Matematik/Matematisk statistik

Tentor i läsperiod 2, 2021-2022
SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6
SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8
M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A
L = Lindholmen, hus Saga (adress Höreselgång 4)
L = Lindholmen, Saga building (address: Hörselgången 4)
Lördag 4 december
förmiddag (kl 8.30-11.30)
J MVE172 Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar I3/MPDSC
OBS! 3 timmar
Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
1/12 före kl 13
Deadline LADOK: 27/12
Fredag 7 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG200 Matematik 1, Linjär algebra GU Matematikprogrammet  Anders Södergren - 3066
andesod@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
 3/1 före kl 13
Deadline LADOK: 28/1
Lördag 8 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA212 Algebra DI1/EI1, del A, Dugga
Hösten 2021 (OBS! omtenta)
Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
4/1 före kl 13
Deadline LADOK: 28/1
SB Multi MVE550 Stokastiska processer och Bayesiansk inferens TM2/IT3/F3/MPDSC Petter Mostad - 3579
mostad@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
4/1 före kl 13
Deadline LADOK: 28/1
Måndag 10 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MVE170
MSG800
Basic stochastic processes ENM1,2/GU Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
4/1 före kl 13
Deadline LADOK: 31/1
Tisdag 11 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LKT325 Matematisk statistik KI2
Hösten 2020 (Omtenta)
Kirsti Biggs - 1085
biggs@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MVs
studieadm
5/1 före kl 13
Deadline LADOK: 1/2
L LMA521 Tillämpad matematisk statistik DI3/DEI3/EP2 Kirsti Biggs - 1085
biggs@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MVs
studieadm
5/1 före kl 13
Deadline LADOK: 1/2
SB Multi MMG700 Analytiska funktioner GU Håkan Samuelsson Kalm - 3568
hasam@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
5/1 före kl 13
Deadline LADOK: 1/2
SB Multi MMA310 Galoisteori GU Jan Stevens - 5345
stevens@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
5/1 före kl 13
Deadline LADOK: 1/2
Tisdag 11 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MVE190
MSG500
Linear statistical models ENM1,2/MPDSC1,2/GU Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
5/1 före kl 13
Deadline LADOK: 1/2
Onsdag 12 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi MVE655 Flervariabelanalys GS2 Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
7/1 före kl 13
Deadline LADOK: 2/2
Onsdag 12 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMGF11 Analys och linjär algebra, del 2 GU Fysikprogrammet Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
7/1 före kl 13
Deadline LADOK: 2/2
Torsdag 13 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MVE465 Linjär algebra och analys, fortsättning K1/Bt1/Kf1 Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
10/1 före kl 13
Deadline LADOK: 3/2
M TMA690 Partiella differentialekvationer F3   Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
10/1 före kl 13
Deadline LADOK: 3/2
M MVE095
MMG810
Options and mathematics ENM1,2/I2/IT3/TM3/MPCAS1,2/MPDSC1,2/GU Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
10/1 före kl 13
Deadline LADOK: 3/2
SB MVE510 Introduction to bioinformatics MPBIO1/ENM1,2 Erik Kristiansson - 3521
erikkr@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
10/1 före kl 13
Deadline LADOK: 3/2
Torsdag 13 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
           
           
           
           
Torsdag 12 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE570
MVE580
Linjär algebra och differentialekvationer DEI1/EP1
Linjär algebra och differentialekvationer
MI1/MEI1
Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
10/1 före kl 13
Deadline LADOK: 3/2
L TMV216
MMGD20
Linjär algebra D1/ GU Datavetenskapligt program Tobias Gebäck - 3547
tobiasg@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
10/1 före kl 13
Deadline LADOK: 3/2
SB TMV151 Integralkalkyl och ordinära differentialekvationer M1 Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
10/1 före kl 13
Deadline LADOK: 3/2
Fredag 14 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi MVE018
(MVE017)
TMV139
Matematisk analys i en variabel I1
Matematisk analys i en variabel
Z1
  Jan Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
SB TMV137 Matematisk analys i en variabel E1/MT1 Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
M MVE630 Matematisk analys i en och flera variabler TD1 Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
L NBAM01 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
L MSG830 Statistisk analys och experimentplanering GU Tony Johansson - 4882
tonyj@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
L L9MA45
LGMA40
L9MA40
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
GU Lärarprogrammet
Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
Fredag 14 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE641
(MVE640)
Matematik TB distans, del B Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
L MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del B Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
SB Multi TMA976 Matematisk analys, fortsättning F1/TM1 Michael Björklund - 3554
micbjo@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
SB TMV200 Diskret matematik IT1/E3 Christian Johansson - 5352
chrjohv@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
M TMA521
MMA511
Large scale optimization ENM1,2/MPDSC1,2/I2,3/GU Ann-Brith Strömberg - 5378
anstr@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
Lördag 15 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi MVE525 Matematisk analys KI1   Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
12/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
SB Multi TMA683 Tillämpad matematik K2/Bt2 David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
12/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
SB Multi MVE140
MSA150
Foundations of probability theory ENM1,2/GU Sergey Zuyev - 3020
zuev@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
12/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
SB Multi MMG200  Matematik 1, Envariabelanalys GU Matematikprogrammet   Martin Hallnäs - 3536
hallnas@chalmers.se
Richard Lärkäng - 3524
larkang@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
12/1 före kl 13
Deadline LADOK: 4/2
TIsdag 15 februari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del B (OBS! omtenta)
Hösten 2021 (Hösten 2019)
Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 8/2 9/2.
10/2 före kl 13
Deadline LADOK: 8/3
L MVE641
(MVE640)
Matematik TB distans, del B (OBS! omtenta)
Hösten 2021 (Hösten 2020)
Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 8/2 9/2.
10/2 före kl 13
Deadline LADOK: 8/3