MAN 010 : Algebra (del 1)

Kurshemsidan finns här

Vi följer samma program av föreläsningar och lektioner (m.a.p. årets schema) med följande undantag :

1. Som ni ser från scheman, har bara 15 föreläsningar upplagts i år jämfört med 16 i fjol. Detta kan betyda att vi blir tvungna att antingen hoppa över materialet från fjolårets sista föreläsning (5.6 - 5.9 i boken) eller tillbringa mindre tid att lösa tentamensproblem. Om vi lyckas gå lite snabbare i början, så kan detta problem undvikas. Situationen kommer att blir klar såsmåningom.

2. Vi skall se hur bra det funkar med grupparbetet. Jag tycker att det kan vara en bra ide att ni också har en eller två inlämningsuppgifter, eftersom ni måste kunna lika väl arbeta ensam. De veckor som ni har inlämningsuppgifter (ej bestämt ännu), blir det inget grupparbete.

Lista av övningar som ska redovisas på lektionerna :

7/9 : 1.1, 1.5, 4.2, 4.10, 4.16, 4.25.

11/9 : 1.30, 1.40, 1.44, 5.3, 5.5, 5.11.

14/9 : 5.18, 5.20, 5.22, 5.25, 5.28.

18/9 : 2.2, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.16.

21/9 : 2.22, 2.24, 2.40, 2.45 (gamla boken : 215, de andra finns inte).

25/9 : 2.35, 2.36(a), 2.38(a), 3.6, 3.8(a)(c)(e), 3.10, 3.12, 3.32 (gamla boken : 222, 223(a), 225(a), 305, 307 (a)(c)(e), 309, finns ej, 326).

28/9 : 3.11, 3.19, 3.23, 3.25, X2.7 (gamla boken : 310, 311, 319, 325(a), n/a).

2/10 : 3.7(a), 3.9(a), 3.11, 3.12, 3.22(a), 3.56(a)(b), 3.68 (alla med X).

5/10 : 3.3(a), 3.6(a)(b), 3.18(a), 3.20(a), 3.32(a), 3.35(c)(d), 3.41(a), 3.49(d), 3.60(b), 3.63(d) (alla med X).

9/10 : inga.

12/10 : 6.5, 6.7, 6.10, 6.18(a), 6.19 (gamla boken : 603, 604, finns ej, 611(a), 612).

16/10 : 6.28, 6.33, 6.45, 7.1, 7.7(a), 7.8 (gamla boken : liknar 621, liknar 626, finns ej, finns ej, 705(a), finns ej).

19/10 : 7.12, 7.21, 7.26 (gamla boken : 709, 713, 718).

Lista av övningar för grupparbeten :

11/9 : 1.4, 4.8, 5.13.

21/9 : 5.29, 2.17, 2.27. Tillägg till 2.17 : (i) i alla tre fall, skriv d := SGD(a,b) i formen d = ax + by (ii) ange d = SGD(210,140,21) och skriv i formen d = 210x + 140y + 21z.

28/9 : 2.47, 3.7, X2.5.

5/10 : inget grupparbete denna vecka p.g.a. inlämningsuppgiften.

12/10 : RSA kryptering (lösningar måste mailas senast måndag den 15/10, kl. 17:00) ps pdf dvi tex

23/10 : 7.19, 7.23, 7.46 (gamla boken : finns ej, 715, finns ej.)

Inlämningsuppgift 1 (att lämnas in den 9/10) ps pdf dvi tex

Tillägg till föreläsningsanteckningarna ps pdf dvi tex

Lösningarna till vissa övningar ps pdf dvi tex

Teoretiska krav för tentamen ps pdf dvi tex

Tentamen 27/10/01 ps pdf dvi tex och lösningar ps pdf dvi tex

Tentamen 03/01/02 ps pdf dvi tex och lösningar ps pdf dvi tex

Tentamen 21/08/02 ps pdf dvi tex

LISTA AV ARBETSGRUPPER (preliminär 7/9) :

Grupp 1 : Pernilla Andersson, Sara Folke, Hans Löfving, Magnus Zotterman.

Grupp 2 : Daniel Bengtsson, Peter Bäckström, Ingemar Ceicer, Lars Magnus Lång, Jonas Törnqvist.

Grupp 3 : Shervin Atai, Tobias Carlsson, Hooman Gholamreza, Siavash Kijani, Brian Tan.

Grupp 4 : Robin Hassel, Jonas Johnsson, Johan Ohlsson, Mikael Ullberg.

Grupp 5 : Ming Cao, Jimmy Carlensberg, Petter Nyström, Mats Ola Persson, Erik Pettersson.

Grupp 6 : Mattias Hedqvist, Cecilia Holmgren, Mehdi Hosseini, Daniel Härensten.

Grupp 7 : Patrik Janczyk, Samuel Johansson, Dan Lindström, Linda Norrhede.

Grupp 8 : Joakim Jönsson, Emanuel Karlsson, Erik Karlsson, Tommy Karlsson.

Grupp 9 : Mahroo Khousravi, Hannes Bjurek, Anders Kvist, Jarmo Leppänen.

Grupp 10 : Marjan Rezaei, Karl Rönneklev, Erik Sandström, Jonas Sjöqvist.

Grupp 11 : Martin Stenberg, Lisa Strand, Peter Säterman, Kent Tarrach.

Grupp 12 : Martin Eriksen, Anders Gavare, Koc Va Thoong, Niklas Toral, Katarina Truve.

Grupp 13 : Jacob Ulvenlöv, Fredrik Wendt, Per Wismen. Jonas Åhrman, Albert Örwall.

SUPPLEMENTÄR MATERIAL (ej tenterbar !!!!!)

1. An example of the method of "infinite descent" : a proof of Fermat's Last Theorem for n=4 ps pdf dvi tex

2. Information on the Fibonacci numbers. The page entitled "Fibonacci numbers and the Golden Section" seems to be good.

3. The arithmetic mean - geometric mean (AMGM) inequality ps pdf dvi tex

4. Exercise 4.16 and Stirling's formula ps pdf dvi tex

5. Galois' theorem on non-existence of a `formula' for the roots of a polynomial of degree at least 5 ps pdf dvi tex

Mer information meddelas under kursens gång.

If you have comments or suggestions, email me at hegarty@math.chalmers.se

This page created with Netscape Navigator Gold