Matematisk Introduktionskurs IT (TMA 235) - HT09Kursutvärederingen kan fyllas i här när den blir tillgängligt   Standardvarning/råd till nollor !!!!

Tempot i matematikundervisningen är högt. Det är viktigt att du kommer igång med att studera teorin och lösa uppgifter genast. Det är ett misstag att tro att man klarar att läsa in kursen veckan före tentamen! Läs igenom de avsnitt som tas upp på föreläsningarna i förväg, så blir det betydligt enklare att följa med och veta vad som eventuellt behöver antecknas. Försök räkna igenom uppgifterna före övningstillfället och fråga på de uppgifter du inte klarar. Utnyttja övningsledarna !


Kontaktinformation

Schema

Kurslitteratur

Kursinnehåll

Program

Schema för föreläsningarna

Schema för övningarna

Demonstrationsuppgifter

Tentamina

Gamla kurshemsidor (här hittas också gamla tentor)

Ordlista (PDF)   Kontaktinformation

Kursansvarig :   Peter Hegarty, Rum MV:L3032, Tel.: x5371, hegarty@chalmers.se


   Kurslitteratur

1. (JL) Johan Jonasson och Stefan Lemurell, Algebra och Diskret Matematik, Studentlitteratur (Lund) 2004.

2. (RP) Rolf Pettersson, Kort Förberedande Kurs för Blivande Teknologer, Kapitel 1. Finns i PDF format här.

OBS! Boken kan man köpa på Cremona (i Kårhuset). Notera att samma bok kommer att användas i fler kurser framöver.


   Kursinnehåll

JL : 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5.

RP : Kapitel 1.

OBS! Kapitel 1 i RP borde ni redan ha fått under sommaren. Hur som helst, materialet där är för självstudier och har ett kompletterande syfte. Den kommer inte att gås igenom explicit på föreläsningarna och kommer inte heller att examineras direkt.


   Program

Kursen består av 5 stycken föreläsningar på totalt 10 timmar samt 3 tillfällen för gruppövningar. Under gruppövningarna arbetar man tillsammans i faddergruppen med de rekommenderade övningarna. Läraren finns tillgänglig för att svara på frågor och ha små genomgångar vid behov. Detta arbetssätt med gruppövningar kommer att fortsätta även i senare matematikkurser så det blir även en introduktion till ett för dig förmodligen nytt arbetssätt. Utöver dessa timmar kommer det också att vara en mattefredag inför tentan med hjälp från faddrarna.

De rekommenderade övningarna är uppdelade i två typer. De av typ A är ganska enkla uppgifter för att testa förståelsen av begreppen, medan de av typ B kan vara lite svårare och ofta av lite mer teoretisk karaktär. Det rekommenderas att man i första hand arbetar med de av typ B under gruppövningarna och de av typ A kan man göra på egen hand.

Gör så många övningar ni hinner med, men det är alltid bättre att hoppa över övningar man inte hinner med och vara i fas med kursen. Sitt heller inte alltför länge med en uppgift. Man ska ge varje uppgift en rejäl chans, men inte mer än 30 minuter.

Utöver dessa övningar så finns det en gammal tenta att öva på nedan. Dessutom bör man arbeta igenom kapitel 1 i "Matematik, kort förberedande kurs för blivande teknologer" som innehåller repetition av viktiga algebraiska räkneregler man måste behärska.


   Schema för föreläsningarna

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt.

OBS! Följande schema är ungefärligt och kommer att uppdateras ständigt.

Dag StoffAvsnitt
19/8 Satslogik. JL : 1.2, 1.3, 1.4.
20/8 Mer satslogik, mängder. JL : 1.5, 2.1, 2.2, 2.3.
21/8 Mer mängder, Funktioner. JL : 2.3, 2.4, 2.5, 3.1.
24/8 Mer funktioner, Operatorer. JL : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
25/8 Mer operatorer, Summor, Repitition. JL : 3.4, 3.5.
29/10 Tentamen  


   Schema för övningarna

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt.

OBS! Följande schema är ungefärligt och kommer att uppdateras ständigt.

Dag A-uppgifterB-uppgifter
20/8 Kapitel 1 : 1,2.

Kapitel 2 : 1,2,10.

Kapitel 1 : 3,4,5,6.

Kapitel 2 : 4,6,8,9.

25/8 Kapitel 3 : 2,3,4,8. Kapitel 3 : 1,5,7,9,10,11,12.
26/8

eller

27/8

Kapitel 3 : 15,19. Kapitel 3 : 16.


   Demonstrationsuppgifter

Finns här (senast uppdaterad xx/xx) pdf


   Tentamina

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng och för godkänd krävs minst 20 poäng. Obs! För denna kurs gäller inte den vanliga Chalmers betygskalan 3-4-5. Det är bara U eller G.

Jag kommer att meddela resultaten via mail till de som önskar så snart jag har rättat färdigt. Annars dröjer det några dagar innan resultaten är registrerade i LADOK. Därefter kommer ett granskningstillfälle att anordnas. Om du missar detta så kan tentorna också återfås på MV-expeditionen.

OBS! Man kan inte överklaga rättningen om man tar hem sitt manus.

Hur jag ska hantera dem som eventuellt blir underkända på tentan kommer att bestämmas såsmåningom.


Tenta 29/08/09  
PDF och lösningar PDF

Tenta 24/10/09   PDF och lösningar PDF


Om du har kommentarer, påpekanden eller annat att säga om kursen, tryck   här

Peter Hegarty <hegarty@math.chalmers.se>
Last modified: Mon Aug 20 16:45:00 CET 2007