Minnesanteckningar från möte i styrgruppen för teknisk matematik/engineering mathematics onsdagen den 19 oktober 2004

Närvarande: Jan-Erik Andersson, Hasse Carlsson, Gunnar Ekolin, Ivar Gustafsson, Ann-Britt Karlsson, Andreas Mark, Michael Patriksson, Serik Sagitov och Nils Svanstedt, ordförande.

Nils hälsade ledamöterna välkomna till höstens första och sista sammanträde.

1. TM/ENM så här långt ht-04
I nuläget har vi antagit 23 teknologer till Teknisk matematik, vilket är en halvering från tidigare år. Den nuvarande konstruktionen av TM står inför ett avslut och vi får titta framåt mot den nya utbildningsstrukturen på Chalmers.

Till Engineering Mathematics fick vi 111 ansökningar, vi antog 36 studenter och 10 har kommit hit och går programmet.

Antagna studenter ht-03 förväntas att slutföra sina studier inom beräknad tid.

2. Avveckling av TM och styrgruppen
Med den omstrukturering av utbildningen som görs på Chalmers så kommer TM att läggas ner, därmed upphör också styrgruppen för TM/ENM. Antagna till Chalmers utbildningar ht-04 går in i den nya strukturen ht-07. MV kommer att erbjuda studieinriktningen Teknisk matematik t o m höstterminen 2005.

En grupp skall utses som diskuterar och utvecklar förslag till nya utbildningsprogram på MV, Chalmers. Gruppens uppdrag och sammansättning kommer att bestämmas i dagarna. En motsvarande grupp för utbildningen på GU kommer också att utses.

Ivar påpekade att han ofta saknar teknologinflytande. Det är viktigt att få de studerandes synpunkter och att den nya arbetsgruppen får mandat att vid behov ta in studenter i gruppen.

3. Budget 2005
Då budgetförutsättningarna från Chalmers inte har kommit har det inte varit möjligt att göra en budget. Ivar har tittat på hur resultaten på kurserna ser ut hittills. Det är fler studenter som läser våra kurser än tidigare och de har klarat sig bättre.

4. Broschyrer
Chalmers ger ut en broschyr över alla sina internationella masterprogram varje år. Den är på tryckning nu och förväntas skickas iväg i slutet av oktober. Vad det gäller TM så har vi kvar broschyrer som styrgruppen ansåg kunde användas även till vårens utskick.

Förslag framkom att vi på TMs hemsida ger en beskrivning av institutionens forskargrupper, då det ger en bra bild av verksamheten.

Detta var styrgruppens sista möte och Nils tackade ledamöterna.

Antecknat av Ann-Britt och justerat av Nils

 

 


Ansvarig för sidan: Setta Aspström
Senast uppdaterad: 4 juni 2004