Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i juniperioden, 2020-2021
Måndag 31 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
På Campus MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del D
Våren 2021 (Våren 2020)
Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
(Thomas Wernstål)
Inlämnad till MV:s
studieadm
26/5 före kl 13.
. -
På Campus MVE640 Matematik TB Distans, del D
Våren 2021
Arpan Ghosh - 5338
arpang@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
26/5 före kl 13.
  -
Tisdag 1 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
På Campus NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU
Hösten 2020
Tes: Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Rättare: Damiano Ognissanti - 6550
damiano@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
27/5 före kl 13.
- Deadline LADOK: 22/6
Torsdag 3 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
På Campus NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU
Hösten 2020
Tes: Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Rättare: Damiano Ognissanti - 6550
damiano@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
31/5 före kl 13.
- Deadline LADOK: 24/6
Tisdag 8 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE035
MVE600
(MVE036)
Flervariabelanalys F1/TM1(TM1)
Våren 2021 (Våren 2019)
Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MVE030
MVE290
Fourieranalys F2/TM2
Fouriermetoder
Kf2
Våren 2021 OBS! 5 timmar
Julie Rowlett - 3419
rowlett@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MVE270 Flervariabelanalys I2
Våren 2021
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MVE150
MMG500
Algebra ENM1
Algebraiska strukturer
GU
Våren 2021
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MMA100 Topologi GU
Våren 2021
Tatiana Shulman - 5374
tatshu@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Tisdag 8 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans LMA201 Tillämpad matematisk statistik EI2/DI2,3
Våren 2021
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans LMA522 Tillämpad matematisk statistik MI2/MEI3
Våren 2021
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans TMV170
MMGD30
Matematisk analys D1/GU Datavetenskapligt program
Våren 2021
Zoran Konkoli -  5480
zorank@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans MSG830 Statistisk analys och experimentplanering GU
Hösten 2020/Våren 2021
Aila Särkkä - 3542
aila@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Distans TMS032
MSA251
Experimental design and sampling ENM2/GU
Våren 2021
  Marina Axelson-Fisk - 4996
marinaa@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/6
Distans MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1 GU Kemiprogrammet
Våren 2021
Rättare: Simone Calogero - - Deadline LADOK: 30/6
Distans L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för lärare 1 gymnasielärare, Aritemtik och algebra
GU Lärarprogrammet, Våren 2021
Laura Fainsilber - 3560
laura@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 30/6
Onsdag 9 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE155
MSG200
Statistical inference ENM1/GU
Våren 2021
Serik Sagitov - 5351
serik@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MVE210
MSA650
Linear mixed models for longitudinal data ENM2/GU
Våren 2021
José Sánchez -
sanchezj@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MVG300 Programmering med MATLAB GU
Våren 2021
  Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MMA130 Distributionsteori GU
Våren 2021
  Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
    Deadline LADOK: 1/7
Distans MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys GU Fysikprogrammet
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanalys GU Lärarprogrammet
Våren 2021
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Onsdag 9 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans LMA224 Matematisk överbryggningskurs M2/EI3/MEI3/EP3
Våren 2021
Joakim Becker -  3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMV143 Linjär algebra E1/MT1
Våren 202
1
Marija Cvijovic - 5321
marija@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMV206 Linjär algebra IT1
Våren 2021
  Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMV166 Linjär algebra och system av linjära ekvationer M1
Våren 2020
Karine le Bail -
bail@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MVE610
(TMV142)
TMV186
Linjär algebra Z1/TD1 (Z1)
Våren 2021
(Våren 2020)
Arpan Ghosh- 5338
arpang@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans MVE455 Partiella differentialekvationer Kf3
Våren 202
1
David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Distans TMA372
MMG800
Partial differential equations, first course ENM1/GU
Våren 2021
David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 1/7
Torsdag 10  juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE470 Flervariabelanalys K1/Bt1/Kf1
Våren 2021
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE520 Linjär algebra KI1
Våren 2021
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE480 Linjär algebra SB1/AT1
Våren 2021
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE100 Transformer- och differentialekvationer M3/IT3
Våren 2021
Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
    Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE365 Problem solving and education MPLOL/KPLOL
Våren 2021
Torbjörn Lundh - 3503
torbjrn@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Lärareprogrammet GU Våren 2021
Alexander Stolin - 5320
astolin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Torsdag 10 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE535 Matematisk analys DI1/EI1, del 1
Våren 2021
Sonja Radosavljevic - 5338
sonjarad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MVE505 Diskret matematik TM2
Våren 2021
Johan Wästlud - 3548
wastlund@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 1 GU
Våren 2021
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans TMA285
MMA711
Financial derivatives and partial differential equations ENM1,2/GU
Våren 2021
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2
GU Kemiprogrammet
Våren 2021
Rättare: Simone Calogero - - Deadline LADOK: 2/7
Distans MMGF30 Transformer och analytiska funktioner
GU Fysikprogrammet
Våren 2021
Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7
Distans L9MA10
LGMA10
Matem för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matem för lärare 1 gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
GU Lärarprogrammet, Våren 2021
Johanna Pejlare - 3540
pejlare@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/7