Markovkedjor: elevuppsatser

Här är några uppsatser som som deltagarna i min doktorandkurs om Markovkedjor författat inom ramen för kursen. Fler är (förhoppningsvis!) på ingående.