Matematik/Matematisk statistik

Tentor i läsperiod 1, 2020-2021
Torsdag 22 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 12/11
Fredag 23 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet
Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
    Deadline LADOK: 13/11
Lördag 24 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE575
LMA401
Matematisk analys DEI1/EP1
Matematisk analys
MI1/MEI1
Richard Lärkäng - 3524
larkang@chalmers.se
    Deadline LADOK: 13/11
Lördag 24 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMA660 Linjär algebra och geometri F1/TM1 Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
    Deadline LADOK: 13/11
Distans TMV211 Inledande diskret matematik D1/DI2 Jonathan Nilsson - 5348
jonathn@chalmers.se
    Deadline LADOK: 13/11
Distans MVE375 Mathematics, teaching and assesment MPLOL/KPLOL Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
    Deadline LADOK: 13/11
Måndag 26 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA362
MMG710
Fourier analysis ENM/GU Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
    Deadline LADOK: 16/11
Måndag 26 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2 Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
    Deadline LADOK: 16/11
Distans MMA330 Kommutativ algebra GU
OBS! Tentan är flyttad från förmiddagen till eftermiddagen.
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 16/11
Tisdag 27 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del A Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
22/10 före kl 13
Tentarond
Hossein Raufi
Deadline LADOK: 17/11
Distans MVE640 Matematik TB Distans, del A Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Distans MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1 Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Distans TMV225 Differentialkalkyl och algebraiska ekvationer M1 Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Distans MVE055
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik D2/GU Moritz Schauer - 3029
smoritz@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Distans TMS165
MSA350
Stochastic calculus ENM1,2/GU/MPCAS1,2 Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Distans MSG110 Sannolikhetsteori GU Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Tisdag 27 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans LMA017 Matematisk analys i flera variabler DI3/DEI3/EI3/MI3/MEI3/EP3/D3 Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Distans MVE530 Inledande matematik KI1 Linnea Hietala - 3594
hietala@chalmers.se
(Jonny Lindström)
    Deadline LADOK: 17/11
Distans MVE045 Matematisk analys IT2 Zoran Konkoli - 5480
zorank@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Distans TMA265
MMA600
Numerical linear algebra ENM1,2/GU/MPDSC1,2 Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
    Deadline LADOK: 17/11
Onsdag 28 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1 Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Distans TMV157 Inledande matematik E1/MT1 Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Distans MVE012 Inledande matematik I1 Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Euler TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1,2
Applied functional analysis
GU
Håkan Andreasson - 5330
hand@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Onsdag 28 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMA044 Flervaraiabelanalys E2 Daniel Persson - 3174
danper@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Distans TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2 Jakob Björnberg - 1111
jakobbj@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Distans TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2 Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Distans TMA074 Matematisk statistik K2 Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Distans MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
    Deadline LADOK: 18/11
Torsdag 29 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LMA212 Algebra DI1/EI1, del B, Tentamen Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11
Distans MVE335 Matematik 1 SI1   Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11
Distans MVE605
MVE585
Inledande matematik Z1
Inledande matematik
TD1 (Z1 tom H19)
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11
Distans MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys TM2/Kf2
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11 
Distans TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU/MPDSC/TM3/MPCAS/MPCOM/MPSYS
(OBS! 5 timmar)
Emil Gustavsson - 4292
emil.gustavsson@fcc.chalmers.se
(Ann-Brith Strömberg)
    Deadline LADOK: 19/11
J TMV100
MMA100
Integration theory ENM1,2/GU OBS! muntlig tentamen istället, studenter kontaktar Jeff direkt. Jeff Steif Inlämnad till MV:s
studieadm
26/10 före kl 13
Tentarond
Jeff Steif
Deadline LADOK: 19/11
Distans MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM1,2/MPDSC1,2/GU Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11
SB Multi NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
26/10 före kl 13
Tentarond
Ulla DInger
Deadline LADOK: 19/11
Distans MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2 GU Lärarprogrammet
Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
    Deadline LADOK:  19/11
Distans L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11
Torsdag 29 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE595 Inledande matematisk analys SB1/AT1 Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11
Distans MVE491 Matematik, matematisk statistik med metoder AE2 inom SB Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11
Distans MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3 Irina Pettersson - 1740
irinap@chalmers.se
    Deadline LADOK: 19/11
Fredag 30 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L SJM002 Nautisk matematik och fysik SK1 Timo Vilkas -
hirscher@chalmers.se
    Deadline LADOK: 20/11
Distans MVE620 Envariabelanalys GS Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
    Deadline LADOK: 20/11
Distans MVE136 Random signals analysis MPCOM/MPEES Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
    Deadline LADOK: 20/11