Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i läsperiod 3, 2019-2020
SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).
SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8
M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).
H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14,(info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).
L = Lindholmen, i huvudentrén på hus Saga (adress Höreselgång 4) exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start.
L = Lindholmen, main entrance, Saga building (address: Hörselgången 4) info on bulletin boards in entrance one hour before start.
J = Johanneberg. När det står bara J så betyder det att tentamensplatsen inte är klar ännu men att tentan skall gå på Campus Johanneberg.
J = Johanneberg. When it says J we don´t know which building the exam will take place in. But it will be on Campus Johanneberg. When it is decided which building the information will be changed.
Måndag  17 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1
GU Kemiprogrammet
Vilhelm Adolfsson Inlämnad till MVs
studieadm
12/2 före kl 13
Tentarond
Vilhelm Adolfsson
Deadline LADOK: 9/3
Lördag 22 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU OBS! omtenta
Hösten 2019
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
19/2 före kl 13
Tentarond
Jimmy Aronsson
ankn 5325
Deadline LADOK: 13/3
Lördag 14 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H
SB Multi
MVE035
MVE600
Flervariabelanalys F1/TM1 Peter Hegarty -5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Peter Hegarty
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB
Multi
MVE270 Flervariabelanalys I2 Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Johan Berglind
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Måndag 16 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA201 Tillämpad matematisk statistik EI2/DI2,3 Reimond Emanuelsson
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Reimond Emanuelsson
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
L LMA522 Tilämpad matematisk statistik MI2/MEI3 Reimond Emanuelsson
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Reimond Emanuelsson
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB
Multi
MVE480 Linjär algebra SB1/AT1 Jonny Lindström Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Jonny Lindström
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
H MVE455 Partiella differentialekvationer Kf3 Mohammad Asadzadeh Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Mohammad Asadzadeh
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
M TMA372
MMG800
 Partial differential equations, first course ENM1/GU Mohammad Asadzadeh Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Mohammad Asadzadeh
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Måndag 16 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H MVG300 Programmering med MATLAB GU Katarina Blom Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Katarina Blom
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
H MMA100 Topologi GU Jeff Steif Inlämnad till MVs
studieadm
11/3 före kl 13
Telefon
Jeff Steif
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Tisdag 17 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB TMA285
MMA711
Financial derivatives and partial differential equations ENM1,2/GU Simone Calogero Inlämnad till MVs
studieadm
12/3 före kl 13
Telefon
Simone Calogero
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
H MVE365 Problem solving and education MPLOL/KPLOL Hossein Raufi Inlämnad till MVs
studieadm
 12/3 före kl 13
Telefon
Hossein Raufi
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Tisdag 17 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H MVE505 Diskret matematik TM2 Johan Wästlud - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
 12/3 före kl 13
Telefon
Johan Wästlund
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
H MVE155
MSG200
Statistical inference ENM1/GU Serik Sagitov Inlämnad till MVs
studieadm
12/3  före kl 13
Telefon
Serik Sagitov
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys GU Fysikprogrammet
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanalys
GU Lärarprogrammet
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
12/3 före kl 13
Telefon
Elin Götmark
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Onsdag 18 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB L9MA10
 LGMA10
Matematik 1 för lärare åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik 1 för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
GU Lärarprogrammet
Laura Fainsilber Inlämnad till MVs
studieadm
13/3 före kl 13
Telefon
Laura Fainsilber
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Torsdag 19 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE425 Matematik TB, del C Thomas Wernstål Inlämnad till MVs
studieadm
16/3 före kl 13
Telefon
Thomas Wernstål
ingen rond
Deadline LADOK: 9/4
SB MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2
GU Kemiprogrammet
Vilhelm Adolfsson Inlämnad till MVs
studieadm
16/3 före kl 13
Telefon
Vilhelm Adolsson
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MVE200
MSA620
Design and analysis of clinical trials ENM2/GU Ziad Taib Inlämnad till MVs
studieadm
16/3 före kl 13
Telefon
Ziad Taib
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Torsdag 19 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE535 Matematisk analys, del 1 DI1/EI1 Nancy Abdallah Inlämnad till MVs
studieadm
16/3 före kl 13
Telefon
Nancy Abdallah
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB
Multi
TMV170
MMGD30
Matematisk analys D1/ GU Datavetenskapligt program Zoran Konkoli -  5480
zorank@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
16/3 före kl 13
Telefon
Zoran Konkoli
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MVE520 Linjär algebra KI1 Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
16/3 före kl 13
Telefon
Jonny Lindström
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MVE565
MMA630
Computational methods for stochastic differential equations ENM1/GU Annika Lang - 5356
langa@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
16/3 före kl 13
Telefon
Annika Lang
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
GU Lärarprogrammet
Jakob Palmkvist Inlämnad till MVs
studieadm
16/3 före kl 13
Telefon
Jakob Palmkvist
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Fredag 20 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA224 Matematisk överbryggningskurs M2/EI3/EP3/MEI3 Joakim Becker Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Joakim Becker
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
M MVE030
MVE290
Fourieranalys F2/TM2
Fouriermetoder Kf2
OBS! 5 timmar
Julie Rowlett - 5349
rowlett@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Julie Rowlett
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MMG300 Flervariabelanalys, del 1 GU Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Anreas Rosén
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MSG830 Statistisk analys och experimentplanering GU Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Anders Muszta
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MMGF30 Transformer och analytiska funktioner
GU Fysikprogrammet 
Magnus Goffeng - 1091
goffeng@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Magnus Goffeng
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Fredag 20 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H TMV206 Linjär algebra IT1 Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Axel Flinth
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
H MVE470 Flervariabelanalys K1/Bt1/Kf1 Antti Perälä - 5342
perala@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Antti Perälä
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MVE150
MMG500
Algebra ENM1
Algebraiska strukturer
GU
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Per Salberger
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB MMA211 Högre differentialkalyl GU Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
17/3 före kl 13
Telefon
Daniel Persson
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Lördag 21 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MVE326
MSF100
Statistical inference principles ENM2/GU Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
18/3 före kl 13
Telefon
Umberto Picchini
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Lördag 21 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
TMV143 Linjär algebra E1 Marija Cvijovic - 5321
marija@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
18/3 före kl 13
Telefon
Marija Cvijovic
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB
Multi
TMV166 Linjär algebra M1 Stig Larsson - 3543
stig@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
18/3 före kl 13
Telefon
Stig Larsson
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
SB
SB Multi
TMV142
TMV186
Linjär algebra Z1
Linjär algebra
TD1
Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm
18/3 före kl 13
Telefon
Fredrik Ohlsson
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4
Tisdag 24 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB L9MA10
 LGMA10
Matematik 1 för lärare åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik 1 för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri GU Lärarprogrammet
Johanna Pejlare Inlämnad till MVs
studieadm
19/3 före kl 13
Telefon
Johanna Pejlare
ingen rond
Deadline LADOK: 21/4