Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematik/Matematisk statistik

Tentor i påskperioden, 2020-2021
Lördag 27 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU
Hösten 2020
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
    Deadline LADOK: 20/4
Onsdag 7 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1
Hösten 2020
  Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2
Hösten 2020
David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1,2/GU
Hösten 2020
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans MVE172
(MVE171)
Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar I3/MPDSC
OBS! 3 timmar
Hösten 2020 (Hösten 2019)
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2020
Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Onsdag 7 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE570
MVE580
Linjär algebra och differentialekvationer DEI1/EP1
Linjär algebra och differentialekvationer
MI1/MEI1
Hösten 2020
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans LMA019 Algebra DEI1/EP1/MI1/MEI1
Hösten 2018
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans MVE525 Matematisk analys KI1
Hösten 2020
Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans TMV137 Matematisk analys i en variabel E1/MT1
Hösten 2020
Tes: Vilhelm Adolfsson
Rättare: Sonja Radosavljevic - 5338
sonjarad@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans MVE017 Matematisk analys i en variabel I1
Hösten 2020
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Distans TMV151 Integralkalkyl och ordinära differentialekvationer M1
Hösten 2020
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/4
Torsdag 8 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA976 Matematisk analys, fortsättning F1/TM1
Hösten 2020
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/4
Distans TMA521
MMA511
Large scale optimization ENM1,2/GU
Hösten 2020
Ann-Brith Strömberg - 5378
anstr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/4
Distans MMG700 Analytiska funktioner GU
Hösten 2020
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/4
Distans L9MA45
LGMA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet Hösten 2020
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/4
Torsdag 8 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1/GU Datavetenskapligt program
Hösten 2020
Stefan Lemurell -
sj@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/4
Distans TMV200 Diskret matematik IT1/E3
Hösten 2020
Christian Johansson - 5352
chrjohv@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/4
Distans MVE190
MSG500
Linear statistical methods ENM1,2/MPDSC1,2/GU
Hösten 2020
Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/4
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet
Hösten 2020
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/4
Fredag 9 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LMA521 Tillämpad matematisk statistik EP2/DEI3/DI3
Hösten 2020
  Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
    Deadline LADOK: 30/4
Distans LKT325 Matematisk statistik KI2
Hösten 2020
  Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
(Johan Tykesson)
    Deadline LADOK: 30/4
Distans TMV139 Matematisk analys i en variabel Z1
Hösten 2020
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Distans MVE630 Matematisk analys i en och flera variabler TD1
Hösten 2020
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Distans TMV138
TMV181
Matematisk analys i en variabel Z1/TD
Hösten 2019
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Distans MVE550 Stokastiska processer och Bayesiansk inferens TM2/IT3/F3/MPDSC
Hösten 2020
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Distans TMA690 Partiella differentialekvationer F3
Hösten 2020
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Distans MVE095
MMG810
Options and mathematics ENM1,2/I2/IT3/TM3/MPCAS1,2/GU
Hösten 2020
Simone Calogero - 5362
calogero@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Distans MMG200 Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet
Hösten 2020
  Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Mats Andersson - 3571
matsa@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Fredag 9 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO/ENM1,2
Hösten 2020
OBS! Blir muntlig examination.
  Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Distans MVE140
MSA150
Foundations of probability theory ENM1,2/GU
Hösten 2020
Sergey Zuyev - 3020
zuev@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Distans MMG110 Geometri GU
Sommaren 2020
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
    Deadline LADOK: 30/4
Måndag 12 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del C
Våren 2021 (Våren 2020)
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
    Deadline LADOK: 6/5
Distans MVE640 Matematik TB Distans, del C
Våren 2021
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
    Deadline LADOK: 6/5