Talteori (MAN 640) - HT06Kursutvärederingen kan fyllas i här när den blir tillgängligt
   Kontaktinformation

Kursansvarig :   Peter Hegarty, Rum MV:L3032, Tel.: x5371, hegarty@math.chalmers.se


   Schema

Finns här


   Kurslitteratur

I. Niven, H. Zuckerman and H. Montgomery, An Introduction to the Theory of Numbers (5th edition), Wiley 1991.

Boken är inte på Cremona och du måste alltså ordna köpet själv.


   Kursinnehåll

Elementary, algebraic, analytic and combinatorial number theory (including, hopefully, methods from probability theory).

All the material, except for most of that on combinatorial number theory, is in the course book, especially Chapters 1-5 and 8. I will write my own lecture notes for any stuff I do that is not on the book.

OBS! Exactly what we do depends to some extent on the background and interest of the participants. Number theory is a subject which intersects a broad spectrum of modern mathematics.


   Extra lecture notes

The following are ecture notes for a course in Probabilistic Combinatorics given at TU München, May 2006. The first 15 pages include material which we have covered in class.

PDF file


   List of required theorems

PS PDF


   Program

Undervisningen består av föreläsningar. Några övningar kan läggas in efter överenskommelse med deltagarna.


   Schema för läsveckorna

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt. Längre ner kommer man att finna veckoblad med mer detaljerad information om de olika läsveckorna, med bland annat rekommenderade övningar. Dessa veckoblad kommer att uppdateras ständigt under kursens gång : information om uppdateringar skickas ut via email.

OBS! Följande schema är både ungefärligt och preliminärt.

Vecka Stoff Avsnitt
45 Kommer. NZM :
46 Kommer. NZM :
47 Kommer. NZM :
48 Kommer. NZM :
49 Kommer. NZM :
50 Kommer. NZM :
51 Kommer. NZM :
2 Kommer. NZM :
3 Repitition. NZM :
17/01 Tentamen  


   Vecka 45


   Vecka 46


   Vecka 47


   Vecka 48


   Vecka 49


   Vecka 50


   Vecka 51


   Vecka 2


   Vecka 3


   Supplementära Föreläsningsanteckningar

Finns här (senast uppdaterad xx/xx) ps pdf


   Demonstrationsuppgifter

Finns här (senast uppdaterad xx/xx) ps pdf


   Gamla grejer (inkl. tentor)

Hemsidorna till gamla upplägg av kursen hittas nedan

2004

2002

2000

Där finns bl.a. gamla tentor.

Kursens innehåll skiljer sig ganska avsevärt mellan 2000 och senare upplägg. Den förra innehöll en hel del mer.


   Tentamina

Examinationen består av tre st hemuppgifter och en skriftlig tenta. Det hela omfattar 25 poäng av vilka 5 går till hemuppgifterna. Dock är hemuppgifterna värda 3 poäng var, så man kan få upp till 4 poängs bonus på dem. För godkänd, krävs minst 12 poäng totalt.

Hemuppgifterna är i allmänhet mer krävande än tentamensuppgifterna. Man får samarbeta med vem man vill men alla ska lämna in sina egna lösningar och dessutom skriva på 1:a bladet vem man har samarbetat med.

Hemuppgifterna läggs ut på denna sida i mitten på Veckor 46,48 och 50 och ska lämnas in senast på onsdagen i Vecka 48,50 resp. 2.


Tenta 17/01/07   PS    PDF och lösningar   PS    PDF Tenta ??/04/07   PS    PDF och lösningar   PS    PDF Tenta 30/08/07   PS    PDF och lösningar   PS    PDF


   Hemuppgifter

Uppgift 1 (att lämnas in senast 30/11, kl 1700) :   PS    PDF    Solutions :   PS    PDF Uppgift 2 (att lämnas in senast 18/12, kl 1700) :   PS    PDF    Solutions :   PS    PDF Uppgift 3 (att lämnas in senast 10/1, kl 1700) :   PS    PDF    Solutions :   PS    PDF

   Other supplementary stuff (entirely optional)

Lecture notes for a course in Probabilistic Combinatorics given at TU München, May 2006. Contains a bunch of number theory stuff.

PDF file


   Något om LaTeX

Anvisningar En svensk manual (LTH) Manualer LaTeX för Windows LaTeX hemsida

   Andra länkar

Intressant länk om bevisteknik (PDF) Att skriva matematik Sloane's On-Line Encyclopedia of Integer Sequences


Om du har kommentarer, påpekanden eller annat att säga om kursen, tryck   här

Peter Hegarty <hegarty@math.chalmers.se>
Last modified: Sun Nov 5 17:01:00 MET DST 2006