Inledande Matematik Z1 (TMV 120) - HT08Kursutvärederingen kan fyllas i här när den blir tillgängligt   Standardvarning/råd till nollor !!!!

Tempot i matematikundervisningen är högt. Det är viktigt att du kommer igång med att studera teorin och lösa uppgifter genast. Det är ett misstag att tro att man klarar att läsa in kursen veckan före tentamen! Läs igenom de avsnitt som tas upp på föreläsningarna i förväg, så blir det betydligt enklare att följa med och veta vad som eventuellt behöver antecknas. Försök räkna igenom uppgifterna före övningstillfället och fråga på de uppgifter du inte klarar. Utnyttja övningsledarna !


Kontaktinformation

Schema

Kurslitteratur

Kursinnehåll

Program

Schema för läsveckorna

Demonstrationsuppgifter

Duggor

Matlab

Tentamina

Gamla tentor

Gamla kurshemsidor

Formelsamling (PDF)

Ordlista (PDF)   Kontaktinformation

Kursansvarig :   Peter Hegarty, Rum MV:L3032, Tel.: x5371, hegarty@chalmers.se

Övningsledare 1 :   Aron Lagerberg, Rum MV:H4031, Tel.: x5365, aronl@chalmers.se

Övningsledare 2 :   Martin Berglund, Rum MV:L2030, Tel.: x5335, martin.berglund@chalmers.se

Gymnasielärare :   Anna-Lotta Engström, annalotta.engstrom@gbgsd.se


   Kurslitteratur

1. (RAA) Robert A. Adams, Calculus : A Complete Course (6th edition), Addison Wesley.

2. (RP) Rolf Pettersson, Förberedande Kurs i Matematik, Chalmers.

3. (LAY) David C. Lay, Linear Algebra and its Applications (3rd edition update), Addison Wesley.

4. (M) Matematik med MATLAB : En handledning, Chalmers.

OBS! Ett häfte med de avsnitt ur RP som behövs kommer att delas ut kostnadsfritt på första föreläsningen. Det finns faktiskt två alternativa versioner av detta häfte som cirkulerar. Här finns pdf filerna av de andra två :

Kortare version (bara kapitel 1 gäller. Denna version skickades hem till alla under sommaren)

Längre version (bara kapitel 1-2 gäller. Denna version har mer utförliga förklaringar. Ni som läste sommarkursen bör ha sett detta häfte innan)

M-häftet kommer också att delas ut kostnadsfritt, troligen under Lv.-1.

Båda RAA och LAY kan köpas på Cremona som ett enda paket. RAA kommer också att användas under Lp2 i kursen Envariabelanalys och under Ak2 i kursen Flervariabelanalys. LAY kommer också att användas under Lp3 i kursen Linjär Algebra.

Visserligen använder vi bara en väldigt liten del av LAY i denna kurs. Om du inte vill köpa boken nu, så finns det första kapitlet (som räcker för denna kurs) ute på nätet här (klicka på "Getting started with your course").


   Kursinnehåll

RAA : P:4,5,7; Kap 1-4 (utom 3.7,4.6 - 4.9), Kap 10.1 - 10.3, Appendix I.

RP : 1.1 - 1.12, minus 1.3 och 1.6.

LAY : 1.1, 1.2.

M : allt.


   Program

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Under föreläsningarna går vi igenom den matematiska teorin och under övningarna löser vi uppgifter med anknytning till denna. Till största delen kommer övningarna att bestå av egen verksamhet, dvs att studenter själva löser uppgifter, med tillgång till handledarhjälp, men ibland, i begränsad omfattning, också demonstrationsräkning då handledaren går igenom en uppgift vid tavlan.

Under kursens gång kommer vid fyra tillfällen att ges en dugga . En dugga kan ses som en "minitentamen" på det som behandlats under de senaste veckorna. Varje dugga kommer att bestå av tre uppgifter som vardera ger maximalt två poäng. Således kommer man under kursens gång att kunna samla ihop maximalt 24 poäng på duggor. Detta ger i sin tur bonuspoäng på ordinarie tentamen enligt formeln antal bonuspoäng = antal duggapoäng/3 med eventuell avrundning uppåt. Duggor kommer att hållas under fredagslektionerna läsveckorna -1, 2, 4 och 6.

