LNM 100 : Matematik for tidigare aldrar (vt-04) - Delkurs 3Hemsidan for Delkurs 1

Hemsidan for Delkurs 2

OBS: Anteckningar ar ej tillatna pa tentan !!!


PS    PDF      Schema (uppdaterad 25 mai)


   Utmaning 1 (onsdag 26 mai)

Denna utmaning ar en "uppvarmning" for den storre utmaningen som kommer pa fredag och som troligen kommer att fortsatta in pa mandag. Malet med dagens utmaning ar att trana upp forstaelsen for begreppet DELBARHET.

En beskrivning av utmaningen finns i den bifogade filen pdf ps

Ett sammandrag av vara resultat fran dagens lektion finns har (uppdaterad 28 mai) pdf ps


   Utmaning 2 (fredag 28 mai)

Denna utmaning handlar om PRIMTAL. En beskrivning finns i den bifogade filen pdf ps

Ett sammandrag av vara resultat fran dagens lektion finns har pdf ps


   Tisdag 1 Juni : Fortsattning pa Utmaning 2

Ett sammandrag av resultaten fran dagens lektion finns har pdf ps.

Nagra tabeller pdf ps


   Onsdag 2 Juni : Repitition


   Gamla tentor

Gamla tentauppgifter finns har pdf ps.


   Tentor

Tentamen 040604 pdf ps och losningar pdf ps.

Tentamen 130505 pdf ps och losningar pdf ps.