Diskret Matematik E3 (TMA 055) - HT03OBS! Omtentan äger rum 10/1 kl.08:45-13:15 i V-husetHome page for last year's course with links to previous courses  PS    PDF      Schema (OBS! Uppdaterad Sept 24 !!!)

PS    PDF      Kursplan

PS    PDF      Supplementära föreläsningsanteckningar

PS    PDF      Short course summary

Click here      for a useful website


   Lektionsuppgifter

Vecka 1:   PS    PDF Vecka 2:   PS    PDF Vecka 3:   PS    PDF Vecka 4:   PS    PDF Vecka 5:   PS    PDF Vecka 6:   PS    PDF Vecka 7:   PS    PDF


   Solutions to practice problems

Vecka 1:   PS    PDF Vecka 2:   PS    PDF Vecka 3:   PS    PDF Vecka 4:   PS    PDF

   Hemuppgifter

1:   PS    PDF    Solutions:      2:   PS    PDF    Solutions:   PS    PDF 3:   PS    PDF    Solutions:   PS    PDF

   Övningstentor

1:   PS    PDF Solutions:   PS    PDF 2:   PS    PDF Solutions:   PS    PDF 3:   PS    PDF Solutions:   PS    PDF 4:   PS    PDF

   Riktiga Tentor

Tenta 20/10/03   PS    PDF och lösningar   PS    PDF Tenta 10/01/04   PS    PDF och lösningar   PS    PDF Tenta 22/04/04   PS    PDF och lösningar   PS    PDF

   Något om LaTeX

Anvisningar En svensk manual (LTH) Manualer LaTeX för Windows LaTeX hemsida

   Andra länkar

Intressant länk om bevisteknik (PDF) Att skriva matematik Sloane's On-Line Encyclopedia of Integer Sequences


Om du har kommentarer, påpekanden eller annat att säga om kursen, tryck   här

Peter Hegarty <hegarty@math.chalmers.se>
Last modified: Tue Oct 7 18:24:07 MET DST 2003