Matematiska vetenskaper

Tentor i oktober-omtentamensperioden, 2019-2020
Lördag 14 september
kl 12.00-14.00
SB Multi TMV225 Inledande matematik M1 (Intro-dugga) Anders Logg Inlämnad till MV:s
studieadm
11/9 före kl 13
- -
SB Multi
och SB
TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1 (Intro-dugga) Jana Madjarova Inlämnad till MV:s
studieadm
11/9 före kl 13
- -
Lördag 28 september
förmiddag
SB Multi TMA970 Inledande matmatisk analys F1/TM1 (övningstenta)
kl 8.30-10.30
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/9 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Carl-Joar Karlsson

5325
-
SB Multi TMA044 Flervaraiabelanalys E2 (deltenta)
kl 8.30-11.30
Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/9 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Carl-Joar Karlsson

5325
-
SB Multi MMG100 Elementär talteori GU (omtenta) Sommaren 2019
kl 8.30-12.30
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/9 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Carl-Joar Karlsson

5325
Deadline LADOK:  18/10
Fredag 11 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE340 Matematik 2 SI1
Våren 2019
Joakim Becker Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Joakim Becker
Deadline LADOK: 4/11
SB Multi MVE255 Matematisk analys i flera variabler M1
Våren 2019
Stig Larsson - 3543
stig@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Olof Zetterqvist

5325
Deadline LADOK:  4/11
M TMS064
(TMS063)
Matematisk statistik TD1
Våren 2019 (Våren 2018)
Olof Elias - 5316
olofel@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Olof Zetterqvist

5325
Deadline LADOK:  4/11
SB Multi MVE302 Sannolikhets och statistik TM1
Våren 2019
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Olof Zetterqvist

5325
Deadline LADOK:  4/11
SB Multi MVE301 Sannolikhet, statistik och risk TM1
OBS! 5 timmar, Våren 2018
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Olof Zetterqvist

5325
Deadline LADOK:  4/11
SB Multi MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1
Våren 2019
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Olof Zetterqvist

5325
Deadline LADOK:  4/11
M MVE090 Matematisk statistik Z3
Våren 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Olof Zetterqvist

5325
Deadline LADOK:  4/11
Fredag 11 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE545
(MVE415)
Matematisk analys DI1/EI1, del 2
Våren 2019 (Våren 2017)
Vilhelm Adolfsson Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Vilhelm Adolfsson
Deadline LADOK: 4/11
SB MVE380 Analyse learning MPLOL/KPLOL (Datortenta)
Våren 2019
Torbjörn Lundh/
Samuel Bengmark
Inlämnad till MV:s
studieadm
8/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Torbjörn/Samuel
Deadline LADOK:  4/11
Lördag 12 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB EP1/MI1
Våren 2019
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
9/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Edvin Wedin
6792
Deadline LADOK: 4/11
SB Multi TMA671 Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1
Våren 2019
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
9/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Filip Wikman

5325
Deadline LADOK:  4/11
SB Multi TMA226 Matematisk fördjupning Kf1
Våren 2019
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
9/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Filip Wikman

5325
Deadline LADOK:  4/11
SB Multi MVE041 Flervariabelmatematik Z1
Våren 2019
Tes: Lukas Malys
Rättare: Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
9/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Filip Wikman

5325
Deadline LADOK:  4/11
Lördag 12 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multi MVE022
(MVE021)
Linjär algebra I1
Våren 2019 (Våren 2017)
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
9/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Anton Johansson

5325
Deadline LADOK:  4/11
SB Multi ESS011 Matematisk statistik och signalbehandling E2
Våren 2019
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
10/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Anton Johansson

5325
Deadline LADOK:  4/11
SB Multi TMA321 Matematisk statistik F2
Våren 2019
Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
9/10 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Anton Johansson

5325
Deadline LADOK:  4/11