Linjär algebra och analys F
Kursansvarig: Ivar Gustafsson

Välkommen till kursen. Den startar måndag 15 mars kl. 8 i HA4.
Skaffa gärna kurslitteraturen redan innan kursstart, se nedan.
Jag kommer att vara bortrest i samband med kursens inledning, så Jan Södersten tar hand om de första föreläsningarna. Han kommer att introducera ämnet samt ge en föreläsning om Mathematica.
Mig kommer ni att träffa först 25 mars om inget oförutsett inträffar.Kurslitteratur:


Några ord om kursen:

I den här kursen får man bekanta sig med teorin om linjära rum. Vi behandlar grundläggande begrepp som linjäritet, bas, dimension, matriser, linjära ekvationssystem, ortogonalitet och minsta kvadrat-problem. Vi ger en introduktion till linjära avbildningar och spektralteori. I samband med de olika momenten talar vi något om beräkningsaspekter dvs numeriska tekniker. I analysdelen av kursen kommer vi in på Fourierserier, Laplacetransform, steg- och impulsfunktioner samt något om finita element-metoden.Schema:

Enligt CTH-schemat med följande ändringar:
Inställda föreläsningar: 17 mars, 24 mars, 19 april och 13 maj
Inställda övningar: 15 mars, 19 april, 30 april, 13 maj och 14 maj
Laborationsschema tillkommer.Aktuellt just nu:

Här kan du se vad som fortlöpande händer i kursen, om det är något speciellt som inträffar och hur långt jag hela tiden har kommit på föreläsningarna.
Aktuellt just nuFöljande material är framtaget till kursen: