Matematik/Matematisk statistik

Tentor i läsperiod 2, 2019-2020
SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).
SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8
M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).
H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14,(info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).
L = Lindholmen, i huvudentrén på hus Saga (adress Höreselgång 4) exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start.
L = Lindholmen, main entrance, Saga building (address: Hörselgången 4) info on bulletin boards in entrance one hour before start.
J = Johanneberg. När det står bara J så betyder det att tentamensplatsen inte är klar ännu men att tentan skall gå på Campus Johanneberg.
J = Johanneberg. When it says J we don´t know which building the exam will take place in. But it will be on Campus Johanneberg. When it is decided which building the information will be changed.
Lördag 7 december
förmiddag (kl 8.30-11.30)
SB Multi MVE171 Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar I3/MPDSC
OBS! 3 timmar
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
4/12 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Gustav Lindwall
ankn 5325
Deadline LADOK: 3/1
Fredag 10 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet Anders Södergren Inlämnad till MV:s
7/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Anders Södergren
Deadline LADOK: 31/1
Lördag 11 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi MVE095
MMG810
Options and mathematics ENM1,2/I2/IT3/TM3/MPCAS1,2/GU Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
8/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Jacob Leander
ankn 5325
Deadline LADOK: 31/1
Måndag 13 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J MSA670 Logistisk regression och överlevnadsanalys GU Staffan Nilsson Inlämnad till MV:s
8/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Staffan Nilsson
Deadline LADOK: 3/2
Måndag 13 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1,2/GU Patrik Albin Inlämnad till MV:s
8/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Patrik Albin
Deadline LADOK: 3/2
SB NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU Ulla Dinger Inlämnad till MV:s
8/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Ulla Dinger
Deadline LADOK: 3/2
SB NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU
enligt gamla upplägget. Gäller dig som har varit registrerad på kursen ht-17 eller tidigare och som har avklarat Del 1 enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger Inlämnad till MV:s
8/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Ulla Dinger
Deadline LADOK: 3/2
Tisdag 14 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LKT325 Matematisk statistik KI2 Reimond Emanuelsson
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MV:s
9/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 4/2
L LMA521 Tillämpad matematisk statistik DI3/DEI3/EP2 Reimond Emanuelsson
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MV:s
9/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 4/2
SB MMG700 Analytiska funktioner GU Håkan Samuelsson Inlämnad till MV:s
9/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Håkan Samuelsson Kalm
Deadline LADOK: 4/2
SB MMA310 Galoisteoro GU Alexander Stolin Inlämnad till MV:s
9/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Alexander Stolin
Deadline LADOK: 4/2
Tisdag 14 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MVE190
MSG500
Linear statistical models ENM1,2/MPDSC/GU Umberto Picchini Inlämnad till MV:s
9/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Umberto Picchini
Deadline LADOK: 4/2
Onsdag 15 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
TMV137 Matematisk analys i en variabel E1 Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
10/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Barbara Schnitzer
ankn 5325
Deadline LADOK: 5/2
SB
Multi
MVE017 Matematisk analys i en variabel I1 Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
10/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Barbara Schnitzer
ankn 5325
Deadline LADOK: 5/2
H TMV138
TMV181
Matematisk analys i en variabel Z1/TD1 Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
10/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Barbara Schnitzer
ankn 5325
Deadline LADOK: 5/2
Onsdag 15 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet Per Salberger Inlämnad till MV:s
10/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jiacheng Xia
Deadline LADOK: 5/2
Torsdag 16 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1 Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
13/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Felix Held
ankn 5325
Deadline LADOK: 6/2
SB
Multi
TMA690 Partiella differentialekvationer F3   Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
13/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Felix Held
ankn 5325
Deadline LADOK: 6/2
M MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO/ENM1,2 Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
13/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Felix Held
ankn 5325
Deadline LADOK: 6/2
Torsdag 16 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
             
             
             
             
Torsdag 12 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE570 Linjär algebra och differentialekvationer DEI1/EP1 Jakob Palmkvist Inlämnad till MV:s
13/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Jakob Palmkvist
Deadline LADOK: 6/2
L MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer MI1/MEI1 Fredrik Ohlsson Inlämnad till MV:s
13/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Fredrik Ohlsson
Deadline LADOK: 6/2
M TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1/ GU Datavetenskapligt program Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
13/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Mattias Lennartsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 6/2
H TMV151 Matematisk analys i en variabel M1 Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
13/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Mattias Lennartsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 6/2
SB TMA462
MMA410
Wavelet analysis ENM1,2
Fourier and wavelet analysis
GU
Mohammad Asadzadeh - 3517
mohammad@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
13/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Mattias Lennartsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 6/2
Fredag 17 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE425 Matematik TB, del B Nancy Abdallah /
Antti Perälä
Inlämnad till MV:s
14/1 studieadm
 före kl 13
Tentrond
Antti Perälä
Deadline LADOK: 7/2
SB MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik GU
OBS! Endast Fysikprogrammet
Hossein Raufi Inlämnad till MV:s
14/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Hossein Raufi
Deadline LADOK: 7/2
SB MSG830 Statistisk analys och experimentplanering GU Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
14/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Per Ljung
ankn 5325
Deadline LADOK: 7/2
SB L9MA45
LGMA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
14/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Per Ljung
ankn 5325
Deadline LADOK: 7/2
Fredag 17 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
TMA976 Matematisk analys, fortsättning F1/TM1 Michael Björklund Inlämnad till MV:s
14/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Michael Björklund
Deadline LADOK: 7/2
H TMV200 Diskret matematik IT1/E3 Christian Johansson Inlämnad till MV:s
14/1 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Christian Johansson
Deadline LADOK: 7/2
Lördag 18 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MVE525 Matematisk analys KI1   Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
15/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Kristian Holm
ankn 5325
Deadline LADOK: 7/2
SB
Multi
TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2 Fardin Saedpanah - 3515
fardin@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
15/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Kristian Holm
ankn 5325
Deadline LADOK: 7/2
SB MVE140
MSA150
Foundations of probability theory ENM1,2/GU Sergey Zuyev - 3020
zuev@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
15/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Kristian Holm
ankn 5325
Deadline LADOK: 7/2
SB MMG200  Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet   Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
15/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Kristian Holm
ankn 5325
Deadline LADOK: 7/2
SB MVB200 Statistiskt tänkande GU Serik Sagitov Inlämnad till MV:s
15/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Kristian Holm
ankn 5325
Deadline LADOK: 7/2
Lördag 18 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00
H MVE550 Stokastiska processer och Bayesiansk inferens TM2/IT3/F3/MPDSC Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
15/1 studieadm
 före kl 13
Telefonvakt/Rond
Olof Zetterqvist
ankn 5325
Deadline LADOK: 7/2
Fredag 14 februari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L  MVE425 Matematik TB, del B (OBS! omtenta)
Hösten 2019
Nancy Abdallah /
Antti Perälä
Inlämnad till MV:s
11/2 studieadm
 före kl 13
Tentarond
Nancy Abdallah
Deadline LADOK: 6/3