Matematiska vetenskaper

Tentor i oktober-omtentamensperioden, 2020-2021
Lördag 12 september
kl 12.00-13:00
Distans TMV225 Inledande matematik M1 (Intro-dugga)   Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
- - -
Distans TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1 (Intro-dugga) Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
- - -
Lördag 26 september
förmiddag
Distans TMA970 Inledande matmatisk analys F1/TM1 (övningstenta)
kl 8.30-10.30
Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
- - -
Distans TMA044 Flervaraiabelanalys E2 (deltenta)
kl 8.30-11.30
Daniel Persson - 3174
danper@chalmers.se
- - -
Distans MMG110 Geometri GU (omtenta) Sommaren 2020
kl 8.30-12.30
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
Irina Pettersson - 1740
irinap@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 16/10
Fredag 9 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE340 Matematik 2 SI1
Våren 2020
  Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans MVE255 Matematisk analys i flera variabler M1
Våren 2020
  Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans TMS064
(TMS063)
Matematisk statistik TD1
Våren 2020 (Våren 2018)
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans MVE302 Sannolikhets och statistik TM1
Våren 2020
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans MVE301 Sannolikhet, statistik och risk TM1
OBS! 5 timmar, Våren 2018
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1
Våren 2020
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans MVE090 Matematisk statistik Z3
Våren 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Fredag 9 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE545 Matematisk analys DI1/EI1, del 2
Våren 2020
  Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
J TMA227
LGMA62
Matematisk fördjupning Kf1
Matematik 6 för gymnasielär, lin alg, serier och program
GU Lärarprog
Våren 2020
Tobias Gebäck - 3547
tobiasg@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
6/10 studieadm
 före kl 13
- Deadline LADOK: 2/11
J TMA226 Matematisk fördjupning Kf1
Våren 2019
Tobias Gebäck - 3547
tobiasg@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
6/10 studieadm
 före kl 13
- Deadline LADOK: 2/11
Distans MVE380 Analyse learning MPLOL/KPLOL
Våren 2020
Philip Gerlee - 5354
gerlee@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Lördag 10 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MVH12 MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB MI1
Våren 2020
Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans TMA672
(TMA671)
Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1
Våren 2020 (Våren 2019)
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans MVE041 Flervariabelmatematik Z1
Våren 2020
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Lördag 10 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE022 Linjär algebra I1
Våren 2020
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans ESS011 Matematisk statistik och signalbehandling E2
Våren 2020
Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11
Distans TMA321 Matematisk statistik F2
Våren 2020
Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 2/11