Svar på Nordqvists kommentar.

Av Olle Häggström.

Ursprungligen publicerad här.

Hej igen, Kristina!

Tack för ditt svar! Tyvärr finner jag emellertid att du missförstår mig så systematiskt, och att du läser in så många konstigheter mellan raderna i det jag skriver, att jag finner hela diskussionen en smula frustrerande. Det här får därför bli mitt sista inlägg i vårt meningsutbyte.

Jag finner det intressant att du inskärper att några objektiva sanningar inte existerar. Men om du har rätt i detta, så skulle det i så fall innebära att det inte heller existerar någon objektiv sanning rörande huruvida förintelsen ägt rum eller inte, och då är det sannerligen inte lätt att bli klok på vad du egentligen menar när du i ditt förra brev hävdar att David Irvings hypoteser är vederlagda.

Du kritiserar mig för att ha kategoriserat Eva Lundgrens forskning såsom postmodern. Men jag har faktiskt inte sagt ett knyst om hennes forskning! De enda jag vänder mig emot i det stycke där hennes namn nämns är de 14 forskare (Fredrik Bondestam, Maud Eduards, Anne-Louise Eriksson, Johanna Esseveld, Karin Hassan Jansson, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Lars Jalmert, Marianne Liljeström, Inger Lövkrona, Birgitta Meurling, Diana Mulinari, Anna Wahl och Maria Wendt Höjer) som är så djupt inne i den relativistiska tankesörjan att de i sin DN-artikel den 14 dec 2005 känner sig tvungna att infoga ett par avståndstagande citationstecken kring ett ord som "rätt".

Ett sista klargörande. Du tycks mena att jag pekar ut forskningen bakom bisarra DN-rubriker som "Sju av tio internetkontakter leder till en sexuell relation" och "Nio av tio kvinnor förlorar på att yrkesarbeta" som exempel på postmodernism. Det gör jag inte. Allt jag hävdar är (vilket faktiskt framgår av min text om du läser den ordentligt) att relativismens förnekande av de objektiva sanningarnas existens banar väg för charlataner som känner sig fria att framföra i stort sett vilka underligheter som helst och kalla dessa forskningsresultat. Det är denna senare grupp - inte postmodernisterna - som jag åsyftar när jag drar fram nämnda DN-rubriker.

Vänliga hälsningar,

Olle


Last modified: some time ago