Matematik/Matematisk statistik

Tentor i läsperiod 1, 2018-2019
Torsdag 24 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet Stefan Lemurell Inlämnad till MV:s
studieadm
21/10 före kl 13.
Tentrond
Stefan Lemurell
Deadline LADOK: 14/11
Fredag 25 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet
Serik Sagitov Inlämnad till MV:s
studieadm
22/10 före kl 13.
Tentarond
Serik Sagitov
Deadline LADOK: 15/11
Lördag 26 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L  LMA401 Matematisk analys MI1/MEI1 Axel Flinth Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Axel Flinth
Deadline LADOK: 15/11
L MVE575 Matematisk analys DEI1/EP1 Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Axel Flinth
Deadline LADOK: 15/11
H TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2 Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Anton Johansson
5325
Deadline LADOK: 15/11
Lördag 26 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L TMA660 Linjär algebra och geometri F1/TM1 Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Adam Malik
6792
Deadline LADOK: 15/11
H TMV210 Inledande diskret matematik D1/DI2 Jakob Palmkvist - 5348
jakobpal@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Anton Johansson
5325
Deadline LADOK: 15/11
M MVE375 Mathematics, teaching and assesment MPLOL/KPLOL Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Anton Johansson
5325
Deadline LADOK: 15/11
Måndag 28 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M TMA362
MMG710
Fourier analysis ENM/GU Michael Björklund Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Adam Malik
5325
Deadline LADOK: 18/11
Måndag 28 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM1,2/GU Petter Mostad Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Petter Mostad
Deadline LADOK: 18/11
H MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2 Jonny Lindström Inlämnad till MV:s
studieadm
23/10 före kl 13.
Tentarond
Jonny Lindström
Deadline LADOK: 18/11
Tisdag 29 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE425 Matematik TB, del A Hossein Raufi Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Hossein Raufi
Deadline LADOK: 19/11
SB
Multi
MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1 Antti Perälä - 5342
perala@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 19/11
SB
Multi
TMV225 Inledande matematik M1 Datatenta (ingen tes skall tryckas upp) Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 19/11
M MVE055
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik D2/GU   Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 19/11
SB TMS165
MSA350
Stochastic calculus ENM1,2/GU/MPCAS1,2 Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Felix Held
5325
Deadline LADOK: 19/11
H MSG110 Sannolikhetsteori GU Johan Tykesson Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Johan Tykesson
Deadline LADOK: 19/11
Tisdag 29 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L LMA017 Matematisk analys i flera variabler DEI3/EI3/MI3/MEI3/EP3/D3 Richard Lärkäng Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Richard Lärkäng
Deadline LADOK: 19/11
SB
Multi
MVE585 Inledande matematik Z1/TD1 Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Adam Malik
5325
Deadline LADOK: 19/11
H MVE530 Inledande matematik KI1 Adam Malik - 3564
maadam@chalmers.se
(Jonny Lindström)
Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Adam Malik
5325
Deadline LADOK: 19/11
SB
Multi
SB
MVE045 Matematisk analys IT2 Zoran Konkoli - 5480
zorank@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Adam Malik
5325
Deadline LADOK: 19/11
H TMA265
MMA600
Numerical linear algebra ENM1,2/GU/MPPAS Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
24/10 före kl 13.
Tentarond
Adam Malik
5325
Deadline LADOK: 19/11
Onsdag 30 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1 Jana Madjarova Inlämnad till MV:s
studieadm
25/10 före kl 13.
Tentarond
Jana Madjarova
Deadline LADOK: 20/11
SB
Multi
TMV157 Inledande matematik E1 Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/10 före kl 13.
Tentarond
Helga Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 20/11
SB
Multi
MVE012 Inledande matematik I1 Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/10 före kl 13.
Tentarond
Helga Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 20/11
SB
Multi
M
TMA074 Matematisk statistik K2 Moritz Schauer - 3029
smoritz@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/10 före kl 13.
Tentarond
Helga Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 20/11
M TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1,2/MPPAS
Applied functional analysis
GU
Håkan Andreasson - 5330
hand@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/10 före kl 13.
Tentarond
Helga Olafsdottir
5325
Deadline LADOK: 20/11
Onsdag 30 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M TMA044 Flervaraiabelanalys E2/DI3 Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/10 före kl 13.
Tentarond
Julia Larsson
5325
Deadline LADOK: 20/11
SB
Multi
TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2 Jakob Björnberg - 1111
jakobbj@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/10 före kl 13.
Tentarond
Julia Larsson
5325
Deadline LADOK: 20/11
M MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
25/10 före kl 13.
Tentarond
Julia Larsson
5325
Deadline LADOK: 20/11
Torsdag 31 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA212 Algebra DI1/EI1, del B, Tentamen Reimond Emanuelsson Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 21/11
L MVE335 Matematik 1 SI1 Joakim Becker Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Joakim Becker
Deadline LADOK: 21/11
SB
Multi
MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys TM2/Kf2
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Malin Nilsson
5325
Deadline LADOK: 21/11
H TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU/MPDSC/TM3/MPCAS/MPCOM/MPSYS
(OBS! 5 timmar)
Emil Gustavsson - 4292
emil.gustavsson@fcc.chalmers.se
(Michael Patriksson)
Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Malin Nilsson
5325
Deadline LADOK: 21/11
SB NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Malin Nilsson
5325
Deadline LADOK: 21/11
H MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2 GU Lärarprogrammet
Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Malin Nilsson
5325
Deadline LADOK: 21/11
H L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Malin Nilsson
5325
Deadline LADOK: 21/11
Torsdag 31 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MVE595
(MVE475)
Inledande matematisk analys SB1/AT1 Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Marcus Baaz
5325
Deadline LADOK: 21/11
H MVE490 Matematik, matematisk statistik med metoder AE2 inom SB Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Marcus Baaz
5325
Deadline LADOK: 21/11
M MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3 Fardin Saedpanah - 3515
fardin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
28/10 före kl 13.
Tentarond
Marcus Baaz
5325
Deadline LADOK: 21/11
Fredag 1 november
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L SJM002 Nautisk matematik och fysik SK1 Elin Götmark Inlämnad till MV:s
studieadm
29/10 före kl 13.
Tentarond
Elin Götmark
Deadline LADOK: 22/11
M MVE136 Random signals analysis MPCOM/MPEES Patrik Albin Inlämnad till MV:s
studieadm
29/10 före kl 13.
Tentarond
Johan Tykesson
Deadline LADOK: 22/11
SB
Multi
MMA201 Representationsteori GU Hjalmar Rosengren Inlämnad till MV:s
studieadm
29/10 före kl 13.
Tentarond
Hjalmar Rosengren
Deadline LADOK: 22/11