Kursen innehåller också matlab övningar . Uppgifter från det häfte som delas ut ska lösas och resultaten presenteras på datorn för handledarna under de handledda övningstillfällena (se längre ner för mer detaljer).

OBS! Man måste bli godkänd på matlab för att kunna få ut sina poäng för hela kursen. Dock får man inga bonuspoäng för just detta kursmoment.


   Schema för läsveckorna

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt. Klicka på vecko-PM:en för mer detaljerad information om de olika läsveckorna, med bland annat rekommenderade övningar. Dessa vecko-PM kommer att uppdateras ständigt under kursens gång : information om uppdateringar (precis som om allt annat) skickas ut via email.

OBS! Följande schema är ungefärligt och kommer att uppdateras ständigt.

Vecka Stoff Avsnitt
-2

PM

Intro. Reella tal och deras algebraiska struktur. RP : 1.1, 1.2
-1

PM

Absolutbelopp. Potensräkning. Ekvationer och olikheter i en variabel. Funktionslära. RP : 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12. RAA : P4, P5.
1

PM

Funktionslära (forts.), Trigonometri, Komplexa tal. RAA : P4, P5 (forts.), P7, A1.
2

PM

Komplexa tal (forts.).

Linjära ekvationssystem.

Introduktion till gränsvärden och derivator.

RAA : A1 (forts.), 1.1, 1.2.

Lay : 1.1, 1.2 (alt. Sparr häftet).

3

PM

Gränsvärden (forts.)

Derivator och deriveringsregler, inklusive kedjeregeln.

Derivering av trigonometriska funktioner.

Derivator av högre ordning.

Implicit derivering.

RAA : 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.5, 2.8 - 2.9.
4

PM

Naturlig tillväxt/förfall. Allmänna potens(exponential) och logaritmfunktioner. Eulertalet och den naturliga logaritmen.

Derivering av exponentialfunktioner.

Invers funktioner.

Derivering av logaritm.

RAA : 3.1 - 3.4.
5

PM

Invers-trigonometriska och hyperboliska funktioner.

Kontinuitet och deriverbarhet.

Växande och avtagande funktioner, Medelvärdesatsen och Linearisering.

RAA : 3.5 - 3.6, 1.4, 2.6 - 2.7.
6

PM

Tillämpningar av derivator : Related Rates och Optimeringsproblem.

Grafritning.

Geometri i planet och i rummet : Cartesiska koordinatsystem.

RAA : 4.1 - 4.5, 10.1.
7

PM

Vektorer.

Operationer på vektorer : addition, skalärmultiplikation, skalärprodukt, vektor(kryss)produkt.

Linjer och plan i rummet.

Repetition.

RAA : 10.2 - 10.4.
24/10 Tentamen  


   Demonstrationsuppgifter

Finns här (senast uppdaterad xx/xx) ps pdf


   Duggor

Dugga 1 (29/08) : Vit Gul och lösningar

Dugga 2 (12/09) : Grön Orange och lösningar

Dugga 3 (26/09) : Röd Blå och lösningar

Dugga 4 (10/10) : Gul Blå och lösningar


   Matlab

Information om Matlab labbarna kommer strax.


   Tentamina

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng (plus eventuella bonuspoäng) och för betyget 3 krävs minst 20 poäng, för betyget 4 minst 30 poäng och för betyget 5 minst 40 poäng.

Rättade tentor återfås på Mottagningen för matematik i Matematiskt centrum. Öppettiderna är må-fr 12.00-13.00.

Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.


Tenta 24/10/08   med lösningar
PDF

Tenta 17/01/09 PDF   och lösningar PDF

Tenta 26/08/09   med lösningar PDF


   Gamla Tentor

Viktigast är tentorna från de tre sista åren, speciellt de tre senaste tentorna (som syftar på 2007-års upplägg av kursen. Tentan som går nu den 27:e augusti är naturligtvis inte tillgänglig ännu).

270808

180108 och lösningar

261007 och lösningar

290807

190107

271006

300806 (inga lösningar)

130106 (inga lösningar)

211005 och lösningar

240805 (inga lösningar)

140105 och lösningar

221004 och lösningar


   Gamla Kurshemsidor

2007

2006

2005

2004Om du har kommentarer, påpekanden eller annat att säga om kursen, tryck   här

Peter Hegarty <hegarty@math.chalmers.se>
Last modified: Mon Aug 20 16:45:00 CET 2007