Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematik/Matematisk statistik

Tentor i påskperioden, 2021-2022
Måndag 11 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1
Hösten 2021
Tes: Alice Kozakevicius
Rättare: Daniel Persson
Telefonjour: Thomas Wernstål - 3557
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
J TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2
Hösten 2021
David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1,2/GU
Hösten 2021
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE172
(MVE171)
Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar I3/MPDSC
OBS! 3 timmar
Hösten 2021 (Hösten 2019)
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
J MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet
Hösten 2021
Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
Måndag 11 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE570
MVE580
Linjär algebra och differentialekvationer DEI1/EP1
Linjär algebra och differentialekvationer
MI1/MEI1
Hösten 2021
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE525 Matematisk analys KI1
Hösten 2021
Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE655 Flervariabelanalys GS2
Hösten 2021
Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
J MMA310 Galoisteori GU
Hösten 2021
Jan Stevens - 5345
stevens@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 4/4 5/4
Deadline LADOK: 4/5
Tisdag 12 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J TMA976 Matematisk analys, fortsättning F1/TM1
Hösten 2021
Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 6/4
Deadline LADOK: 4/5
J TMA521
MMA511
Large scale optimization  ENM1,2/MPDSC1,2/I2,3/GU
Hösten 2021
Ann-Brith Strömberg - 5378
anstr@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 6/4
Deadline LADOK: 4/5
J MMG700 Analytiska funktioner GU
Hösten 2021
Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 6/4
Deadline LADOK: 4/5
J L9MA45
LGMA40
L9MA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet Hösten 2021
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 6/4
Deadline LADOK: 4/5
Tisdag 12 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1/GU Datavetenskapligt program
Hösten 2021
Tobias Gebäck - 3547
tobiasg@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 6/4
Deadline LADOK: 4/5
J TMV200 Diskret matematik IT1/E3
Hösten 2021
Christian Johansson - 5352
chrjohv@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 6/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE190
MSG500
Linear statistical methods ENM1,2/MPDSC1,2/GU
Hösten 2021
Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 6/4
Deadline LADOK: 4/5
J MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet
Hösten 2021
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 6/4
Deadline LADOK: 4/5
Onsdag 13 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA521 Tillämpad matematisk statistik EP2/DEI3/DI3
Hösten 2021
Kirsti Biggs - 1085
biggs@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
L LKT325 Matematisk statistik KI2
Hösten 2020
Kirsti Biggs - 1085
biggs@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE018
(MVE017)
TMV139
Matematisk analys i en variabel I1/Z1
Hösten 2021
(Hösten 2020)
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J TMV151 Integralkalkyl och ordinära differentialekvationer M1
Hösten 2021
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J TMV137 Matematisk analys i en variabel E1/MT1
Hösten 2021
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE630 Matematisk analys i en och flera variabler TD1
Hösten 2021
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J TMV138
TMV181
Matematisk analys i en variabel Z1/TD
Hösten 2019
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE550 Stokastiska processer och Bayesiansk inferens TM2/IT3/F3/MPDSC
Hösten 2021
Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J TMA690 Partiella differentialekvationer F3
Hösten 2021
Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE095
MMG810
Options and mathematics ENM1,2/I2/IT3/TM3/MPCAS1,2/MPDSC1,2/GU
Hösten 2021
Simone Calogero - 5362
calogero@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J MMG200 Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet
Hösten 2021
 Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Richard Lärkäng - 3524
larkang@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
Onsdag 13 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE426
(MVE425)
(MVE640)
Matematik TB, del C
Våren 2022 (Våren 2020) (Distans bsåret Våren 2021)
Byte dag.
Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
L MVE641 Matematik TB Distans, del C
Våren 2022
Byte dag.
Jenny Larsson -
jennla@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 5/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO/ENM1,2
Hösten 2021
  Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J MVE140
MSA150
Foundations of probability theory ENM1,2/GU
Hösten 2021
Sergey Zuyev - 3020
zuev@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5
J MMG100 Elementär talteori GU
Sommaren 2021
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 6/4 7/4
Deadline LADOK: 4/5