index.html


Chalmers Mastercard

Information om Reseförskott och Chalmers Master Card

I de pågående administrativa processerna ingick att se över förskottshanteringen. Chalmers kommer fr o m 2004-01-01 endast att betala ut förskott i undantagsfall (vissa kriterier ska vara uppfyllda). För att slippa ligga ute med pengar kan du som reser eller har utlägg istället skaffa ett Chalmers Master Card. Det tar ca 2 veckor att få kortet efter det att ansökan är inskickad.

Chalmers Master Card ger dig vissa fördelar. Det bidrar också till en bättre grundutbildning genom att Handelsbanken Finans som administrerar kortet skänker 0,5 % av omsättningen till Chalmers.

Alla anställda har möjlighet att skaffa Chalmers Master Card. Kortet är ett betalkort som gäller på ca 22 miljoner inköpsställen och uttagsautomater över hela världen. Kortet är personligt och innehavaren är själv betalningsansvarig. Den anställde får varje månad en räkning på utgifterna. Ingen ränta eller uttag för småavgifter tillkommer - utom vid kontantuttag. Kortet ger i genomsnitt 45 dagars fri betalningstid.

Årsavgiften för anställda är 195 kr/år. För dig som behöver kortet i tjänsten ersätter Chalmers årsavgiften. De som nu bedöms ha användning av kortet får information om detta. Om du inte får information men anser att du behöver ett kort i tjänsten tar du upp frågan med din chef. Årsavgiften betalas av Chalmers så länge du behöver kortet i tjänsten. (Detta är en förutsättning för att det inte ska bli skattepliktig förmån)

Här ansöker du om Chalmers Master Card: http://www.market.chalmers.se/chalmersmastercard/index.html

 

 

 
Ansvarig för sidan: Camilla Nygren
Senast uppdaterad: 9 januari 2004
Till internsidan