Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i läsperiod 4, 2019-2020
Måndag 18 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE425 Matematik TB, del D Jakob Palmkvist - 5348
jakobpal@chalmers.se
Antti Perälä - 5342
perala@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 28/5
Lördag 30 maj
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE545 Matematisk analys, del 2 DI1/EI1 Vilhelm Adolfsson - 5307
vilhelm@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 23/6
Måndag 1 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB MI1 Katarina Blom 1097
blom@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Distans MVE041 Flervariabelmatematik Z1 Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Distans TMA321 Matematisk statistik F2 Erik Broman - 3544
broman@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Distans MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling ENM1/TM2/GU Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Distans MVE380 Models for understanding MPLOL/KPLOL Philip Gerlee - 5354
gerlee@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Måndag 1 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMA672 Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1 Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Distans ESS011 Matematisk statistik och signalbehandling E2 Anders Muszta - 5338
muszta@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Distans MVE220
MSA400
Financial risk ENM1/I2/GU Holger Rootzén - 3578
hrootzen@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Tisdag 2 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA026
MMA430
Partial differential equations - second course ENM1
Partial differential equations II GU
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 25/6
Tisdag 2 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE022 Linjär algebra I1 Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 25/6
Distans MVE255 Matematisk analys i flera variabler M1 Axel Flinth - 5364
flinth@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 25/6
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU David Witt Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 25/6
Onsdag 3 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE302 Sannolikhet och statistik TM1 Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 25/6
Distans MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1 Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 25/6
Distans TMS064 Matematisk statistik TD1 Maria Roginskaya -3570
maria@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 25/6
Onsdag 3 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMS016
MSA301
Spatial statistics and image analysis ENM1/GU/MPCAS/MPDSC Mats Rudemo - 3575
rudemo@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 26/6
Distans MMG610 Diskret matematik GU Peter Hegarty - 5371
hegarty@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 26/6
Torsdag 4 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE051
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik IT2/GU Nancy Abdallah - 1015
nancya@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 29/6
J MMA150 Komplexanalys i flera variabler GU Muntlig tenta istället. Richard Lärkäng/
Elizabeth Wulcan
- - Deadline LADOK: 26/6
Fredag 5 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE340 Matematik 2 SI1 Joakim Becker -  3573
becker@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans MVE330
MSF200
Stochastic processes ENM2/GU
OBS! Examinationsformen har ändrats och kommer bestå av hemuppgift + muntlig examination.
Jakob Björnberg - 1111
jakobbj@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans MMG600 Reell analys GU Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans LGMA20
L9MA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Fredagg 5 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMA227
LGMA62
Matematisk fördjupning Kf1
Matematik 6 för gymnasielär, lin alg, serier och program
GU Lärarprog
 Fredrik Ohlsson- 5305
freohl@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans MVE090 Matematisk statistik Z3 Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans TMS088
MSA410
Financial time series I3/ENM1/GU/MPCAS/MPDSC Andreas Petersson - 5372
petanab@chalmers.se
Annika Lang
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans MMG410 Numerisk analys GU Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6