2
Våren 2020
Johan Wästlud - 3548
wastlund@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
  MVE565
MMA630
Computational methods for stochastic differential equations ENM1/GU
Våren 2020
OBS! Examinationsformen har ändrats och kommer bestå av  muntlig examination.
Annika Lang - 5356
langa@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2
GU Kemiprogrammet
Våren 2020
Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans L9MA10
LGMA10
Matem för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matem för lärare 1 gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
GU Lärarprogrammet, Våren 2020
Johanna Pejlare - 3540
pejlare@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Torsdag 11 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG100 Elementär talteori
Sommaren 2019
Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 3/7
Distans MMG700 Analytiska funktioner
Hösten 2019
Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 3/7
Distans MMA310 Galoisteori
Hösten 2019
Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Alexander Stolin - 5320
astolin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 3/7
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet
Hösten 2019

Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 3/7
Fredag 12 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2019

Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/7
Distans MVB200 Statistiskt tänkande GU
Hösten 2019
Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Serik Sagitov - 5351
serik@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/7
Distans MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik GU
OBS! Endast Fysikprogrammet
Hösten 2019
Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Hossein Raufi - 5315
raufi@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/7
Distans TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1/GU Datavetenskapligt program
Hösten 2019

Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/7
Distans L9MA45
LGMA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet Hösten 2019
Detta är tentan som blev flyttad från omtentamensperioden i påsk.
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 6/7