Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i läsperiod 4, 2018-2019
Måndag 20 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30) eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L MVE425 Matematik TB, del D Mårten Wadenbäck Inlämnad för kop
15/5 före kl 13
Tentarond
Mårten Wadenbäck
Deadline LADOK: 29/5
Måndag 3 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB EP1/MI1 Katarina Blom Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Katarina Blom
Deadline LADOK: 26/6
SB
Multi
MVE041 Flervariabelmatematik Z1 Lukás Malý - 5342
lukasma@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Felix Held
ankn 5325
Deadline LADOK: 26/6
SB
Multi
H
TMA321 Matematisk statistik F2 Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Felix Held
ankn 5325
Deadline LADOK: 26/6
SB MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling ENM1/TM2/GU Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Felix Held
ankn 5325
Deadline LADOK: 26/6
M
SB Multi
SB
Data
MVE380 Models for understanding MPLOL/KPLOL Torbjörn Lundh - 3503
torbjrn@chalmers.se /
Samuel Bengmark - 5302
samuel @chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Felix Held
ankn 5325
Deadline LADOK: 26/6
Måndag 3 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
TMA671 Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1 Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
ankn 5325
Deadline LADOK: 26/6
M
H
ESS011 Matematisk statistik och signalbehandling E2 Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
ankn 5325
Deadline LADOK: 26/6
SB  MVE220
MSA400
Financial risk ENM1/I2/GU Holger Rootzén - 3578
hrootzen@chalmers.se
Inlämnad för kop
27/5 före kl 13
Tentarond
Barbara Schnitzer
ankn 5325
Deadline LADOK: 26/6
Tisdag 4 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M/SB TMA026
MMA430
Partial differential equations - second course ENM1,2
Partial differential equations II GU
Axel Målqvist Inlämnad för kop
28/5 före kl 13
Tentarond
Axel Målqvist
Deadline LADOK: 27/6
Tisdag 4 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
H
MVE022 Linjär algebra I1 Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
Inlämnad för kop
28/5 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/6
SB
Multi
MVE255 Matematisk analys i flera variabler M1 Stig Larsson - 3543
stig@chalmers.se
Inlämnad för kop
28/5 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/6
H
SB
Multi
MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU Lyudmila Turowska - 5341
turowska@chalmers.se
Inlämnad för kop
28/5 före kl 13
Tentarond
Jimmy Johansson
ankn 5325
Deadline LADOK: 27/6
Onsdag 5 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MVE302 Sannolikhet och statistik TM1 Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad för kop
29/5 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/6
M MVE301
(MVE300)
Sannolikhet statistik och riskt TM1
OBS! 5 timmar
Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad för kop
29/5 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/6
M MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1 Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
Inlämnad för kop
29/5 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/6
M TMS064 Matematisk statistik TD1 Olof Elias - 5316
olofel@chalmers.se
(Johan Tykesson)
Inlämnad för kop
29/5 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/6
?SB
M
TMS016
MSA301
Spatial statistics and image analysis ENM1/GU David Bolin - 5375
bodavid@chalmers.se
Inlämnad för kop
29/5 före kl 13
Tentarond
Oskar Allerbo
ankn 5325
Deadline LADOK: 28/6
Onsdag 5 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG720 Differentialgeometri GU Jan Stevens Inlämnad för kop
29/5 före kl 13
Tentarond
Jan Stevens
Deadline LADOK: 28/6
Fredag 7 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE340 Matematik 2 SI1 Joakim Becker Inlämnad för kop
3/6 före kl 13
Tentarond
Joakim Becker
Deadline LADOK: 1/7
SB MMG600 Reell analys GU Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
Inlämnad för kop
3/6 före kl 13
Tentarond
Ulla Dinger
Deadline LADOK: 1/7
M
H
LGMA20
L9MA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
Inlämnad för kop
3/6 före kl 13
Tentarond
Reimond Emanuelsson
Deadline LADOK: 1/7
Fredag 7 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H MVE051
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik IT2/GU Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
Inlämnad för kop
3/6 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
ankn 5325
Deadline LADOK: 1/7
M/SB
H
TMS088
MSA410
Financial time series I3/ENM1/GU Andreas Petersson - 5372
petanab@chalmers.se
Annika Lang
Inlämnad för kop
3/6 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
ankn 5325
Deadline LADOK: 1/7
SB
Multi
MMG410 Numerisk analys GU Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
Inlämnad för kop
3/6 före kl 13
Tentarond
Andreas Petersson
ankn 5325
Deadline LADOK: 1/7
Lördag 8 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L MVE545 Matematisk analys, del 2 DI1/EI1 Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Adam Malik
ankn 6792
Deadline LADOK: 1/7
Lördag 8 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M TMA226 Matematisk fördjupning Kf1  Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Anna Rehammar
ankn 5325
Deadline LADOK: 1/7
SB
Multi
MVE090 Matematisk statistik Z3 Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
Inlämnad för kop
4/6 före kl 13
Tentarond
Anna Rehammar
ankn 5325
Deadline LADOK: 1/7