LNM 100 : Matematik for tidigare aldrar - VT05Länkar till tidigare kurser


OBS! Följande uppgifter från höstens tentor är inte längre aktuella :

Tenta 051104 : nr. 3,5,6(i)

Tenta 061204 : nr. 3,5

Tenta 180105 : nr. 2,3

Schemat finns att läsa    här

Kursplan      PS    PDF

Stencil 1 (bara sidor 1-11 behövs)      ps pdf

Extra uppgifter från hösten (följande uppgifter är inte längre aktuella för tentan : 13,14,15,19,25,26,27)      ps pdf och lösningar      ps pdf

Fler extrauppgifter      ps pdf och lösningar      ps pdf

VFU ramförslag

Tentamen 150405 ps pdf och lösningar ps pdf

Tentamen 130505 ps pdf och lösningar ps pdf

Tentamen 260805 ps pdf och lösningar ps pdf


   Dag 1 : Måndag 14 Mars

Introduktion. Ingenting obligatorisk idag men om ni har möjligheten titta igenom Känguru uppgifterna innan vi träffas - vi kommer att diskutera uppgifterna då (och då får ni också lösningarna). De kommer från den s.k. Känguru tävlingen som arrangeras av NCM varje år och som är riktad mot (alla) elever i å.k. 3-4.

När ni håller på med uppgifterna, tänk på följande : vilka problem är mest intressanta/svåra ? Hur kan man gå vidare med vissa problem ? Vad ser läraren som poäng med det ena eller andra problemet ?


   Dag 2 : Onsdag 16 Mars

Dagens problem finns här ps pdf Se också s.6-9 i Matematik tar Form

OBS! Detta problem är av en lite mer 'formell' karaktär än de som kommer senare. Men jag vill att vi kommer igång lite innan vi börjar med mer 'öppna' problem

Följande allmäna riktlinjer gäller för vad den skriftliga inlämningen ska kunna innehålla :

1. Lösningar till de tre givna uppgifterna (grundläggande krav för att bli godkänd)

2. Lösningar till liknande uppgifter (byta ut talen mot andra, t.ex., och, om du vill gå ett steg vidare, formulera uppgiften på ett mer 'formellt' sätt)

3. Flera alternativa lösningsmetoder för uppgifterna. Jämförelse m.a.p. effektivitet, svårighetsgraden att förstå eller att kommunicera till andra (till barn, t.ex.)

4. Ta gärna upp de alternativa tolkningarna av uppgifterna (speciellt uppgift 1, där ni föreslog andra fyrkantiga konstruktioner) och vad man kan komma fram till i dessa fall (detta är naturligtvis inte obligatoriskt).

5. Diskutera vilken (ny) matematik du har lärt dig genom att gå igenom dessa uppgifter. Hur skulle man kunna utveckla uppgifterna vidare ?


   Dag 3 : Fredag 18 Mars

Problem 1, Stencil 1

Några riktlinjer för den skriftliga inlämningen :

För G : En eller flera lösningar till 4-9-6 problemet. Byta ut (något/några av) talen mot andra tal och presentera lösning(-ar) för de nya talen.

För VG(-) : Diskutera det allmäna mönstret. Vilka tal kan mätas upp från två givna tal ? Om du har svårt att formulera allmäna principer, försöka illustrera med hjälp av olika exempel (gör detta ändå !)

För VG(+) : Diskutera sambandet mellan problemet med hinkar och Euklides algoritm.


   Dag 4 : Tisdag 22 Mars

Problem 3, Stencil 1

Några riktlinjer för den skriftliga inlämningen :

För G : Visa upp m.h.a exempel några tydliga mönster i tabellen av produkterna av kamratparen. Använd andra tal än de vi jobbade med under lektionen.

För VG : Förklara dessa mönster. Tänk speciellt på hur man skulle kunna förklara för barn i olika ålder och med olika förkunskaper. Arbeta vidare med uppgiften : t.ex. ta upp spåret om problemet att maximisera arean av en 2-dimensionell form. Ta upp analogiska 3-dimensionella frågeställningar (vad är motsvarigheten till kamratpar i detta kontext ?)


   Dag 5 : Torsdag 24 Mars

Problem 5 och 7, Stencil 1 (nr. 7 är bara en uppföljning till nr. 5). Se också s.31-33 i Matematik tar form.

Några riktlinjer för den skriftliga inlämningen :

För G : Visa m.h.a exempel hur man kan ge snabba svar på de två typer av frågorna man brukar ställa om talföljder, i fallet det handlar om triangeltalföljden. Som vanligt, välj andra exempel än just de som togs upp under lektionen.

För VG : Gör ett bra jobb med förklaringarna ovan. Ge "olika" förklaringar. Ta gärna upp andra talföljder och försöka svara på motsvarande frågorna.


   Dag 6 : Tisdag 29 Mars

Repitition


   Dag 7 : Torsdag 31 Mars

Problem 12, Stencil 1 (se också problem 6)

Några riktlinjer för den skriftliga inläningen :

För G : Indikera vilka 4 vikter ska användas och illustrera hur de olika vikterna mellan 1 och 40 ska vägas upp. Byta ut 40 (resp. 4) mot några andra tal och repetera. Indikera vad är det mest effektiva sättet att välja vikterna i allmänhet.

För VG : Förklara varför det du påpekat ovan som det mest effektiva valet av vikter är så. T.ex. kan du koppla uppgiften till tipskupongerna och därmed (eller på annat vis) illustrera tydligt varför 3-potenserna dyker upp i sammanhnget.

Alternativ : Du kan förstås oockså välja att skriva något om Uppgift 6 i stället, trots att vi sa nästan inget om den under lektionen.


   Dag 8 : Tisdag 5 April

Pascals triangel (se s.36-7 i Matematik Tar Form).

En mer detaljerad beskrivning av uppgiften finns här ps pdf

Några riktlinjer för den skriftliga inlämningen :

För G : Beskriv hur triangeln är uppbyggd, och illustrera att du förstår detta genom att rita upp ytterligare några rader i triangeln än de som är givna på stencilen. Peka på ett antal talmönster i triangeln och försöka förklara så många av dem som möjligt. Beskriv speciellt kopplingen mellan talen i triangeln och sannolikhetsberäkningar, genom t.ex. att diskutera de möjliga resultaten av myntkastningar.

För VG : Gör ett bra jobb med dina förklaringar. Jobba vidare med uppgiften : t.ex. gå vidare på spåret "sannolikhetsberäkning" eller ta upp den allmäna "multiplikationsprincipen".


   Dag 9 : Torsdag 7 April (preliminärt)

Corner the Queen (ett matematiskt spel).

En beskrivning av uppgiften finns här ps pdf

Du kan spela spelet mot en dator här


   Dag 10 : Måndag 11 April (preliminärt)

Repitition


   Dag 11 : Tisdag 12 April (preliminärt)

Repitition


   Dag 12 : Fredag 15 April

Tentamen