Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i läsperiod 3, 2021-2022
Måndag 14 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1
GU Kemiprogrammet
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/2
Deadline LADOK: 7/3
Lördag 26 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J NBAM01
(NBAM00)
Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 GU
Hösten 2021 (Hösten 2020)
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius.
Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 21/2 22/2 
Deadline LADOK: 18/3
Lördag 12 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J MVE035
MVE600
Flervariabelanalys F1
Flervariabelanalys TM1
Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 1/4
J MVE270 Flervariabelanalys I2 Johan Berglind - 3525
johanbe@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 1/4
Lördag 12 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J MVE023
(MVE022)
MVE610
Linjär algebea I1
Linjär algebra
Z1
Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 1/4
Måndag 14 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA201 Tillämpad matematisk statistik EI2/DI2,3   Kirsti Biggs - 1085
biggs@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
L LMA522 Tilämpad matematisk statistik MI2/MEI3   Kirsti Biggs - 1085
biggs@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
J MVE480 Linjär algebra SB1/AT1 Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
J MVE455 Partiella differentialekvationer Kf3 David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
J TMA372
MMG800
 Partial differential equations, first course ENM1/GU David Cohen - 3021
cohend@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
Måndag 14 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J MVE650 Statistik och sannolikhetsteori GS2 Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
J MVG301 Programmering med Python GU Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
J MVG300 Programmering med Matlab GU OBS! omtenta Katarina Blom - 1097
blom@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
J MMA100 Topologi GU Tatiana Shulman - 5374
tatshu@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 7/3 8/3
Deadline LADOK: 4/4
Tisdag 15 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J TMA285
MMA711
Financial derivatives and partial differential equations ENM1,2/GU Irina Pettersson - 1740
irinap@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 8/3 9/3
Deadline LADOK: 5/4
J MVE365 Problem solving and education MPLOL/KPLOL Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 8/3 9/3
Deadline LADOK: 5/4
Tisdag 15 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J MVE505 Diskret matematik TM2 Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 8/3 9/3
Deadline LADOK: 5/4
J MVE155
MSG200
Statistical inference ENM1/GU Serik Sagitov -5351
serik@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 8/3 9/3
Deadline LADOK: 5/4
J MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys GU Fysikprogrammet
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanalys
GU Lärarprogrammet
Elin Götmark - 5340
elin@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 8/3 9/3
Deadline LADOK: 5/4
Onsdag 16 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J L9MA10
 LGMA10
Matematik 1 för lärare åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik 1 för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
GU Lärarprogrammet
Laura Fainsilber - 3560
laura@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 9/3 10/3
Deadline LADOK: 6/4
Torsdag 17 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE535 Matematisk analys, del 1 DI1/EI1
Tid ändrad.
Zoran Konkoli - 5480
zorank@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
J MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2
GU Kemiprogrammet
Simone Calogero - 3562
calogero@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
J MSA680 Data science för biomedicin GU José Sánchez -
sanchezj@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
J MSA620 Design and analysis of clinical trials GU
Våren 2020
José Sánchez -
sanchezj@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
Torsdag 17 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE426
(MVE425)
(MVE640)
Matematik TB, del C
(Matematik
TB distans, del C)
Tid ändrad.
Thomas Wernstål - 3557
twernst@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
L MVE641 Matematik TB Distans, del C
Tid ändrad.
Jenny Larsson - 4641
jennla@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
J TMV170
MMGD30
Matematisk analys D1/ GU Datavetenskapligt program Simon Larson -
larsons@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
J MVE520 Linjär algebra KI1 Jonny Lindström - 5884
jonny@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
J MVE565
MMA630
Computational methods for stochastic differential equations ENM1/GU Annika Lang - 5365
langa@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
J LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
GU Lärarprogrammet
Johan Wästlud - 3548
wastlund@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 10/3 11/3
Deadline LADOK: 7/4
Fredag 18 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L LMA224 Matematisk överbryggningskurs M2/EI3/EP3/MEI3   Joakim Becker - 3573
becker@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK:  8/4
J MVE030
MVE290
Fourieranalys F2/TM2
Fouriermetoder Kf2
OBS! 5 timmar
- Datortenta
Julie Rowlett - 5349
rowlett@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK: 8/4
J MMG300 Flervariabelanalys, del 1 GU Andreas Rosén - 5365
rosenan@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK: 8/4
J MSG830 Statistisk analys och experimentplanering GU Tony Johansson - 4882
tonyj@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK: 8/4
J MMGF30 Transformer och analytiska funktioner
GU Fysikprogrammet 
Eusebio Gardella - 3582
gardella@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK: 8/4
Fredag 18 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J TMV206 Linjär algebra IT1 Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK: 8/4
J MVE470 Flervariabelanalys K1/Bt1/Kf1 Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK: 8/4
J MVE150
MMG500
Algebra ENM1
Algebraiska strukturer
GU
Per Salberger - 3580
salberg@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK: 8/4
J MMA211 Högre differentialkalyl GU   Daniel Persson - 5328
danper@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 11/3 14/3
Deadline LADOK: 8/4
Lördag 19 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J MVE326
MSF100
Statistical inference principles ENM2/GU Umberto Picchini - 6414
picchini@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 14/3 15/3
Deadline LADOK:  8/4
Lördag 19 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
J TMV143
TMV186
Linjär algebra E1/MT1
Linjär algebra
TD1
Marija Cvijovic - 5321
marija@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 14/3 15/3
Deadline LADOK:  8/4
J TMV166 Linjär algebra och system av linjära ekvationer M1 Karine le Bail -
bail@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 14/3 15/3
Deadline LADOK:  8/4
J MVE101 Transformer- och differentialekvationer M3/IT3 Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 14/3 15/3
Deadline LADOK:  8/4
Tisdag 22 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
J L9MA10
LGMA10
Matematik 1 för lärare åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik 1 för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri GU Lärarprogrammet
Johanna Pejlare - 3540
pejlare@chalmers.se
Inlämnad till MVs
studieadm 15/3 16/3
Deadline LADOK: 12/4