Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematik/Matematisk statistik

Tentor i påskperioden, 2019-2020
Måndag 6 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1
Hösten 2019
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
1/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond Deadline LADOK: 29/4
Distans TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2
Hösten 2019
     OBS! Flyttad till 30/4-20 förmiddag
  Tes: Fardin Saedpanah
Rättare: Tobias Gebäck
- Tentarond Deadline LADOK: 26/5
Distans MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1,2/GU
Hösten 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- Telefon
Patrik Albin
ingen rond
Deadline LADOK: 29/4
Distans MVE171 Grundläggande stoakstiska processer och finansiella tillämpningar I3/MPDSC OBS! 3 timmar
Hösten 2019
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- Telefon
Patrik Albin
ingen rond
Deadline LADOK: 29/4
- MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2019
   OBS! Flyttad till 12/6-20 förmiddag
Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
- Tentarond  
. MMA310 Galoisteori GU
Hösten 2019
   OBS! Flyttad till 11/6-20 förmiddag
Alexander Stolin - 5320
astolin@chalmers.se
- Tentarond  
Måndag 6 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE570 Linjär algebra och differentialekvationer DEI1/EP1
Hösten 2019
Jakob Palmkvist Inlämnad till MV:s
1/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jakob Palmkvist
Deadline LADOK: 29/4
L MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer MI1/MEI1
Hösten 2019
Fredrik Ohlsson Inlämnad till MV:s
1/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Fredrik Ohlsson
Deadline LADOK: 29/4
J MVE525 Matematisk analys KI1
Hösten 2019
Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
1/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond Deadline LADOK: 29/4
J TMV137 Matematisk analys i en variabel E1
Hösten 2019
Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
1/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond Deadline LADOK: 29/4
J MVE017 Matematisk analys i en variabel I1
Hösten 2019
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
1/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond Deadline LADOK: 29/4
J TMV151 Matematisk analys i en variabel M1
Hösten 2019
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
1/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond Deadline LADOK: 29/4
J TMV138
TMV181
Matematisk analys i en variabel Z1/TD
Hösten 2019
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
1/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond Deadline LADOK: 29/4
Tisdag 7 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J TMA976 Matematisk analys, fortsättning F1/TM1
Hösten 2019
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
2/4 studieadm
 före kl 13
Tentarond Deadline LADOK: 30/4
- MMG100 Elementär talteori GU
Sommaren 2019
  OBS! Flyttad till 11/6-20 förmiddag.
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
- Tentarond  
- MMG700 Analytiska funktioner GU
Hösten 2019
  OBS! Flyttad till 11/6-20 förmiddag.
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
- Tentarond  
Distans TMA462
MMA410
Wavelet analysis ENM1,2
Fourier and wavelet analysis
GU
Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
- Telefon
Mohammad Asadzadeh
ingen rond
Deadline LADOK: 30/4
- L9MA45
LGMA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet Hösten 2019    OBS! Flyttad till 12/6-20 förmiddag
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
- Tentarond  
Tisdag 7 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1/GU Datavetenskapligt program
Hösten 2019
OBS! Flyttad till 11/6 eller 12/6 förmiddag.
Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
  Tentarond Deadline LADOK: ?
Distans TMV200 Diskret matematik IT1/E3
Hösten 2019
  OBS! Flyttad till 2/5-20 förmiddag.
Christian Johansson - 5352
chrjohv@chalmers.se
- Telefon
Christian Johansson
ingen rond
Deadline LADOK: 30/4
Distans MVE190
MSG500
Linear statistical methods ENM1,2/MPDSC/GU
Hösten 2019
Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
- Telefon
Umberto Picchini
ingen rond
Deadline LADOK: 30/4
- MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet
Hösten 2019
   OBS! Flyttad till 11/6-20 förmiddag.
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
- Tentarond  
Onsdag 8 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LMA521 Tillämpad matematisk statistik EP2/DEI3/DI3
Hösten 2019
  OBS! Flyttad till 2/5-20 eftermiddag
Reimond Emanuelsson
(Johan Tykesson)
- Telefon
Reimond Emanuelsson
ingen rond
Deadline LADOK: 26/5
Distans LKT325 Matematisk statistik KI2
Hösten 2019
  OBS! Flyttad till 2/5-20 eftermiddag
Reimond Emanuelsson
(Johan Tykesson)
- Telefon
Reimond Emanuelsson
ingen rond
Deadline LADOK: 26/5
Distans MVE550 Stokastiska processer och Bayesiansk inferens TM2/IT3/F3/MPDSC
Hösten 2019
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
- Telefon
Petter Mostad
ingen rond
Deadline LADOK: 4/5
Distans TMA690 Partiella differentialekvationer F3
Hösten 2019
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
- Telefon
Andreas Rosén
ingen rond
Deadline LADOK: 4/5
Distans MVE095
MMG810
Options and mathematics ENM1,2/I2/IT3/TM3/MPCAS1,2/GU
Hösten 2019
Simone Calogero - 5362
calogero@chalmers.se
- Telefon
Simone Calogero
ingen rond
Deadline LADOK: 4/5
Distans MMG200 Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet
Hösten 2019
  Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
- Telefon
Martin Hallnäs
Maria Roginskaya
ingen rond
Deadline LADOK: 4/5
- MVB200 Statistiskt tänkande GU
Hösten 2019
  OBS! Flyttad till 12/6-20 förmiddag
Serik Sagitov - 5351
serik@chalmers.se
- Tentarond  
Onsdag 8 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO/ENM1,2
Hösten 2019
  Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
- Telefon
Erik Kristiansson
ingen rond
Deadline LADOK: 4/5
Distans MVE140
MSA150
Foundations of probability theory ENM1,2/GU
Hösten 2019
Sergey Zuyev - 3020
zuev@chalmers.se
- Telefon
Sergey Zuev
ingen rond
Deadline LADOK: 4/5
- MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik GU
OBS! Endast Fysikprogrammet
Hösten 2019  
OBS! Flyttad till 12/6-20 förmiddag
Hossein Raufi - 5315
raufi@chalmers.se
- Tentarond  
Tisdag 14 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE425 Matematik TB, del C
Våren 2020
Thomas Wernstål - Telefon
Thomas Wernstål
ingen rond
Deadline LADOK: 4/5