Linjär Algebra Z1 (TMV 140) - VT07Kursutvärederingen kan fyllas i här när den blir tillgängligt
   Kontaktinformation

Kursansvarig :   Peter Hegarty, Rum MV:L3032, Tel.: x5371, hegarty@math.chalmers.se

Övningsledare :   Henrik Seppänen, Rum MV:H4031, Tel.: x5365, henriks@math.chalmers.se


   Schema

Finns här


   Kurslitteratur

1. David C. Lay, Linear Algebra and its Applications (3rd edition), Addison-Wesley (2006).

2. Jacques Huitfeldt, Numeriska metoder för M,V och Z, Chalmers (kompendium som säljs på DC från och med måndag den 22/1)

3. Rekommenderad att man köper någon Matlab manual. Man bör i och för sig kunna klara sig med on-line hjälpen


   Kursinnehåll

Lay : Kapitel 1.1-1.5, 1.7-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9 (frivillig, samma material täcks i kapitel 4), 3.1-3.3, 4.1-4.7, 5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.6, 7.1.

H : Främst kapitel 5,6,7.


   Program

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datalabbar. Upplägget på övningarna är lite annorlunda än under Inledande kursen. På tisdagar har vi ett "vanligt" övningstillfälle där vi kör parallellt i två lektionssalar. Tanken är att det ska förekomma en del demonstrationsräkning vid dessa tillfällen. Det nya inslaget är "storsalsövningar" på måndagar och torsdagar. Tanken är att man ska komma på ett av dessa tillfällen, men man kan komma på både två. De ägnas främst åt egen verksamhet.

Datalabberna kommer att handledas under veckor 6-9. Under den tiden ska man redovisa sina labbar. Tre labbar ska redovisas och man måste få godkänd på alla dessa tre för att kunna bli godkänd på hela kursen. Det blir också en 4:e labb, men den är frivillig (dock rekommenderad naturligtvis !) och behöver inte redovisas. Officiellt kommer labbarna att delas ut en per vecka mellan veckor 6-9, men de kommer att finnas på hemsidan (se nedan) redan från kursens början så att man sätta igång med dem direkt om man känner för det. En del teoretisk bakgrundsmaterial om numerisk linjär algebra kommer också att tas upp på föreläsningar.

Under kursens gång kommer vid tre tillfällen att ges en dugga . En dugga kan ses som en "minitentamen" på det som behandlats under de senaste veckorna. Varje dugga kommer att bestå av tre uppgifter som vardera ger maximalt två poäng. Således kommer man under kursens gång att kunna samla ihop maximalt 18 poäng på duggor. Detta ger i sin tur bonuspoäng på ordinarie tentamen enligt formeln antal bonuspoäng = (antal duggapoäng)/3. M.a.o. max 6 bonuspoäng kan erhållas från duggorna. Duggorna kommer att hållas innan fredagsföreläsningarna veckorna 5,7 och 9.


   Schema för läsveckorna

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt. Klickar man på länkerna till vänster i tabellen nedan så hittar man vecko-PM (pdf filer bara) med mer detaljerad information om de olika läsveckorna, med bland annat rekommenderade övningar för självstudier. Dessa veckoPM kommer nog att behöva uppdateras ständigt under kursens gång : information om uppdateringar skickas ut via email. Dessutom finns länkar till Matlab uppgifterna.

OBS! Följande schema är ungefärligt.

Vecka Stoff Avsnitt
4  PM Linjära ekvationssystem Lay : 1.1-1.5, 1.7.
5  PM Linjära ekvationssystem (forts.), Matrisalgebra. Lay : 1.8-1.9, 2.1-2.2.
6  PM

Matlab 1

Matrisalgebra (forts.), Determinanter. Lay : 2.3, 2.5, 3.3.
7  PM

Matlab 2

Determinanter (forts.), Vektorrum. Lay : 3.1-3.2, 4.1.
8  PM

Matlab 3

Vektorrum (forts.), Basbyten. Lay : 4.2-4.7 (se också 2.8-2.9), 5.4.
9  PM

Matlab 4

Egenvärden och egenvektorer. Diagonalisering och symmetriska matriser.

Översikt på : Euklidiska rum, Projektion och minsta kvadratmetoden,

Lay : 5.1-5.4, 7.1, översikt på 6.1-6.6.
10  PM Forts. på : Euklidiska rum, Projektion och minsta kvadratmetoden.

System av linjära differentialekvationer.

Repitition.

Lay : 6.1-6.6, 5.7.
17/03 Tentamen  


   Demonstrationsuppgifter

Finns här (senast uppdaterad 6/3) ps pdf


   Gamla grejer (inkl. tentor)

Fjolårets hemsida innehåller bl.a. tentor från året innan. Jag ska försöka spåra upp fjolårets tentor.


   Duggor

Dugga 1 (2/2) : Vit ps pdf Gul ps pdf och lösningar ps pdf

Dugga 2 (16/2) : Vit ps pdf Gul ps pdf och lösningar ps pdf

Dugga 3 (2/3) : Vit ps pdf Gul ps pdf och lösningar ps pdf


   Tentamina

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng (plus eventuella bonuspoäng) och för betyget 3 krävs minst 20 poäng, för betyget 4 minst 30 poäng och för betyget 5 minst 40 poäng.

Rättade tentor återfås på Mottagningen för matematik i Matematiskt centrum. Öppettiderna är må-fr 12.00-13.00.

Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.


Tenta 17/03/07 med lösningar    PDF Tenta 25/08/07 med lösningar    PDF Tenta 19/01/08 med lösningar    PDF


   Formelsamling

PS PDF


   Ordlista

Här har ni en engelsk-svensk matematisk ordlista som satts ihop av Anders Vretblad (Uppsala) och Fredrik Engström (Göteborg). Kom gärna med förslag om fler ord för listan.

PDF filen


   Något om LaTeX

Anvisningar En svensk manual (LTH) Manualer LaTeX för Windows LaTeX hemsida

   Andra länkar

Intressant länk om bevisteknik (PDF) Att skriva matematik Sloane's On-Line Encyclopedia of Integer Sequences


Om du har kommentarer, påpekanden eller annat att säga om kursen, tryck   här

Peter Hegarty <hegarty@math.chalmers.se>
Last modified: Tue Oct 7 18:24:07 MET DST 2003