Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper

Tentor i läsperiod 4, 2020-2021
Måndag 17 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
På Campus MVE426
(MVE425)
Matematik TB, del D Mattias Lennartsson - 4990
matlen@chalmers.se
(Thomas Wernstål)
Inlämnad till MV:s
studieadm
10/5 före kl 13.
- -
Tisdag 18 maj
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
På Campus MVE640 Matematik TB Distans, del D Arpan Ghosh - 5338
arpang@chalmers.se
Inlämnad till MV:s
studieadm
11/5 före kl 13.
- -
Lördag 29 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVB100 Matematikens guide till Ganymedes GU Ingen skriftlig tenta. Inlämningsuppgifter istället. Torbjörn Lundh - 3503
torbjrn@chalmers.se
    Deadline LADOK: 21/6
Lördag 29 maj
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE545 Matematisk analys, del 2 DI1/EI1 Sonja Radosavljevic - 5338
sonjarad@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 21/6
Måndag 31 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE645 Programmering och numeriska beräkningar med Python MI1 Katarina Blom 1097
blom@chalmers.se
    Deadline LADOK: 22/6
Distans MVE355 Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB MI1 Katarina Blom 1097
blom@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 22/6
Distans MVE255 Flervariabelanalys och partiella differentialekvationer M1 Anders Logg - 5346
logg@chalmers.se
    Deadline LADOK: 22/6
Distans MVE162
MMG511
Ordinary differential equations and mathematical modelling ENM1/TM2/GU Alexei Heintz - 5329
heintz@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 22/6
Måndag 31 maj
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMA672
(TMA671)
Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1 Thomas Bäckdahl - 1094
thobac@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 22/6
Distans MVE220
MSA400
Financial risk ENM1/I2/GU Holger Rootzén - 3578
hrootzen@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 22/6
Tisdag 1 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans TMA026
MMA430
Partial differential equations - second course ENM1
Partial differential equations II GU
Axel Målqvist - 3599
axel@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 23/6
Distans MVE380 Modeller för försåelse MPLOL/KPLOL (datortenta) Philip Gerlee - 5354
gerlee@chalmers.se
    Deadline LADOK: 23/6
Tisdag 1 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE022 Linjär algebra I1 Jan-Alve Svensson - 3526
janalve@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 23/6
Distans MMG300 Flervariabelanalys, del 2 GU David Witt Nyström - 5301
wittnyst@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 23/6
Onsdag 2 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE302 Sannolikhet och statistik TM1 Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Distans MVE395 Sannolikhet, statistik och risk Kf1 Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
. - Deadline LADOK: 24/6
Distans TMA321 Matematisk statistik F2 Johan Jonasson - 3546
jonasson@chalmers.se
    Deadline LADOK: 24/6
Onsdag 2 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMS016
MSA301
Spatial statistics and image analysis ENM1/GU/MPCAS/MPDSC Aila Särkkä - 3542
aila@chalmers.se
- - Deadline LADOK: 24/6
Distans MMG720 Differentialgeometri GU Jan Stevens - 5345
stevens@chalmers.se
    Deadline LADOK: 24/6
Torsdag 3 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE165
MMG631
Linear and integer optimization with applications ENM1/GU/MPCAS/MPSYS   Ann-Brith Strömberg - 5378
anstr@chalmers.se
    Deadline LADOK: 28/6
Fredag 4 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE340 Matematik 2 SI1 Joakim Becker -  3573
becker@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans MVE635 Matematisk statistik TD1 Maria Roginskaya - 3570
maria@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/6
Distans MMG600 Reell analys GU Ulla Dinger - 3559
ulla@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans LGMA20
L9MA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
GU Lärarprogrammet
Reimond Emanuelsson - 5892
reem@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Fredag 4 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans TMA227
LGMA62
Matematisk fördjupning Kf1
Matematik 6 för gymnasielär, lin alg, serier och program
GU Lärarprog
Alice Kozakevicius - 3584
alicek@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans MVE090 Matematisk statistik Z3 Patrik Albin - 3512
palbin@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans TMS088
MSA410
Financial time series I3/ENM1/GU/MPCAS/MPDSC Annika Lang - 5356
langa@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Distans MMG410 Numerisk analys GU Larisa Beilina - 3567
larisa@chalmers.se
- . Deadline LADOK: 29/6
Lördag 5 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVE051
MSG810
Matematisk statistik och diskret matematik IT2/GU Timo Vilkas - 5316
hirscher@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/6
Lördag 5 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVE615
(MVE041)
Matematisk analys i flera variabler Z1 Hossein Raufi - 8296
raufi@chalmers.se
    Deadline LADOK: 29/6