Matematik/Matematisk statistik

Tentor i läsperiod 1, 2021-2022
Torsdag 21 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MMG200 Matematik 1, Inledande algebra GU Matematikprogrammet Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
18/10 före kl 13
Deadline LADOK: 11/11
Fredag 22 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
GU Lärarprogrammet
Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
19/10 före kl 13
Deadline LADOK: 12/11
Lördag 23 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE575
LMA401
Matematisk analys DEI1/EP1
Matematisk analys
MI1/MEI1
Sonja Radosavljevic - 5338
sonjarad@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
20/10 före kl 13
Deadline LADOK: 12/11
Lördag 23 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H MVE670 Linjär algebra F1/TM1 Elizabeth Wulcan - 5347
wulcan@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
20/10 före kl 13
Deadline LADOK: 12/11
SB Multi TMV211 Inledande diskret matematik D1/DI2 Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
20/10 före kl 13
Deadline LADOK: 12/11
SB Multi MVE375 Mathematics, teaching and assesment MPLOL/KPLOL Samuel Bengmark - 5302
samuel@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
20/10 före kl 13
Deadline LADOK: 12/11
Måndag 25 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi
+
SB
TMV225 Differentialkalkyl och skalära ekvationer M1 Klas Modin - 3530
moklas@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
20/10 före kl 13
Deadline LADOK: 15/11
M MMG710 Fourier analysis GU Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
20/10 före kl 13
Deadline LADOK: 15/11
Måndag 25 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE500 Serier och derivator i flera variabler SB2/AT2 Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
20/10 före kl 13
Deadline LADOK: 15/11
Tisdag 26 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del A Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
L MVE641
(MVE640)
Matematik TB Distans, del A Tommy Gustafsson - 5306
tommyg@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
H MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri K1/Bt1/Kf1 Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
SB Multi
+
SB
MVE055
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik D2/GU Moritz Schauer - 3029
smoritz@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
SB TMS165
MSA350
Stochastic calculus ENM1,2/GU/MPCAS1,2 Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
H MSG110 Sannolikhetsteori GU Johan Tykesson - 3514
johant@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
Tisdag 26 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L LMA017 Matematisk analys i flera variabler DI3/DEI3/EI3/MI3/MEI3/EP3/D3 Tatiana Shulman - 5374
tatshu@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
SB MVE530 Inledande matematik KI1 Tony Johansson - 4882
tonyj@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
H TMA044 Flervaraiabelanalys E2/MT2 Daniel Persson - 3174
danper@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
SB TMA265
MMA600
Numerical linear algebra ENM1,2/GU/MPDSC1,2 Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
21/10 före kl 13
Deadline LADOK: 16/11
Onsdag 27 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi TMA970 Inledande matematisk analys F1/TM1 Jana Madjarova - 3531
jana@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
22/10 före kl 13
Deadline LADOK: 17/11
SB TMA401
MMA400
Functional analysis ENM1,2
Applied functional analysis
GU
Håkan Andreasson - 5330
hand@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
22/10 före kl 13
Deadline LADOK: 17/11
Onsdag 27 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L TMS137 Sannolikhetsteori och statistik I2 Jakob Björnberg - 1111
jakobbj@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
22/10 före kl 13
Deadline LADOK: 17/11
SB MMGF11 Analys och linjär algebra, del 1 GU Fysikprogrammet Julia Brandes - 5367
brjulia@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
22/10 före kl 13
Deadline LADOK: 17/11
Torsdag 28 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA212 Algebra DI1/EI1, del B, Tentamen
OBS! två timmar.
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
L MVE335 Matematik 1 SI1   Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
H
SB
TMV157
MVE585
Inledande matematik E1/MT1
Inledande matematik
TD1 (Z1 tom H19)
Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
H
M
MVE025
MVE295
Komplex matematisk analys F2
Komplex analys TM2/Kf2
David Witt-Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
SB Multi TMA947
MMG621
Nonlinear optimisation ENM1/GU/MPDSC/TM3/MPCAS/MPCOM/MPSYS
(OBS! 5 timmar)
Emil Gustavsson - 4292
emil.gustavsson@fcc.chalmers.se
(Ann-Brith Strömberg)
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
SB Multi NBAM01 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1 GU
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius.
Damiano Ognissanti - 6550
damiano@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
M MMG400
LGMA66
Linjär algebra II GU
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2 GU Lärarprogrammet
Genkai Zhang - 5385
genkai@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
SB L9MA30
LGMA30
Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
GU Lärarprogrammet
Johan Wästlund - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
Torsdag 28 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M
SB
M
MVE013
(MVE012)
MVE605
Inledande matematik I1
Inledande matematik
Z1
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
SB Multi MVE595 Inledande matematisk analys SB1/AT1 Dennis Eriksson - 5361
dener@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
SB MVE491 Matematik, matematisk statistik med metoder AE2 inom SB Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
L MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättningskurs SB3/AT3 Irina Pettersson - 1740
irinap@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
25/10 före kl 13
Deadline LADOK: 18/11
Fredag 29 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MVE620 Envariabelanalys GS Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
26/10 före kl 13
Deadline LADOK: 19/11
SB MMA201 Representationsteori GU Hjalmar Rosengren - 5358
hjalmar@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
26/10 före kl 13
Deadline LADOK: 19/11
Fredag 29 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE091 Matematisk statistik Z2 Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
26/10 före kl 13
Deadline LADOK: 19/11
M TMS146 Grundkurs i matematisk statistik Bt2/MT2 Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
26/10 före kl 13
Deadline LADOK: 19/11
L TMA074 Matematisk statistik K2 Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
26/10 före kl 13
Deadline LADOK: 19/11
L MVE045 Matematisk analys IT2 Zoran Konkoli - 5480
zorank@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
26/10 före kl 13
Deadline LADOK: 19/11
Lördag 30 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MVE187
MSA101
Computational methods for Bayesian statistics ENM1,2/MPDSC1,2/GU Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
27/10 före kl 13
Deadline LADOK: 19/11