MAN 030 : Flervariabelanalys (del 1)

Kursplanen och lektionsprogrammet togs fran varens kurs, med foljande forandringar (postscript), (pdf)

Sammandrag av föreläsningarna (postscript), (pdf)

Inlämningsuppgift nr. 1 postscript, pdf,. Lösningar kan hämtas fran mig.

Inlämningsuppgift nr. 2 postscript, pdf, med lite extra bakgrund material postscript, pdf, och lösningar postscript, pdf

Bevis av satser 2.5 och 3.3 i PB postscript pdf

Tenta 28/10/99 postscript pdf och lösningar postscript pdf

Tenta 05/01/00 postscript pdf och lösningar postscript pdf

Gamla tentor med lösningar kan hämtas fran mig.

If you have comments or suggestions, email me at hegarty@math.chalmers.se

This page created with Netscape Navigator Gold