Vetenskapsfestival 2007
En matematisk evolutionsafton
- slump och nödvändighet i arternas uppkomst och död

Måndagen den 16 april bjuder Matematiska vetenskaper, vid Chalmers och Göteborgs universitet, på en matematisk afton med föredrag om evolution -  ett av årets teman för vetenskapsfestivalen. I pausen mellan föredragen bjuds också på kaffe och bulle, och det finns möjlighet att prata med många av oss som arbetar med matematik och matematisk statistik.

Tid: 18.00, måndag 16 april
Plats: Sal Pascalmatematiska vetenskaper,
Chalmers tvärgata 3

Program:


18:00 - 18:30
Olle Häggström

Evolution vs. intelligent design
Matematik kan användas för att belysa och förklara, eller för att fördunkla och förvilla. I detta föredrag kommer exempel att ges på båda användningarna. Å den ena sidan skall vi se hur enkla matematiska resonemang kastar ljus över grundläggande evolutionsbiologiska frågeställningar. Och å den andra skall vi stifta bekantskap med (och skingra) en del av de matematiska rökridåer som lagts fram av företrädare för den nykreationistiska pseudovetenskap som går under benämningen intelligent design.

Olle Häggström är professor i matematisk statistik.


18:35 - 19:05
Torbjörn Lundh

Hur man kan experimentera med (riktig) evolution i datorn

Trots den vackra och övertygande presentationen av evolution som Darwin formulerade i sin bok, och alla övertygande biologiska bevis för dess fundamentala roll, har denna idé periodvis blivit kraftigt kritiserad och till och med hånad. Idag har en ny anti-darwinistisk rörelse tagit fart genom begreppet intelligent design (se ovan) - och vi har fått nyutexaminerade biologilärare som inte accepterar evolutionen. En viktig orsak till detta är det stora pedagogiska problem som evolutionen har på grund av att det har varit näst intill omöjligt att utföra regelrätta experiment med den. Idag har nya möjligheter dykt upp genom datorernas egen utveckling och vi ska se på ett sådant exempel där man kan experimentera med riktig evolution (dvs ingen modell av evolution) på egen hand.

Torbjörn Lundh är docent i matematik.

19.05 - 19.25
Paus. Matematiska vetenskaper bjuder på kaffe och bulle. (Passa på att fråga en matematiker om sex eller något annat tal!)

19:25 - 19:55
Serik Sagitov

Genetisk drift och populationers storlek
Populationsgenetik utvecklar Darwins teori med hjälp av matematiska modeller. Det visade sig att den genetiska variationen i biologiska populationer inte kan förklaras enbart med mutation och selektion. En viktig orsak till den observerade variationen är genetisk drift, en evolutionär kraft av stokastisk karaktär. Man jämför styrkan av genetisk drift hos olika populationsmodeller genom att beräkna deras effektiva populationsstorlekar.

Serik Sagitov är docent i matematisk statistik.


20:00 - 20:30
Peter Jagers


Utdöende

Alla populationer dör ut. Det intressanta är när och hur.

Naturligtvis är det många faktorer som spelar in i populationers utslocknande.
Helt ovidkommande ting, som ett mänskligt atomkrig, kan över en natt utrota t.ex. Englands rävar. Men utdöendet har också en egen dynamik. Jag ska berätta
om nya resultat, i hög grad från vår egen institution, om egengenererat
utdöende, alltså utdöende som helt enkelt beror på att individernas
reproduktionskraft är för svag. Två frågor kommer att besvaras:
      1. Hur lång tid tar det innan en sådan population har slocknat ut?
      2. Hur ser vägen till utdöendet ut?

Lite kort kommer jag också att beröra andra scenarier, populationer som dör ut
därför att de förstör sina egna förutsättningar och möjligen också vad
slumpmässiga, utifrån kommande miljövariationer kan åstadkomma (i fall som är
bättre beskrivbara än plötsliga atomkrig!).

Peter Jagers är professor i matematisk statistik.

Enheterna Matematik och Matematisk statistik ingår i Matematiska Vetenskaper,
och är gemensamma för Chalmers och Göteborgs universitet. Institutionen är belägen i nya lokaler i hjärtat av Chalmers campusområde, Chalmers tvärgata 3.

Vetenskapsfestivalen har en webbsida med mycket information om hela festivalveckan. Passa på att gå och lyssna på Jana Maradjova som kommer att tala senare samma vecka i Nordstan om Konst och matematik.


  29 mars 2007, Torbjörn Lundh <mail>